CHRISTER NILSSON - CHRISTER el RICCO


- yrkesman, egen företagare, trolleriartist, journalist, redaktör, författare och grundare av Sveriges Magi-Arkiv.

Zarro-Zarro: Christer, ditt visitkort skulle kunna bära en imponerande rad titlar - och med all grund. Jag har känt dig i många år men var inte med från början. Du har ordet!

Christer Nilsson: Jag är född 1931 och efter realexamen 1947 började jag min yrkesutbildning, var färdig herrfrisör 1951, öppnade egen salong 1963, utvecklade verksamheten med toupé- och peruksalong, vilken jag fortsatte tillsammans med min hustru Gertrud samt anställd personal till och med år 1994. Då hade jag varit verksam som frisör i 47 år. Och jag har hela mitt liv bott i Nyköping.

ZZ: Allt detta skulle ha varit tillräckligt för många, men du hade ju även intresse för trolleri-artisteri - egentligen logiskt då din vardagliga gärning kräver ett konstnärligt anlag!

CN: Den bekanta trollerilådan fanns med i bilden, men först då jag sett den svenske trollkarlen Hector El Neco år 1945, beslöt jag mig för att pröva lyckan på det underhållnings-magiska området. Jag tror att man måste ha en levande förebild - så att man har en måttstock att följa och ett ideal att se upp till.

ZZ: Och du fick engagemang?

CN: Mitt första större framträdande var i Nyköpings Folkets Park år 1949. Min dåvarande fästmö Gertrud assisterade. 1951, 1954 och 1955 var vi engagerade till den lokala Cirkus Oscars, där jag bl.a. sågade Gertrud i två delar. Jag kom också att medverka i flera TV-program åren 1986-1996, och jag har medverkat i ett antal radioprogram - även om det inte är lätt att däri presentera trolleri. Men mest har jag ju varit verksam vid privat-, förenings-, företags- och barnfester.

***

ZZ: Under femtiotalet var det ingen som ansåg att underhållning med trolleri hörde till begreppet kultur. Detta har ju ändrat sig lyckligtvis. Din kommentar?

CN: Trolleri är en av de allra äldsta konstarterna, bevisligen mer än 4.500 år gammal, men det dröjde ända till år 1986 innan dåvarande statsrådet/kulturministern Bengt Göransson införlivade trollerikonsten i begreppet kultur - och delade ut ett betydande kulturstöd till Svensk Magisk Cirkel. 1995 hedrades jag med Nyköpings Kommuns kulturstipendium för värdefulla forskningsinsatser och för min verksamhet som magisk underhållare.

ZZ: Du har varit verksam vid magiska kongresser?

CN: Förvisso - jag har varit medansvarig för flera, nämligen Nyköpings Magiska Gästabud 1961, 1972 och 1984, Magisk Weekend, Norrköping 1977 samt Nordisk Magi-Kongress 1989, som hölls i Nyköping. Våra "Gästabud" var väldigt lyckade - annorlunda, gjorda med små kostnader, trivsamma, stort deltagarantal - och dessa talas det om än idag.

ZZ: Du har haft - och har - framgångar som trolleriartist. Säkert har du intressanta upplevelser att förtälja om.

CN: Jag har mött all slags publik - en upplevelse på det mänskliga planet. Jag har mött människor på studieförbund, bibliotek, festivaler, företagsfester och kommunala sådana, välgörenhetsshower, i folkparkerna.

ZZ: Något som speciellt kvarstår i ditt minne?

