Domarkurs på Magic Center i Halmstad 18-19 oktober

Kan man tävla i trolleri? Vad är bedömningskriterierna? Finns det en objektiv rättvisa? Detta är några av de frågor som Gay Ljungberg inledde helgens domarkurs på Magic Center i Halmstad med. Att tävla i trolleri är att tävla i konsten att underhålla med hjälp av trolleri. Artistens akt är nyckeln till detta och den bedöms efter de regler som Svensk Magisk Cirkel utformat i enlighet med FISM-reglerna.  Syftet med att tävla i trolleri är att det ska höja kvalitén på konstarten trolleri. En artist kan få max 100 poäng för sin akt utifrån ett antal variabler.

Vad krävs då av en domare? Domaren ska ha integritet, en bred referensram, kunskap om konstarten, vara öppen och transparent i sin bedömning samt acceptera artistens premiss, dvs den akt artisten valt att presentera i form av idé och syfte. Domaren ska i sin bedömning utgå från detta. Vidare ska domarna komplettera varandra i kunskaper och erfarenhet. Vid en tävling kan upp till ca. nio domare finnas. Vad krävs då?

Vi samtalade kring de variabler som FISM ställer för att ge poäng: Akten ska ha en A)  “Magic Atmosphere”, alltså: Är effekterna “magiska” till sin natur? B) “Showmanship” bedöms, då man tittar på manus, regi och koreografi. C) “Entertainment value” lyftes fram där Gay poängterade vikten av att sätta sig in i hur en lekman upplever akten. Hur skulle den fungera på en teater, i TV eller annat sammanhang? Termen “bookability” passar in här. Har akten ett bokningsvärde? D) “Artistic impression/routining” poängterades och vi samtalade kring akters struktur (början-mitt-slut), tema, val av material, premiss. Vad väcker akten för känslor (glädje,rädsla, skratt, spänning)? Skapas inte detta ser man någon som tränar, menade Gay. E) Kring termen “originality” reflekterade vi utifrån hur man ska se på vad som är nytt och kreativt i akten. Här visade Gay på två skolor som finns vad gäller bedömningen utifrån detta kriterium. Antingen den klassiska skolan som har ett artistfokus där man ser på skicklighet och originalitet i metod, presentation och effekt. Det andra sättet är att ha ett publikfokus där man ser på skicklighet och originalitet för att skapa underhållningvärde. Den enl. FISM sista variabeln som man ska ta i beaktande är F) “Skill/handling”. Denna speglar de andra kriterierna och följande frågor blev här viktiga: Behärskar artisten tekniken?

Hur hanteras tekniska svårigheter? (Det är ju inte så att man nödvändigt får poängavdrag för en “miss”, utan snarare hur man hanterar denna “miss”). Hur hanteras misdirection/attention-direction? Ser man tekniken (gör man det så blir det ju inte längre trolleri)? Blir publiken “lurad”?

Avslutningsvis fördes en diskussion om hur man ska se på frågan om artisten tävlar i rätt kategori. I årets SM valde t ex. domarna att “flytta” Håkan Berg från Allmän magi till Komisk magi, där akten bättre hörde hemma och där han också fick ett förstapris. Där enades vi om att “omsorg” är ett ledord. Vi söker inte fel i akten, vi hittar möjligheter. Vi ska bedöma de val artisten gjort, inte det vi anser att artisten borde ha gjort.

Så kanske det till sist kan vara intressant att se vad som gör att en akt kan bli diskvalificerad. Det finns ett förbud mot Stooges, att en akt är en kopia av en annan akt, att man får under 50 poäng (vilket är gränsen för godkänt), att man inte är redo i tid innan man ska göra entré på scenen (10 min. innan), att akten är kortare än 5 min eller längre än 10 min, att man plågar djur samt begår någon form av övergrepp mot åskådarna eller en åskådare som tagits upp på scenen.

Samtliga domare sätter poäng mellan 0-100. Utifrån domarnas sammanlagda resultat skapas ett medelvärde. Detta ligger, vid sidan av diskussioner mm, som grund för en slutpoäng. En domare har rätt att i efterhand ändra sin poängsättning innan medelvärdet räknats ut. Det kan vara så att en domare inte känt till fakta som däremot kommer fram via en annan domares kunskap. Då har man rätt att ändra sin poäng på en akt. Men vilka är då de poänggränser man bör tänka på: 0-49 poäng är ej godkänt. Då diskvalificeras den tävlande. 50-59 poäng är godkänt. 60-69 poäng behövs för ett tredjepris, 70-79 poäng behövs för ett andrapris. 80-100 poäng behövs för ett förstapris samt titeln Grand Prix.

10509707_893527764000336_4353210813228684950_n

Fr v.: Carl Tillenius, Peter Pedaja, Per Eklund, Manne Schagerström, Gay Ljungberg, Malin Matson, Ray Matson, Christina Nyman, Peter Sjöstedt, Magnus Bodin, Lisa Ljungberg

Vi var ett tiotal domare som inte bara fick ökade kunskaper, vi togs också omhand av Gay och Birgitta Ljungberg och fick en trevlig helg som dessutom avslutades med ett intressant och givande seminarium av Luke Jermay. Stort tack!

Per Eklund

Christer Nilsson

Författare: Christer Nilsson

Grundare av Sveriges Magiarkiv

En kommentar till “Domarkurs på Magic Center i Halmstad 18-19 oktober”

  1. Tack Per Eklund för bra och initierad redogörelse för hur domare arbetar vid tävlingar i magi. Detta är intressant för alla som sitter som publik vid dessa arrangemang, och
    som i de flesta fall är andra trollkarlar. Bra att känna till vad som värderas och hur
    det värderas.

    Tack Gay Ljungberg som för några år sedan startade denna viktiga utbildning för domare. Du om någon är väl insatt i att vara domare, med mycket nationell och
    internationell erfarenhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.