COLLAND

I början på 1930-talet var Carl-Ewert Jansson i Eskilstuna en flitig gäst i de turnerande nöjesfältens varietéer, i folkparker och liknande, där han med stora ögon såg hur trollkarlarna förvred synen på åskådarna. Redan i i de översta tonåren besteg han själv scenen som trollkarl. Det var vid en föreningsafton i Tunafors skola, och det ungdomliga auditoriet var begeistrat. Eftersom Carl-Ewert kallades Kålle, så låg artistnamnet Colland nära till hands att ta. Efter detta blev det fler och fler framträdanden, och programmet utökades i samma takt.

Åtskilliga tusental framträdanden hann Colland med, och landshövding Bo Hammarsköld och huset Wallenberg är bara några av alla dem, som han haft som både kunder och publik. Men även på alkoholistanstalter och fängelser har Collands konster roat, och han innehade den eftertraktade "Gyllene kofoten", som bevis på att han var omtyckt. Det längsta och roligaste engagemanget tyckte nog Colland var engagemanget för Barnens Dag i Kungsträdgården 1952, där han 28 föreställningar i följd trollade tillsammans med kollegor som Magini, Iso Beité och Thorée. I många år var han också underhållare på kvällarna och färdledare på dagarna i Bruksvallarna - och naturen älskade Colland.

Colland har alltid haft ett yrke vid sidan av trollandet, och det har varit olika under årens lopp. Han har jobbat inom industrin, på en bensinmack, varit badvakt och simlärare, som skolvaktmästare men de sista yrkesverksamma åren var han banktjänsteman. 1945 blev Colland medlem i Eskilstuna Magiska Klubb, och vid Svensk Magisk Cirkels start 1946, så var han givetvis kallad, och här har han allt sedan dess varit medlem. Han var också medlem i The Magic Academy of Sweden, Magiska Bröderna och Västerås Magiska Klubb.

Colland älskade sin hobby trolleri, och han sade ofta, att han önskade att alla människor fick en hobby, som gav dem lika mycket glädje, som trolleriet gett honom. Det var inte minst kontakten med alla sorters människor, som inspirerade honom. Colland var generös och delade gärna med sig av sitt kunnande, och han ställde alltid upp, när någon bad honom trolla vid en trolleriträff.

COLLAND, Eskilstuna, avled den 12 september 1999. Han var född den 23 december 1919.