Kan man stjäla en Magikongress?

De övriga medlemmarna i SMDA:s kongressfond; Mysco, Harries, Bernando, Crosby och Pegani är mycket förvånade över att Gycklaren Magic Marketing AB helt på eget initiativ, försöker stänga fondens kongress, Magisk Weekend och själv startar en ny. Samma tid och i samma stad.

I över 20 år har dealersamarbetet i SMDA’s kongressfond stått för och arrangerat Magisk Weekend. En kongress som vi alla är stolta över och känner stor entusiasm för. Till skillnad från andra kongresser hjälper kongressfondens medlemmar till vid denna kongress, både med aktiv marknadsföring innan, till alla sina respektive kunder och med praktiska uppdrag och uppträdande på själva kongressen. Med allas hjälp har SMDA´s Magisk Weekend utvecklats och fått en goodwill som en av värdens bäst etablerade kongresser i branchen.

Uppgifter som bokningar, planering och praktiskt genomförande hanterades till en början av El Duco och  Katz Productions men efter att Gycklaren Magic Marketing AB blev medlem, hjälpte de till i större utsträckning. Efter Christer Gustavssons död, har föreningen nått en överenskommelse med Gycklaren Magic Marketing AB att på entreprenad, ta över hela denna funktion. Som det enda företag av alla medlemsföretagen, belönas Gycklaren Magic Marketing AB ekonomiskt för sitt arbete kring kongressen och med de fördelar som detta kan generera, genom ett överskott från kongressen. Detta överskott kan variera, men har legat på ungefär samma nivå de senaste 5-6 åren.
På fondens årsmöte Jan. 2010 frågade vi om Gycklaren Magic Marketing AB var nöjda med nivån på ersättningen storlek, vilket bekräftades och kontraktet förlängdes. Men vi beslutade att för 2010 sätta ett tak för ersättningens storlek. Ett tak som ligger ganska högt och exakt motsvarar vad som betalats ut tidigare. Tanken var att ev. överskjutande medel skulle gå till att bygga upp en buffert för att kunna engagera några av branschens bästa och dyrare namn i framtiden, akter som kanske kräver många personers arbetsinsats och därför blir väldigt dyra. Till glädje för alla!  Samtidigt uttryckte flera av fondens medlemmar intresse av att vara mera behjälplig med olika funktioner i arbetet kring planering och utförande av kongressen.

Vi har således inte sagt upp något avtal med Gycklaren Magic Marketing AB, och vi har för övrigt tydligt sagt vi tycker de gör ett bra jobb med kongressen. Efter mötet följer en dialog på e-post där Gycklaren Magic Marketing AB antyder att detta tak kommer påverka deras motivation för att skapa en så bra kongress som möjligt. Årsmötets beslut är naturligtvis giltigt, men medlemmarna är positiva till att omförhandla ersättningen för 2011. Nästa som händer är att Gycklaren Magic Marketing AB skickar ett mejl där de tackar nej till avtalet.

Fair enough, vi kunde då förhandla vidare med Gycklaren Magic Marketing AB eller låta kontraktet gå till en annan entreprenör. Men samtidigt stänger Gycklaren kongressfondens hemsida och väljer att själva göra en liknande konferens, samma tid, samma plats, samma artister och med ett liknande namn.

Utan förvarning. Utan information. Utan att försöka nå en kompromiss. Och utanför SMDA:s kongressfond och allmänna demokratiska spelregler.

Det förefaller oss obegripligt, obehagligt, upprörande och helt oacceptabelt.  

Vi är alla väldigt intresserade av att få till en vettig lösning på denna olyckliga situation. Vi har hela tiden varit kompromissvilliga och vill mycket gärna tillsammans, föra den 23-åriga Magisk Weekend traditionen vidare. Dessvärre har våra ansträngningar hittills varit förgäves. Rent moraliskt är saken ganska uppenbar, men vi försöker nu hitta en juridisk lösning.  Om Gycklarens ”Magic Lund” skulle bli en realitet 2010, kommer ingen av de andra firmorna i SMDA’s kongressfond att delta.

Vår önskan var att hålla denna fråga helt internt och vi hade dessutom bett Gycklaren Magic Marketing AB att inte gå ut offentligt, innan vi hade löst denna tvist. Det valde de tyvärr att ignorera. Vi får nu alla så många undrande frågor, att vi känner oss tvingade att förklara sammanhanget i ett offentligt forum.

Jan Crosby (Crosby Magic), Ulla Harries (Harries Magic), Marcus & David Persson (Bernandos Magic), Bengt Malmgren (Mysco’s Magic) och Steen Pegani (Pegani)

Gycklarens första inlägg angående SMDA och Magisk Weekend finns här https://magiarkivet.se/?p=3965