TrylleJournalen

Jan Crosbys internetblad TRYLLEJOURNALEN firar med det nyutkomna nr 40 sitt 10-årsjubileum.

INNHOLD

  1. Leder
  2. Døve tryllekunstnere av Herman Berthelsen
  3. Tryllingens historie
  4. Hitlers verste mareritt
  5. Å ”bryte” seg inn i en Bicycle med Jan Levy
  6. Lær å bygge ASRAH – den svevende dame

Tyvärr meddelar Jan att han efter julnumret kommer att lägga Tryllemagazinet på is ett tag – kanske tar han upp bladet senare. Det hoppas vi verkligen! Jan lägger ner ett enormt arbete på detta blad, som han får skriva så gott som helt själv. Norska trollkarlar verkar totalt ointresserade att bidra med material – inte underligt då att Magisk Cirkel Norges förr så fina tidning Magiens Verden inte heller verkar kunna existera. Om jag till min blogg inte hade alla mina trogna medarbetare och läsare som gör inlägg, så skulle jag slutat för länge sedan.

I detta nummer måste jag framhålla den mycket långa artikeln ”Trolleriets historia” med utsökta illustrationer. Jag önskar att alla unga trollare skulle läsa och lära av denna artikel!

tryllemagazinet@jancrosby.no

Hector El Neco

Visste du att Hector El Neco även komponerade? Här en liten låt som han gjort till en god vän. Någon kunnig person får gärna spela den och tala om ifall den låter bra!

img001

På Malmö Kommuns hemsida finns denna länk till en biografi om Hector El Neco. http://www.malmo.se/Kultur–fritid/Kultur–noje/Arkiv–historia/Kulturarv-Malmo/H-K/Hector-El-Neco.html

Tips-tack till Karin Moberg

Niklas Rosengrims son har spelat upp Hector El Necos verk och så här låter det:

Tack Niklas och son!

The Magic Academy of Sweden

Den 5 november 1962 sände Nils Simonsson – en av Svensk Magisk Cirkels grundare, dess skattmästare och ombudsman under 8 år och den förste som fick föreningens hederstecken – ut till vissa utvalda trollerintresserade en kallelse till en träff. Nils ville undersöka intresset för oss ”gamla”, som Nils skriver, att få till stånd en årlig träff.

Man träffades på Operakällaren den 8 december 1962, och där bildades The Magic Academy of Sweden – en exclusiv förening med 18 medlemmar. Till den förste presidenten valdes Erik Berggren, Västerås, förste vice Sven Norgren, Kristianstad, och andre vice Evert Myhrman. Presidenten skulle bara sitta ett år, sen ryckte förste vice in osv. Ständig sekreterare var Nils Simonsson.

Akademiens syfte var att genom diskussioner och utbyte av erfarenheter främja magin och medverka till att trollerikonsten hålls på högsta nivå av svenska trollkarlar. Alla medlemmar skulle vid det årliga sammanträdet visa ett eller flera trolleritrick.

När någon medlem utträdde eller avled skulle ny medlem inväljas efter röstning bland medlemmarna. Ett år skänkte Nils Simonsson alla medlemmar en diskret klubbnål i guld.

1968 avled Nils Simonsson och Sixten Ahrenberg tog över och fick Akademien att fortsätta traditionsenligt. 1980 avled Sixten Ahrenberg och Axel Tell tog över.

Vid mötet 1981 anmälde sig endast 2 deltagare, varför mötet ställdes in. 1982 kom några flera men 1984 inställdes mötet igen på grund av för få anmälningar (5 st). Axel Tell arbetade oförtröttligt att finns nya former för Akademins verksamhet utan att lyckas. 1987 tog Bruno Slettenmark initiativet till frysa verksamheten under fem år. Sedan hände inget förrän Bertil Fredström/Black Bert tog tag i Akademien 1996 och försökte få liv i den.

Först 2014 lyckade Bertil få fart på Akademien, och tisdagen den 14 oktober inbjöds till middag på Sällskapet i Stockholm klockan 18:00. Sex personer infann sig.

1959569_890354057651040_5301475179793292248_n

 Stefan Haglund, Dag Lofalk, Fredrik Schwarz, Bertil Fredström, Per Eklund, Holger Wästlund

Enligt Per Eklund ”så samtalade vi om att det är viktigt att akademien inte får en image av exkluderande, utan inkluderande, att vi, utifrån de möjligheter vi har, ska försöka främja magins intressen, enligt stadgarna. Någon exklusiv klubb är det inte, snarare ett forum av engagerade personer som vill magins väl och som nu vill bevara en tradition och inte låta Akademien gå i graven. Flera medlemmar ska väljas även om flera nya valdes in vid detta möte. Vi jobbar på en uppdatering av såväl stadgar som verksamhet, vilken inte ska konkurrera med andra föreningar (där vi ju sitter med allihop) utan komplettera.”

