Adress, upplysningar

Christer Nilsson

På denna blogg kan du läsa om trolleri, cirkus och närstående områden. Den är grundad av

Christer Nilsson/f.d. trollkarlen Christer el Ricco
Skogsvägen 18 A, 611 56 Nyköping
Tel. 0155-215367
christer@magiarkivet.se

För tillfället uppdateras bloggen av bl.a. Tom Stone.

Har du en nyhet som du tycker skulle passa här så maila:
tipsa@magiarkivet.se