HARRY HARRIES

Det kan inte vara många nordiska trollkarlar som aldrig har köpt en trolleriapparat från Harries. I snart 90 år har denna firma levererat rekvisita till både amatörer och professionella konstnärer. Under alla dessa år har konstfärdigt tillverkade och utsmyckade lådor, mystiska kassetter, elegant förnicklade ringar och boxar m.m. vandrat ut i världen, där de blivit användbara verktyg i händerna på trollkonstnärerna. Vem var då Harries, som firman fick sitt namn efter?

Jo, han hette Harry Mobäck, föddes den 28 januari 1892 och växte upp i Norrköping. Han kom tidigt i kontakt med artistlivet genom att hans mor hyrde ut rum åt bl.a cirkusartister. 1906 blev han lärpojke hos en kinsestrupp, där han lärde sig jonglera och trolla. Snart blev Harry självständig och tog engagemang som jonglör. Under ett av dessa kom han i kontakt med de finska utbrytarna Sunell, och av dessa fick han sin artistutbildning kompletterad med utbrytning. Utbrytarkungen Harries, som blivit artistnamnet, var mycket engagerad under 1910-talet, eftersom denna artistdisciplin då var något ganska nytt för Sverige.

Omkring 1920 började Harry Harries turnera tillsammans med den kände trollkarlen Max Hofzinser, och de startade också en trollerifirma tillsammans. Redan 1910 hade Harries tillverkat enklare trolleritrick, huvudsakligen korttrick, som han sålde vid sina föreställningar via de tryckta programmen och de småhäften med trickbeskrivningar, som också såldes. Här fanns upp till 25 olika effekter av välja bland. Hofzinser importerade trick från Tyskland, och dessa tillsammans med Harries egna tillverkningar gjorde att man fick ett betydligt större sortiment att erbjuda kunderna. När valutareformen kom 1924 blev emellertid de tyska priserna så höga, att import omöjliggjordes, och då slutade Hofzinser i trollerifirman medan Harries fortsatte - och utökade.

Harry hade 1917 gift sig med Annie, som lärde sig assistera och även jonglera. 1927 slutade hon scenarbetet och hjälpte istället till mer och mer vid tricktillverkningen. Det var främst sömnad av dukar, flaggor, parasollöverdrag, äggpåsar etc., som anförtroddes Annie. Trollerifirmans tillverkningar skedde först i en verkstad i en källare, som emellertid snart blev för trång, varför man 1938 flyttade till större lokaler. 1930 hyrdes också en lokal i posthuset i Norrköping, där kontor och utställningslokal för den växande postorderförsäljningen inrättades. Denna lokal användes ända fram till 1953

.

Harries var en mycket skicklig och underhållande trollkarl. Med bara en kortlek, en lånad ring och sin "låda i låda" (tio stycken) kunde han bjuda publiken på femton minuters skratt. Genom sitt gemyt, de personliga idéerna, det mästerliga utförandet och inte minst hans dialekt fick han publiken i en stämning som få lyckats med. På äldre dar nöjde han sig med ett utföra ett fåtal konststycken, men under sin turnétid, när han gav helaftonsföreställningar, kunde han erbjuda arrangörerna helt nya program flera kvällar i rad.

Så här kunde en Harries-seance se ut enligt det tryckta programmet: 1:a Avdelningen. Moderna magiska experiment, Presentation Mysteriös, Experimental magi, Osynlig förflyttning av föremål, Teknik, Konstgrepp och Matematik med kort, Fenomenala presentationer, däribland Harries erkänt enastående 4-dubbla volt (kupering) med en hand. Ett invecklat mysterium, Magiska variationer, Ett Mästerskott med en behaglig överraskning, Consentration, En lektion i magi, Hastighet är icke trolleri, National-Revy. 2.a Avdelningen. Kontinentala Sceneffekter, Spiritismens bländverk - Repris på Davenports Mysterierna, Övning gör Mästaren - Jonglör.

Vid dessa stora program hade Harries med sig egna scenbakgrunder och ridåer från Atelier George Piek, Berlin. Jag hade glädjen att få låna dessa av Bengt Harries bevarade kulturföremål vid min trolleriutställning 1995-96. Bengt och jag gladdes givetvis över att se dessa vackra, enormt stora tygstycken exponerade, men även museiexperterna var helt förtjusta över skönheten och kvaliteten. Man riktigt kände ett sus av 1920-30-talets underhållningsepok!

1939 upphörde Harries med sin turnéverksamhet för att helt ägna sig åt trollerifirman. De två sönerna Lennart (1918-1976) och Bengt (1927) ryckte tidigt in i familjeföretaget. Lennart sysslade huvudsakligen med metallarbete och mekanik, medan Bengt tog hand om träarbeten och målning. Pappa Harries skötte om kontoret, men han ställde sig gärna då och då vid en svarv eller fräs. Så småningom blev det alltför trångt och opraktiskt med dessa lokaler på olika platser, så man köpte ett hus i Åby, strax utanför Norrköping, bredvid vilket man uppförde ett tvåvåningshus, där det blev plats för moderna och rymliga verkstäder, kontor m.m.

Fr.v. Lennart, Annie, Harry, Bengt Mobäck-Harries

Genom Harry Harries gedigna kunnande inom trolleriet och sönernas skickliga hantverkskunnighet, blev trolleriapparater från Harries mycket efterfrågade av de nordiska trollkarlarna, men det fanns också många kunder i övriga Europa, ja, över hela världen.

Efter Lennart Mobäcks bortgång 1976 sköter Bengt Mobäck ensam firman, men pappa Harry tog ända fram till sin död den 18 april 1980 intresserat del i både firman och av vad som hände i trollerivärlden. Om Bengt och hans arbete med att driva trollerifirman till fortsatta och nya framgångar finns mycket att berätta - men det är en historia, som vi får ta någon annan gång.

Christer Nilsson/Sveriges Magi-Arkiv

Artikeln har varit införd i den skandinaviska trolleritidningen Pegasus nr 53 (januari 1999).