Kan man stjäla en Magikongress?

De övriga medlemmarna i SMDA:s kongressfond; Mysco, Harries, Bernando, Crosby och Pegani är mycket förvånade över att Gycklaren Magic Marketing AB helt på eget initiativ, försöker stänga fondens kongress, Magisk Weekend och själv startar en ny. Samma tid och i samma stad.

I över 20 år har dealersamarbetet i SMDA’s kongressfond stått för och arrangerat Magisk Weekend. En kongress som vi alla är stolta över och känner stor entusiasm för. Till skillnad från andra kongresser hjälper kongressfondens medlemmar till vid denna kongress, både med aktiv marknadsföring innan, till alla sina respektive kunder och med praktiska uppdrag och uppträdande på själva kongressen. Med allas hjälp har SMDA´s Magisk Weekend utvecklats och fått en goodwill som en av värdens bäst etablerade kongresser i branchen.

Uppgifter som bokningar, planering och praktiskt genomförande hanterades till en början av El Duco och  Katz Productions men efter att Gycklaren Magic Marketing AB blev medlem, hjälpte de till i större utsträckning. Efter Christer Gustavssons död, har föreningen nått en överenskommelse med Gycklaren Magic Marketing AB att på entreprenad, ta över hela denna funktion. Som det enda företag av alla medlemsföretagen, belönas Gycklaren Magic Marketing AB ekonomiskt för sitt arbete kring kongressen och med de fördelar som detta kan generera, genom ett överskott från kongressen. Detta överskott kan variera, men har legat på ungefär samma nivå de senaste 5-6 åren.
På fondens årsmöte Jan. 2010 frågade vi om Gycklaren Magic Marketing AB var nöjda med nivån på ersättningen storlek, vilket bekräftades och kontraktet förlängdes. Men vi beslutade att för 2010 sätta ett tak för ersättningens storlek. Ett tak som ligger ganska högt och exakt motsvarar vad som betalats ut tidigare. Tanken var att ev. överskjutande medel skulle gå till att bygga upp en buffert för att kunna engagera några av branschens bästa och dyrare namn i framtiden, akter som kanske kräver många personers arbetsinsats och därför blir väldigt dyra. Till glädje för alla!  Samtidigt uttryckte flera av fondens medlemmar intresse av att vara mera behjälplig med olika funktioner i arbetet kring planering och utförande av kongressen.

Vi har således inte sagt upp något avtal med Gycklaren Magic Marketing AB, och vi har för övrigt tydligt sagt vi tycker de gör ett bra jobb med kongressen. Efter mötet följer en dialog på e-post där Gycklaren Magic Marketing AB antyder att detta tak kommer påverka deras motivation för att skapa en så bra kongress som möjligt. Årsmötets beslut är naturligtvis giltigt, men medlemmarna är positiva till att omförhandla ersättningen för 2011. Nästa som händer är att Gycklaren Magic Marketing AB skickar ett mejl där de tackar nej till avtalet.

Fair enough, vi kunde då förhandla vidare med Gycklaren Magic Marketing AB eller låta kontraktet gå till en annan entreprenör. Men samtidigt stänger Gycklaren kongressfondens hemsida och väljer att själva göra en liknande konferens, samma tid, samma plats, samma artister och med ett liknande namn.

Utan förvarning. Utan information. Utan att försöka nå en kompromiss. Och utanför SMDA:s kongressfond och allmänna demokratiska spelregler.

Det förefaller oss obegripligt, obehagligt, upprörande och helt oacceptabelt.  

Vi är alla väldigt intresserade av att få till en vettig lösning på denna olyckliga situation. Vi har hela tiden varit kompromissvilliga och vill mycket gärna tillsammans, föra den 23-åriga Magisk Weekend traditionen vidare. Dessvärre har våra ansträngningar hittills varit förgäves. Rent moraliskt är saken ganska uppenbar, men vi försöker nu hitta en juridisk lösning.  Om Gycklarens ”Magic Lund” skulle bli en realitet 2010, kommer ingen av de andra firmorna i SMDA’s kongressfond att delta.

