Trolleri som konst och kultur

Per Eklund är nu i stort klar med manuset till boken “Trolleri som konst och kultur”. Det kommer att bli rikt illustrerad bok på ca. 300 sidor. Boken kommer att utkomma nästa år på Carlsson Förlag AB, Stockholm med titeln “Trolleri som konst och kultur”. Den behandlar trollerikonstens utveckling såväl ur ett internationellt som ett nationellt perspektiv. Här följer ett utdrag ur bokens sista kapitel, “En försvunnen tid”, där det bl. a berättas om en tidigare relativt okänd svensk trollerikonstnär. Så här berättar boken:

  1. Eduard Josephsson (levnadsår okänt) var en svensk trollerikonstnär vars föreställningar finns dokumenterade från 1877-1900. Han var också musiker, buktalare men omnämns även som ”magnetisör”. Det finns många intressanta detaljer kring Josephsson som visar på den brytningstid trollerikonsten i Sverige under det sena 1800-talet var inne i. Dels gällde det givetvis att presentera trollerikonster som publiken upplevde som underhållande men, som vi har sett, i detta låg också problematiken att de inte fick uppfattas som ”gamla” med dåliga recensioner som följd. Dels gällde det att presentera sin karaktär på rätt sätt, både vad gäller kläder, artistnamn och rekvisita. Trollerikonstnären behövde upplevas som ”modern”. Josephsson lyckades med detta och han gick till väga på följande sätt. En annons som Josephsson publicerade i Dagens Nyheter i december 1878 sammanfattar den svenska trollerikonstens inträde i en ny tid. Josephsson skriver att han är ”kunnig i Trolldom, Buktaleri och många andra underliga ting”. I annonsen finns en bild som visar honom i en dräkt av den typen man brukar kalla ”tysk”. Det var en stor kåpa med olika figurer och mönster som bars tillsammans med en hög spetsig hatt. Arvet från tidigare århundraden var tydligt. Men vi har sett att fracken nu var det självklara plagget bland manliga trollerikonstnärer på kontinenten. Josephsson fortsätter därför i annonsen: ”Uppträder äfven i nutidskostym”. Han använder sig i slutet av 1870-talet av artistnamnet ”Edvardo”, men i början av 1880-talet är det ändrat i annonserna till ”Mr Eduards”, för att några år senare vara ”Professor J. Eduards”. I Stockholm uppträder han både på varietéscenerna och med familjeföreställningar. Han håller också ”lektioner i trolleri och buktaleri”.

I samband med Stockholmsutställningen 1897 blev han den artist som fick representera trollerikonsten. Han återtog då sitt gamla artistnamn och som ”Trollkarlen Mäster Edvardo” uppträdde han med föreställningar varje dag mellan 14-22 i den del av utställningen som kallas ”Gamla Stockholm”, där äldre tiders stad och stadsliv skulle skildras. Josephsson knöt på detta sätt samman trollerikonsten i huvudstaden då och nu. Trollerikonsten var i detta sammanhang ett självklart inslag. Året efter uppträdde Josephsson tillsammans med sin hustru som ”Trollkonstnären, Buktalaren, Magnetisören och Instrumentalisten Mr J Eduards samt Antispiritinnan H Eduards”. Han berättar i annonsen att han har uppträtt i 25 år, att det är han som är trollerikonstnären från Gamla Stockholm samt att han fått omnämnanden i engelska, franska och svenska tidningar.

Christer Nilsson

Författare: Christer Nilsson

Grundare av Sveriges Magiarkiv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.