Luke Jermay på Magic Center 19 oktober

Luke Jermay är bara 29 år gammal, men en mycket erfaren underhållningsartist med mentalmagi som specialitet. Jag har känt Luke sedan han var 11 år och vet att han har en gedigen bakgrund i klassisk magi inom manipulation, sleight of hand och såväl close up- som scen-magi. Men sedan han var 16 år har han helt ägnat sig åt mentalmagi. Han spelar egna föreställningar, numera endast teaterföreställningar med betalande publik och har en gedigen meritlista som konsult åt flera av våra största stjärnor inklusive Derren Brown, Chris Angel, Marco Tempest och Dynamo. Listan över böcker han skrivit och instruktionsfilmer han spelat in är lång.

Vid sin lecture på Magic Center i Halmstad inledde han med sin version av ”Tossed Out Deck” som han lärde ut rent tekniskt, men även använde som exempel på en princip som han ofta använder. Vi fick lära oss en variant på ”Living & Dead” som istället handlade om personer som åskådaren hade en personlig relation till jämfört med kändisar. Huvudnumret, som också byggde på principen från inledningstricket, var en tjugo minuter lång mentalmagirutin, helt utan rekvisita och med tre åskådare på scenen. Under hela sitt föredrag talade Luke mycket, mycket snabbt, men på en väldigt tydlig engelska, så även om det gick undan hängde alla med. Det som kännetecknar hans arbete är att han verkligen sätter sig in i varje detalj och gör viktiga val för att det skall fungera och bli bra underhållning. Det finns enligt Luke ingen detalj som är så oviktig att man inte noga bör planera den. Han delade frikostigt och generöst med sig av alla de detaljer som gjorde att rutinerna blev fantastisk mentalmagi och god underhållning.

IMG_8438

För den som arbetar med mentalmagi innehöll Luke Jermays lecture ovärderlig kunskap. För alla oss andra är det arbetssätt han redovisar och de referenser han gör till klassiska magiska principer starkt inspirerande, även om vi aldrig kommer att göra en enda tankeläsningseffekt. Ett drygt trettiotal deltagare på Magic Center i Halmstad var mycket nöjda efter två intensiva timmar.

Turnén rullar vidare till Norge och Danmark och han återkommer även till Sverige och Magic Bar. Missa inte Luke Jermay om du får chansen att uppleva hans lecture.

Bild: Per Eklund
Referat: Gay Ljungberg (vikarie till Åke Hallberg som var upptagen på annat håll)

Domarkurs på Magic Center i Halmstad 18-19 oktober

Kan man tävla i trolleri? Vad är bedömningskriterierna? Finns det en objektiv rättvisa? Detta är några av de frågor som Gay Ljungberg inledde helgens domarkurs på Magic Center i Halmstad med. Att tävla i trolleri är att tävla i konsten att underhålla med hjälp av trolleri. Artistens akt är nyckeln till detta och den bedöms efter de regler som Svensk Magisk Cirkel utformat i enlighet med FISM-reglerna.  Syftet med att tävla i trolleri är att det ska höja kvalitén på konstarten trolleri. En artist kan få max 100 poäng för sin akt utifrån ett antal variabler.

Vad krävs då av en domare? Domaren ska ha integritet, en bred referensram, kunskap om konstarten, vara öppen och transparent i sin bedömning samt acceptera artistens premiss, dvs den akt artisten valt att presentera i form av idé och syfte. Domaren ska i sin bedömning utgå från detta. Vidare ska domarna komplettera varandra i kunskaper och erfarenhet. Vid en tävling kan upp till ca. nio domare finnas. Vad krävs då?

