Tumtippen nr 96

Detta är ju Magiska Brödernas facktidskrift, vars redaktör Crillo ser till att den utkommer regelbundet och välfylld med intressant material.

Referat från workshoppen den 3 september där Charisma, Dannyman och Rolf Isberg trollade. Dramapedagogen Petra Skoglund medverkade. En workshop i paddelmoves fortsatte och mötet avslutades med en trolleritävling.

Irene Lönnqvist och Crillo besökte Sveriges Trollerimuseum och imponerades av hur mycket av olika sorters rekvisitaartiklar där finns, prydligt monterade av Tim Star i glasmontrar. Det allra mesta materialet kommer från Sveriges Magi-Arkiv. Flera besök behövs om ska kunna ta till sig allt.

“Trolla med Crillo” heter en bok på 270 sidor och 344 bilder. Utkommer i oktober.

Andra omgången av kursen “Trolla som proffsen” är nu avklarad. Tricken “Signed card to box”, “Mentalt med trafikmärken” och “Muntransformer” avslutar numret.