CN: Det var ett äventyr att såga itu Gertrud i Cirkus Oscars´ manege. Jag var ung och orutinerad, men det gick bra. Jag har henne kvar än idag! Och hon var alltid med i akten, men de senare åren har hon lämnat scenen för att "bara" vara chaufför, upp- och nerpackerska och allt i allo - en hjälp som är oersättlig. Att hon sen är så intresserad av trollerikonsten, att hon alltid följer med på trollerikongresser och liknande är ju oerhört glädjande. 1956 presenterade jag min ballongskulpteringsakt på stora scenen i Kungsträdgården i centrala Stockholm. 40.000 människor hade samlats framför den enorma scenen! Succén i Kungsträdgården var ett resultat av att jag år 1952 såg och inspirerades av Senor Carlos´ ballongakt på Folkan i Stockholm. Då var det inte så lätt att få tag i lämpliga ballonger - till skillnad mot idag! - men via instruktionsböcker från USA och England fick jag fatt i både rätt teknik och ballonger. Ballongskulpturer har sedan dess alltid ingått i trolleriakten, men jag har också en hel ballongakt. På 1950-talet var jag en av de allra första i Sverige med att jobba med ballonger.

ZZ: Du uppträder också i historiska sammanhang, vilket på senare år blivit mycket populärt i Danmark, Tyskland, Frankrike.

CN: De senaste sex åren har jag varit engagerad till Hertig Karls Marknad, där jag är Hertig Karls hofmechanicus i 1600-talssdräkt utförande tidstypiskt trolleri. Det är alltid något extra, en stor upplevelse!


ZZ: Du har alltså uppträtt som magisk underhållare under större delen av ditt liv?

CN: Ja, som semi-professionell under åren 1949-1975. Efter ett uppehåll på 20 år, då tiden inte räckte till, återupptog jag verksamheten 1995, då jag pensionerade mig från vår firma. Jag har aldrig tyckt det vara så roligt att stå på en scen som de senaste sju åren. Varje år har engagemangen också ökat, och år 2001 var mitt bästa år någonsin.

ZZ: Din åsikt om trolleritävlingar?

CN: Jag begränsar mitt svar till att konstatera att jag bara har tävlat en enda gång - när Nyköpings Magiska Bröder ställde upp i "Stadsmästerskapet i trolleri" i Västerås år 2001. Att min akt utsågs till den bästa med hänsyn till publikkontakt och underhållningsvärde var en stor överraskning för mig - och en stor glädje!

ZZ: Detta kan vi alla gratulera dig till, ty dessa kriterier är de enda som publiken intresserar sig för. Jag har talat med otaliga representanter för den vanliga publiken, och de säger alla att "antingen är trolleri underhållande eller ... i annat fall är det ingenting alls av intresse."

Ditt artistnamn är ju en kombination av ditt dopnamn och av spanska maskulina bestämda artikeln plus ett italienskt adjektiv. Detta är originellt - hur kom det till världen?

CN: När jag började uppträda var det nödvändigt att ha ett artistnamn, jag fann det i alla fall så. Efter diverse experimenterande studerade jag namnet Hector El Neco. Han var den tidens stora stjärna, en kultiverad charmör som hade publiken i sin hand från första stund på scen. Jag fann att Christer el Ricco skulle låta bra, och detta namn har fått följa mig i alla år - trots att det sällan blir rätt stavat! Numera kallar jag mig lika gärna för mitt borgerliga namn, men arrangörerna frågar ofta om jag inte har något artistnamn. Jag ger dem då möjligheten att kalla mig för mitt privata namn eller att använda artistnamnet.

ZZ: Dina insatser som journalist i ett antal tidskrifter samt ditt redaktörskap för Svensk Magisk Cirkels tidning "Trollkarlen" åren 1966-1989 uppskattades och uppskattas fortfarande av alla läsande trolleriintresserade. Som medverkande journalist under ditt redaktionsskap påstår jag med säkerhet att detta är oöverträffat: både till innehåll och språklig form.

CN: Som skribent medverkade jag i "Trollkarlen" redan 1956. Från 1998 finns min nyhetsspalt "Sett, hört & hänt" på Internet och sedan januari 2000 på min egen hemsida (http://welcome.to/magiarkivet). Pegasus´ läsare känner mig som fast medarbetare.

ZZ: Som författare till boken "Trollare och andra underhållare" erhöll du vederbörlig uppskattning med fina anmälningar både i lekmanna- och fackmannapress. En recension slutade så här: "Den samlade forskning som Christer Nilsson satt på pränt i "Trollare och andra underhållare", skapande av Sveriges Magi-Arkiv samt hans mångåriga redaktörskap för Svensk Magisk Cirkels tidning "Trollkarlen" bör rimligen meritera honom för ett kulturpris. Det finns exempel på sådana som erhållit dylika hedersbetygelser på betydligt svagare premisser än så. Vill någon vara vänlig att väcka Kulturnämnden i Nyköping - tack."