Vår önskan var att hålla denna fråga helt internt och vi hade dessutom bett Gycklaren Magic Marketing AB att inte gå ut offentligt, innan vi hade löst denna tvist. Det valde de tyvärr att ignorera. Vi får nu alla så många undrande frågor, att vi känner oss tvingade att förklara sammanhanget i ett offentligt forum.

Jan Crosby (Crosby Magic), Ulla Harries (Harries Magic), Marcus & David Persson (Bernandos Magic), Bengt Malmgren (Mysco’s Magic) och Steen Pegani (Pegani)

Gycklarens första inlägg angående SMDA och Magisk Weekend finns här https://magiarkivet.se/?p=3965

Christer Nilsson

Författare: Christer Nilsson

Grundare av Sveriges Magiarkiv

12 reaktioner till “Kan man stjäla en Magikongress?”

 1. De enda gångerna jag sett den här sortens konflikter få ett gott utfall, är när parterna för all dialog via en medlare – en tredje part som inte har något eget investerat intresse i utfallet.

  Så det är mitt råd – leta upp någon person vars opartiskhet *alla* involverade litar på, och fråga om den personen kan ställa upp som medlare.

 2. För flera år sedan var jag på ett jippo i Enköping som Curthelle hade. Där var en diskussion vid en måltid där denne, innehavaren av Gycklaren, var med.
  Vad han sa och tyckte om deltagare och medarbetare på en kongress och hur man kunde “ändra-vid-behov”, har jag inte glömt alls.
  Med tanke på detta så förvånar det mig inte vad som nu är på tapeten.

 3. Då kan man ju bojkotta denna kongress som besökare och på så vis visa sitt missnöje – om man är missnöjd.

 4. 5 mot 1 ”“ inte lätt att förstå vad som förutvarit. Nog borde man väl kunna komma överens. Förslaget om en medlare tycker jag är ett bra förslag. Det viktigaste är ju att kongressen fortsätter och att alla blir överens. I annat fall kommer magisverige att delas i två läger och det har vi många bevis på hur det kan gå då.

 5. Jag anser att konflikter skall lösas mellan de som är berörda. Mina kollegor har valt att ställa till med en offentlig pajkastning som jag vägrar att delta i. Magivärlden är alldeles för liten och själva trolleriet är alldeles för roligt för att vi skall dela upp oss i två lag och puckla på varandra.
  Jag vill dock lämna min beskrivning av vad som hänt:

  1. Vårt företag har sedan 1990 som entreprenör tillsammans med El Duco’s Magic, producerat och administrerat kongressen och efter Christers bortgång 2008 har vårt företag haft hela ansvaret. Sedan 1994 har ett löpande avtal reglerat de ekonomiska villkoren, som ej förändrats under denna tid. Avtalet är mycket gynnsamt för kongressfonden. I praktiken garanterar entreprenörerna kongressens fortbestånd och kongressens kapital har aldrig använts.

  2. Vid kongressfondens årsmöte i januari 2010, vid sittande bord, utan förvarning och utan motivering, får Bengt Malmgren och Ulla Mobäck stöd av våra övriga kollegor och driver igenom en uppsägning av avtalet och föreslår ett nytt, ur vårt perspektiv mycket sämre avtalsförslag. Avtalsförslaget har retroaktiv verkan, dvs det avser även de cirka 300 arbetstimmar vi redan lagt ner på kongressen 2010. Som ordförande måste jag naturligtvis klubba beslutet, som har en tydlig majoritet. Men som avtalspart anser jag att denna uppsägning inte är korrekt, inte minst pga denna retroaktivitet.

  3. Vi kan inte acceptera försämringarna och vädjar om en omprövning, men får ett ”take it or leave it” besked från våra kollegor.

  4. Vi bestämmer oss då för att tacka nej till avtalsförslaget och rädda kongressen (och det obetalda arbete vi redan hade lagt ner) genom att arrangera den i egen regi. Vi erbjuder samtidigt våra kollegor ett partnerskap som innebär att de får delta som dealers på exakt samma villkor som tidigare. Det har de avstått från. Istället har de anlitat en advokat och har alltså valt att lösa tvisten på juridisk väg.