Vi samtalade kring de variabler som FISM ställer för att ge poäng: Akten ska ha en A)  ”Magic Atmosphere”, alltså: Är effekterna ”magiska” till sin natur? B) ”Showmanship” bedöms, då man tittar på manus, regi och koreografi. C) ”Entertainment value” lyftes fram där Gay poängterade vikten av att sätta sig in i hur en lekman upplever akten. Hur skulle den fungera på en teater, i TV eller annat sammanhang? Termen ”bookability” passar in här. Har akten ett bokningsvärde? D) ”Artistic impression/routining” poängterades och vi samtalade kring akters struktur (början-mitt-slut), tema, val av material, premiss. Vad väcker akten för känslor (glädje,rädsla, skratt, spänning)? Skapas inte detta ser man någon som tränar, menade Gay. E) Kring termen ”originality” reflekterade vi utifrån hur man ska se på vad som är nytt och kreativt i akten. Här visade Gay på två skolor som finns vad gäller bedömningen utifrån detta kriterium. Antingen den klassiska skolan som har ett artistfokus där man ser på skicklighet och originalitet i metod, presentation och effekt. Det andra sättet är att ha ett publikfokus där man ser på skicklighet och originalitet för att skapa underhållningvärde. Den enl. FISM sista variabeln som man ska ta i beaktande är F) ”Skill/handling”. Denna speglar de andra kriterierna och följande frågor blev här viktiga: Behärskar artisten tekniken?

Hur hanteras tekniska svårigheter? (Det är ju inte så att man nödvändigt får poängavdrag för en ”miss”, utan snarare hur man hanterar denna ”miss”). Hur hanteras misdirection/attention-direction? Ser man tekniken (gör man det så blir det ju inte längre trolleri)? Blir publiken ”lurad”?

Avslutningsvis fördes en diskussion om hur man ska se på frågan om artisten tävlar i rätt kategori. I årets SM valde t ex. domarna att ”flytta” Håkan Berg från Allmän magi till Komisk magi, där akten bättre hörde hemma och där han också fick ett förstapris. Där enades vi om att ”omsorg” är ett ledord. Vi söker inte fel i akten, vi hittar möjligheter. Vi ska bedöma de val artisten gjort, inte det vi anser att artisten borde ha gjort.

Så kanske det till sist kan vara intressant att se vad som gör att en akt kan bli diskvalificerad. Det finns ett förbud mot Stooges, att en akt är en kopia av en annan akt, att man får under 50 poäng (vilket är gränsen för godkänt), att man inte är redo i tid innan man ska göra entré på scenen (10 min. innan), att akten är kortare än 5 min eller längre än 10 min, att man plågar djur samt begår någon form av övergrepp mot åskådarna eller en åskådare som tagits upp på scenen.

Samtliga domare sätter poäng mellan 0-100. Utifrån domarnas sammanlagda resultat skapas ett medelvärde. Detta ligger, vid sidan av diskussioner mm, som grund för en slutpoäng. En domare har rätt att i efterhand ändra sin poängsättning innan medelvärdet räknats ut. Det kan vara så att en domare inte känt till fakta som däremot kommer fram via en annan domares kunskap. Då har man rätt att ändra sin poäng på en akt. Men vilka är då de poänggränser man bör tänka på: 0-49 poäng är ej godkänt. Då diskvalificeras den tävlande. 50-59 poäng är godkänt. 60-69 poäng behövs för ett tredjepris, 70-79 poäng behövs för ett andrapris. 80-100 poäng behövs för ett förstapris samt titeln Grand Prix.

10509707_893527764000336_4353210813228684950_n

Fr v.: Carl Tillenius, Peter Pedaja, Per Eklund, Manne Schagerström, Gay Ljungberg, Malin Matson, Ray Matson, Christina Nyman, Peter Sjöstedt, Magnus Bodin, Lisa Ljungberg

Vi var ett tiotal domare som inte bara fick ökade kunskaper, vi togs också omhand av Gay och Birgitta Ljungberg och fick en trevlig helg som dessutom avslutades med ett intressant och givande seminarium av Luke Jermay. Stort tack!

Per Eklund

MICs klubbafton

Den 13 oktober var det dags för årets klubbafton i Moderna Illusionisters Cirkel. Som vanligt höll vi till i de utmärkta lokaler som Hemgården i Norrköping ställer till vårt förfogande. Vid klubbaftnarna har man sedan länge bjudit medlemmarna på en gåva. I år, liksom de senaste åren, bjöds alla deltagare (40-tal idag)  på förtäringen. En fantastisk, jättestor smörgåstårta, som bara smälte i munnen! Mums!