CN: Trevligt - men inte vet jag om det var detta som gjorde att jag fick kulturpriset...

Bokförlaget Spektra erhöll kulturbidrag för denna bok, som även utgivits som talbok. Boken är således tillgänglig även för synskadade.

ZZ: Du har även medverkat kulturellt på andra områden?

CN: Ja, 1997 medarbetade jag i "Nationalencyklopedin", den nya upplagan, som ansvarig för alla ord med magisk anknytning - cirka 150. Liknande uppdrag hade jag för "Lexikon 2000" år 1998.

ZZ: Du har länge varit verksam inom olika trolleriföreningar?

CN: 1951 blev jag medlem i Svensk Magisk Cirkel. Vid föreningens 25-årsjubileum 1971 uttogs Gertrud och jag att representera Sverige i den internationella föreställningen på Konserthuset i Stockholm. Jag fick föreningens förtjänstmedalj 1971, blev hedersmedlem 1981, och 1989 fick jag cirkelns förtjänstmedalj i blå-gult band - den förste och hittills ende som erhållit denna utmärkelse. Min hustru Gertrud som hjälpt till oerhört mycket med såväl tidningen Trollkarlen som vid alla kongressarrangemang m.m. blev hedersmedlem i Svensk Magisk Cirkel 1989.

Jag blev medlem i den världsomfattande International Brotherhood of Magicians 1952, var dess Territorial Vice President 1969-1972 och International Vice President 1973-1996. Jag invaldes som en av de 18 ledamöterna i The Magic Academy of Sweden 1967 samt - det som jag är mest stolt över - 1977 fick jag den nordiska hederstiteln "Magiens Trofaste Riddare".

ZZ: Det gläder mig att Gertruds och dina stora insatser för magin uppmärksammats!

Ditt storverk Sveriges Magi-Arkiv är ett veritabelt trollerimuseum, välkänt både i Sverige och andra länder. Grundandet av detta och arbetet med detta omfattande arkiv har du även presterat - förutom alla dina andra aktiviteter.

CN: Mitt samlande försöker belysa trollerikonstens historia och dess utveckling i Sverige samt att få fram så omfattande biografier som möjligt av de trolleriartister som verkat i Sverige. På köpet kommer ju mycket material även om trollkarlar utanför Sverige, speciellt övriga Norden. I arkivet finns tidningsurklipp, affischer, fotos, reklammaterial, program, trollerikataloger, trolleriböcker och -tidskrifter samt - det som tar störst plats - rekvisitor av alla de slag. Allt är disponerat så att man kan följa varje enskild artists väg och utveckling. Material från Sveriges Magi-Arkiv har varit utställt på ett antal muséer. Mitt samlande har uppmärksammats av press och TV och särskilt glädjande är att "Antik och Auktion" - Europas största antikvitets- och konsttidning - slutade sitt tresidiga färgreportage med orden: "För en sådan kulturgärning tar man gärna av sig hatten".

ZZ: Christer, vi sitter nu samman med Gertrud och ser en underbart vacker solnedgång. Men vetande att solen går upp igen, kan du säkert ge en positiv slutreplik!

CN: Under de trettiotalet år jag trollat inför publik har min målsättning alltid varit, att publiken ska få en trevlig, annorlunda och rolig underhållning - antingen det gäller en vuxen- eller en barnpublik! Och jag är glad, att jag valde trolleri som hobby - det har gett mig så oerhört mycket!

ZZ: Christer el Ricco - på Pegasus´ läsares vägnar tackar jag dig för denna intressanta intervju.

Zarro-Zarro

DENNA ARTIKEL HAR VARIT PUBLICERAD I DEN SKANDINAVISKA TROLLERITTDNINGEN PEGASUS NR 93, MAJ 2002