  5. Vi har således en juridisk tvist med Kongressfonden och denna tvist kommer med all säkerhet att få sin lösning vad tiden lider. Vi vill inte dra in några andra av våra vänner eller våra kollegors vänner i denna konflikt, då det bara kommer att skada såväl de inblandade som den magiska gemenskapen i Skandinavien. Vi vill hålla konflikten inom Kongressfonden, där den hör hemma och lösa den där.

  Gay Ljungberg

 6. Jag hade redan beslutat mig för att hoppa över kongressen i år då jag tycker den var så dålig förra året.
  Sedan kanske man kan fundera över utskicken. Användes SMDA-kongressens kundregister till Magic Lunds kongress?
  Troligen är väl de flesta med i Gycklarens kundregister, men skickas reklam ut till de som aldrig handlat hos Gycklaren, så är det stöld av kundregister mm mm.

 7. Jag tycker väl att Gycklaren började den ofentliga debatten den 15 februari där allas berörda sida inte kom fram. Visst är det olyckligt att man inte kan komma överens, men jag undrar om inte en av dödssynderna ligger bakom detta, nämligen girighet.

  Hur ska man veta att Gycklarens 5 punkter är den korrekta versionen?

  5 firmor har en version, 1 firma har en annan.

 8. Oavsett vad man tycker är rätt eller fler i det här så är det konstigt att en part kräver att avtalet man vill förhandla om ska gälla retroaktivt. Har full förståelse för att Gay Ljungberg inte går med på det.

  Om man sedan vill förhandla om avtalet kring framtida kongresser så kan ju det inte vara något problem. Ta bort kravet om att avtalet ska gälla årets kongress så framstår debatten från övriga rekvisitahandlare som mer rimlig!

 9. Eftersom Gycklaren inte svarat på detta så förmodar jag att allt som står häri, är helt korrekt och inte vinklat i någon riktning.

  Förslaget att periodisera en del av vinsten för framtida dyrare akter, ser jag som något riktigt positivt och utvecklande för kongressen. Vissa år har helt klart varit dåliga och jag förstår att kvalitet kostar. Om kongressen skall kunna hålla en hög standard så är en periodisering av en del av vinsten ett mycket klokt förslag i mina ögon!

 10. “Vi erbjuder samtidigt våra kollegor ett partnerskap som innebär att de får delta som dealers på exakt samma villkor som tidigare. Det har de avstått från.”

  Jag har svårt att tänka mig att detta erbjudande från Gycklaren är på samma villkor som tidigare, då borde de ju tacka ja till det? Att fem firmor, med bra folk, upplever saken på ett sätt säger väl ganska mycket.

 11. Jag tycker alltid att gräl är tråkiga, oavsett vad de gäller. Jag håller helt och hållet med Tom att en oberoende medlare borde tas in. Helst någon som inte satt sin fot i magivärlden och därmed inte kan ha delade lojaliteter.

  Senaste åren har på grund av lågkonjunkturen varit tuffa för många och med mer tuffa ekonomiska villkor blir klimatet mellan kollegor/konkurenter kyligare.

  Något jag har beundrat med magivärlden från första stund är den sammhörighet och gemenskap som finns. Den saknas helt i relaterade brancher. Den är unik och värld att bevara!

  Vill man göra något för magin i Sverige i denna konflikt så tror jag att det bästa är att låta parterna sköta sitt, utan häftiga inlägg från folk som inte sitter på alla fakta utan tycker utifrån vad de tror, rykten och enstaka utspel från parter i konflikten. Det blir lätt att det samlas folk i läger med en delning av Magisverige som konsekvens. Det vore så synd att förlora den underbara vi-kännsla och generositet som jag hittils sett.
  I en konflikt tycker ju ingen att den har fel, utan att motparten alltid har det. Det ligger liksom i sakens natur att man bara pressenterar det material som stöder ens egen åsikt.

  Eftersom alla parter i den här konflikten säktert är ledsna och besvikna så skickar jag stor kram till er alla och hoppas att allt kan reda ut sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.