Cirkusträff i Nyköping

Hej alla cirkusvänner!

En inbjudan till Cirkusakademiens Luciaträff lördagen den 13 december 2014 kl. 13.00 (OBS! tiden) i Nyköping. Vi börjar med att träffas på Regeringsvägen 33 i Nyköping, där Akademieledamoten i vår Loge nr 3, Christer Nilsson – Christer el Ricco – kommer att hålla ett föredrag om ”Trolleri på Cirkus” från 1900 till i dag.

Kaffe/the med lussekatt och pepparkakor samt glögg med tillbehör serveras.

Vi passar också på att besöka Kulturhuset Slottsvaktens utställningar, i vilken ingår bl.a. Cirkus Oscars och Sveriges Magi-Arkiv.

Anmälan till vår Luciaträff i Nyköping senast 10 december till Roy Himsel tel. 0470-24193 alt. 070-6998944, eller till Hans Lindgren tel. 019-230066 alt 070-6230166 eller e-post: soh.lindgren@tele2.se.

Luke Jermay på Magic Center 19 oktober

Luke Jermay är bara 29 år gammal, men en mycket erfaren underhållningsartist med mentalmagi som specialitet. Jag har känt Luke sedan han var 11 år och vet att han har en gedigen bakgrund i klassisk magi inom manipulation, sleight of hand och såväl close up- som scen-magi. Men sedan han var 16 år har han helt ägnat sig åt mentalmagi. Han spelar egna föreställningar, numera endast teaterföreställningar med betalande publik och har en gedigen meritlista som konsult åt flera av våra största stjärnor inklusive Derren Brown, Chris Angel, Marco Tempest och Dynamo. Listan över böcker han skrivit och instruktionsfilmer han spelat in är lång.

Vid sin lecture på Magic Center i Halmstad inledde han med sin version av ”Tossed Out Deck” som han lärde ut rent tekniskt, men även använde som exempel på en princip som han ofta använder. Vi fick lära oss en variant på ”Living & Dead” som istället handlade om personer som åskådaren hade en personlig relation till jämfört med kändisar. Huvudnumret, som också byggde på principen från inledningstricket, var en tjugo minuter lång mentalmagirutin, helt utan rekvisita och med tre åskådare på scenen. Under hela sitt föredrag talade Luke mycket, mycket snabbt, men på en väldigt tydlig engelska, så även om det gick undan hängde alla med. Det som kännetecknar hans arbete är att han verkligen sätter sig in i varje detalj och gör viktiga val för att det skall fungera och bli bra underhållning. Det finns enligt Luke ingen detalj som är så oviktig att man inte noga bör planera den. Han delade frikostigt och generöst med sig av alla de detaljer som gjorde att rutinerna blev fantastisk mentalmagi och god underhållning.

IMG_8438

För den som arbetar med mentalmagi innehöll Luke Jermays lecture ovärderlig kunskap. För alla oss andra är det arbetssätt han redovisar och de referenser han gör till klassiska magiska principer starkt inspirerande, även om vi aldrig kommer att göra en enda tankeläsningseffekt. Ett drygt trettiotal deltagare på Magic Center i Halmstad var mycket nöjda efter två intensiva timmar.

Turnén rullar vidare till Norge och Danmark och han återkommer även till Sverige och Magic Bar. Missa inte Luke Jermay om du får chansen att uppleva hans lecture.

Bild: Per Eklund
Referat: Gay Ljungberg (vikarie till Åke Hallberg som var upptagen på annat håll)

Domarkurs på Magic Center i Halmstad 18-19 oktober

Kan man tävla i trolleri? Vad är bedömningskriterierna? Finns det en objektiv rättvisa? Detta är några av de frågor som Gay Ljungberg inledde helgens domarkurs på Magic Center i Halmstad med. Att tävla i trolleri är att tävla i konsten att underhålla med hjälp av trolleri. Artistens akt är nyckeln till detta och den bedöms efter de regler som Svensk Magisk Cirkel utformat i enlighet med FISM-reglerna.  Syftet med att tävla i trolleri är att det ska höja kvalitén på konstarten trolleri. En artist kan få max 100 poäng för sin akt utifrån ett antal variabler.

