Nytt till Magi-Arkivet

Som bekant så har Sällskapet Magiska Bröderna i Göteborg upphört https://magiarkivet.se/2016/sallskapet-magiska-broderna-i-goteborg-lades-ner-25-februari-2016/

Man beslöt att dela upp föreningens inventarier mellan Svensk Magisk Cirkel och Sveriges Magi-Arkiv, för att föremålen skulle bevaras för framtiden. Redan i går fick jag det material som ska bevaras och visas i Nyköping – och det var glädjande att få packa upp detta för vidare transport ner till arkivet. På bilderna nedan ses en del av inventarierna.

SMB100 SMB101

SMB200 SMB103

12802846_10206375722414440_3204488027446257098_n

Sveriges Magi-Arkiv ber att få framföra ett varmt tack till Sällskapet Magiska Bröderna, Göteborg, och speciellt till Leif Densloe som svarat för det mesta av arbetet med föreningens avslutande.