Så raskt över till kvällens lockande program – en stor auktion med mycket bra föremål. De var utlagda här: http://www.timstardesign.se/MIC-Auktionen/auktion2 Tim Star har stått för det stora jobbet att ordna det hela, så allt fungerade perfekt. Han var själv uppvisare av föremålen, Mattis Ericson var utropare, Trinity Andersson medhjälpare och Jannet Andersson kassör. Man var nöjd med den totala försäljningssumman 20.925:-

DSC_1560

DSC_1563

Ett splitternytt trolleribord från Harries gick för 550:-

En del saker gick alldeles för billigt, så det var många som gjorde fynd! Här några prisexempel: Germabox 30:-, close up-låda med matta 125:-, Multum in reverse 100:-, Tärningslåda 100:-. Harries stora trollerilåda 600:-  den lilla 1000:- , Kub-ram- och bandillusionen 50:- , 2 äldre trolleriböcker 100:- Paradox 20:- , Kortsvärdet 1.250:- , Ringspel i guld 300:- Kravattmysteriet 150:-, Cylinderkabinettet 300:-

Film om Magi-Arkivet m.m.

När Sörmlands Museum gjorde min utställning, som fyllde 6 rum i Konsthallen, Nyköping, 1995-96, så ville man även ha med en film, som skulle gå nonstop hela dagarna, där jag berättade och visade Magi-Arkivet samt demonstrerade lite äldre trolleritrick. Två man från Riksutställningar kom och spelade in denna film. Efter erhållet tillstånd kan jag nu lägga ut den här för intresserade.

Tack Tobias för all hjälp!

Magic Weekend 2014

I år var Gertrud och jag inte med på den – enligt allas åsikt – mycket lyckade Magic Weekend i Lund. Men som vanligt har Arto Airaksinen skickat mig en massa foton från de magiska dagarna 3-5 oktober. Det gläder mig mycket att kunna publicera detta bildsvep, som jag hoppas ska glädja många.

!cid_D9FC105E-5283-4B91-B8AF-3B18180B5C05

Robert Jägerhorn i fredagskvällens nattshow ”Waiting for Hitchcock”

!cid_3434036F-6CB4-4275-8FA3-55B61E3BDF14

Juliana Chen´s lecture

!cid_ABB123EB-D3DF-4153-AC78-8B3A152BDF84

Richars Turner´s Gambling Show

!cid_760C1E3C-C589-426D-8482-8759223B6F06

Charlie Frye´s lecture

!cid_16F6CA89-349E-491B-A7AC-B6ACE9EDEF4C

Gay Ljungberg konferencier i Galashowen

IMG_2354

Yuji Yamamoto och Mariko

!cid_3CC2B677-D531-4CFB-88E2-77B50A6A3FE7

Lucas

!cid_3972DF53-2BAF-4BBD-8489-9AF87157E9A9

Kim Chan-yeop

!cid_D4E84180-3466-43C4-860D-5ABA810B1ABC

Charlie Frye

!cid_F34CC2CA-5CA2-4C0E-A1C9-6C728E659A64

Rob Zabrecky

IMG_2393

Rob Zabrecky

IMG_2492

Juliana Chen

!cid_621F1349-9D11-4647-92F8-F4B8EFB1C191

Juliana Chen

!cid_F389AF57-4B35-4A2E-8741-44794FD82E3E

Rune Klan erhöll El Duco Award 2014.

Till vänster Steen Pegani, till höger Gay Ljungberg

!cid_41A6E6F8-7AC9-49F3-B946-4A12BD0C6390

Lukas´lecture

!cid_B6CEF496-694C-47C3-927A-BEF6F4EB3DE1

Yuji Yamamoto´s lecture assisterad av Juliana Chen

IMG_2121

Rune Klan

Foto Arto Airaksinen