Vad krävs då av en domare? Domaren ska ha integritet, en bred referensram, kunskap om konstarten, vara öppen och transparent i sin bedömning samt acceptera artistens premiss, dvs den akt artisten valt att presentera i form av idé och syfte. Domaren ska i sin bedömning utgå från detta. Vidare ska domarna komplettera varandra i kunskaper och erfarenhet. Vid en tävling kan upp till ca. nio domare finnas. Vad krävs då?

Vi samtalade kring de variabler som FISM ställer för att ge poäng: Akten ska ha en A)  ”Magic Atmosphere”, alltså: Är effekterna ”magiska” till sin natur? B) ”Showmanship” bedöms, då man tittar på manus, regi och koreografi. C) ”Entertainment value” lyftes fram där Gay poängterade vikten av att sätta sig in i hur en lekman upplever akten. Hur skulle den fungera på en teater, i TV eller annat sammanhang? Termen ”bookability” passar in här. Har akten ett bokningsvärde? D) ”Artistic impression/routining” poängterades och vi samtalade kring akters struktur (början-mitt-slut), tema, val av material, premiss. Vad väcker akten för känslor (glädje,rädsla, skratt, spänning)? Skapas inte detta ser man någon som tränar, menade Gay. E) Kring termen ”originality” reflekterade vi utifrån hur man ska se på vad som är nytt och kreativt i akten. Här visade Gay på två skolor som finns vad gäller bedömningen utifrån detta kriterium. Antingen den klassiska skolan som har ett artistfokus där man ser på skicklighet och originalitet i metod, presentation och effekt. Det andra sättet är att ha ett publikfokus där man ser på skicklighet och originalitet för att skapa underhållningvärde. Den enl. FISM sista variabeln som man ska ta i beaktande är F) ”Skill/handling”. Denna speglar de andra kriterierna och följande frågor blev här viktiga: Behärskar artisten tekniken?

Hur hanteras tekniska svårigheter? (Det är ju inte så att man nödvändigt får poängavdrag för en ”miss”, utan snarare hur man hanterar denna ”miss”). Hur hanteras misdirection/attention-direction? Ser man tekniken (gör man det så blir det ju inte längre trolleri)? Blir publiken ”lurad”?

Avslutningsvis fördes en diskussion om hur man ska se på frågan om artisten tävlar i rätt kategori. I årets SM valde t ex. domarna att ”flytta” Håkan Berg från Allmän magi till Komisk magi, där akten bättre hörde hemma och där han också fick ett förstapris. Där enades vi om att ”omsorg” är ett ledord. Vi söker inte fel i akten, vi hittar möjligheter. Vi ska bedöma de val artisten gjort, inte det vi anser att artisten borde ha gjort.

Så kanske det till sist kan vara intressant att se vad som gör att en akt kan bli diskvalificerad. Det finns ett förbud mot Stooges, att en akt är en kopia av en annan akt, att man får under 50 poäng (vilket är gränsen för godkänt), att man inte är redo i tid innan man ska göra entré på scenen (10 min. innan), att akten är kortare än 5 min eller längre än 10 min, att man plågar djur samt begår någon form av övergrepp mot åskådarna eller en åskådare som tagits upp på scenen.

Samtliga domare sätter poäng mellan 0-100. Utifrån domarnas sammanlagda resultat skapas ett medelvärde. Detta ligger, vid sidan av diskussioner mm, som grund för en slutpoäng. En domare har rätt att i efterhand ändra sin poängsättning innan medelvärdet räknats ut. Det kan vara så att en domare inte känt till fakta som däremot kommer fram via en annan domares kunskap. Då har man rätt att ändra sin poäng på en akt. Men vilka är då de poänggränser man bör tänka på: 0-49 poäng är ej godkänt. Då diskvalificeras den tävlande. 50-59 poäng är godkänt. 60-69 poäng behövs för ett tredjepris, 70-79 poäng behövs för ett andrapris. 80-100 poäng behövs för ett förstapris samt titeln Grand Prix.

10509707_893527764000336_4353210813228684950_n

Fr v.: Carl Tillenius, Peter Pedaja, Per Eklund, Manne Schagerström, Gay Ljungberg, Malin Matson, Ray Matson, Christina Nyman, Peter Sjöstedt, Magnus Bodin, Lisa Ljungberg

Vi var ett tiotal domare som inte bara fick ökade kunskaper, vi togs också omhand av Gay och Birgitta Ljungberg och fick en trevlig helg som dessutom avslutades med ett intressant och givande seminarium av Luke Jermay. Stort tack!

Per Eklund