Solimann & Solimanné – Nordens på sin tid mest kända trollarpar

På 1920-, 1930- och 1940-talen var Solimann & Solimanné det ledande namnet inom trollerigenren i hela Skandinavien. De gav helaftonsföreställningar, oftast i egen regi, som i alla fall på 1940-talet innehöll tre avdelningar. Den första bestod av kortkonster,  blandat trolleri, Magiska Baren, Master´s Hat m.m. I  andra avdelningen utförde paret sin skickliga tankeläsningsakt. Och i den sista akten utfördes större apparattrolleri. Man omgav sig med en ganska ansenlig scenrekvisita, men det var alltid Solimanns egen personlighet som var det primära och dominerande. Solimanné var en skicklig assistent, som betydde mycket för föreställningen – inte bara i tankeläsningsakten. Hennes ideliga klädbyten under föreställningens gång gav klass åt denna och hon spelade en icke oviktig roll som ”misdirection”.

Solimann föddes som Vilhelm Fredrik Feldvoss den 1 juni 1885 i Örum, nära Randers i Danmark. Fadern hade bageri och ville att sonen skulle gå i hans fotspår, men det var Vilhelm inte road av. Han hade lärt sig en hel del trolleri och blev kompanjon med en marknadsgycklare och reste runt i Danmark. När en artist i den komiska duon Gard & Gard avled, så erbjöds Vilhelm att hoppa in som den trollande partnern. Duon turnerade tillsammans i hela Skandinavien under fem år.

I Halden, Norge, träffade Vilhelm norskan Jenny Johannesen, född 1895, konsertpianist, och de gifte sig. Paret började nu turnera med ett trolleriprogram, vari Jenny assisterade och senare lärde in tankeläsningsakten. Turné Solimann och Solimanné gjorde större och större succé runt hela Skandinavien. Sedan paret i början på 1920-talet rest i den svenska landsorten och fått ett aktat namn, så kallade innehavaren av Mosebacketeatern i Stockholm på Solimann & Solimanné för att försöka få fart på lokalen, som gått med förlust en längre tid. Den första föreställningen ägde rum den 10 april 1924 – och blev en dundersuccé. Under tre månader med dagliga föreställningar vallfärdade stockholmarna till teatern, och Solimann, som här arbetade på provision (25 % av biljettintäkterna), tjänade bra. Paret fick fin gratisreklam eftersom polisen blandade sig i leken och ville förbjuda tankeläsningsakten under förmenande att Solimann bedrev hypnotism… Detta ansåg man vara enda möjligheten att kunna läsa tankar på detta sätt. Solimann gav emellertid en personlig seans för polismästaren, som kunde konstatera att ingen hypnos förekom.

   

Efter Mosebackesejouren fortsatte paret turnerandet i Danmark, Norge och Finland. Några exempel från 1934 bara: I Oslo räddade parets trolleri Scala, som var på fallrepet, genom 70 utsålda föreställningar. I Riddersalen, Köpenhamn, slog man rekord med 277 utsålda föreställningar i följd. Jag tror inte man idag kan föreställa sig hur stora artister Solimann & Solimanné var, eller vilken betydelse i den tidens underhållning deras helaftonsföreställningar hade. Stor uppmärksamhet väckte parets stora husbil. Mycket ovanligt att vid denna tid ha en bil med sovrum, salong, matsal och kök, vilket gjorde dem oberoende av hotell och järnväg.

1938 engagerades Solimann & Solimanné till den danska cirkusen Brdr. Schmidt. Intressant är att läsa kontraktet. De skulle arbeta från den 18 april till den 1 oktober. De skulle uppträda två gånger dagligen och medverka i en extra föreställning varje sön- och helgdag till ett dagligt gage av 110:-  Vid inställd cirkusföreställning utbetalades inget gage. Sex personer ingick i trollerigruppen plus 20 kaniner, 10 duvor, 3 änder, 15 kanariefåglar, 3 kattor och 2 hundar. Solimann & Solimanné skulle utföra en tankeläsningsavdelning på 15-20 minuter samt en trolleriavdelning på en timme.

1939 bosatte sig Solimann & Solimanné i Sverige, och här stannade de. Under 1940-talet arbetade paret hela somrarna i Folkparkerna och på vintrarna turnerade de och hyrde lokaler. 
Hela sommaren 1947 hade Solimann känt sig krasslig men ändå genomfört folkparksturnén. I augusti fick denna dock avbrytas, då Solimann blev sängliggande. Den 22 oktober avled han, 62 år gammal, på grund av cancer i levern.

Solimanné tillsammans med parets impressario sedan många år, Curt Larsson, började nu planera att Solimanné tillsammans med två manliga assistenter skulle fortsätta trolleriprogrammet. Erik Järnklev i Folkparkernas Artistförmedling var intresserad, och 1948 och 1949 genomfördes en hel del engagemang. Solimanné saknade dock Solimanns danska gemyt, spiritualitet och svada - och tankeläsningen kunde givetvis inte utföras - så programmet blev aldrig samma succé.

Solimanné avled 1953. 1951 hade en del av trollerirekvisitan förstörts vid en eldsvåda i hennes hem i Lerbäcken, Borlänge. Resterande apparater, böcker m.m. utbjöd sonen köpmannen Gunnar Brede till salu 1956. "Hela programmet säljes till högstbjudande." Tankeläsningens hemligheter behölls dock. Tyvärr vet ingen vart den eleganta rekvisitan tog vägen. Sonen Gunnar reste många år som assistent till föräldrarna, och han trollade senare tillsammans med sin fru Mildred i deras revyer.

Christer Nilsson/Sveriges Magi-Arkiv
Denna artikel har varit införd i nr 131 av den skandinaviska trolleritidningen PEGASUS