Magi-Arkiv-utställning 2012

Ett besök på utställningen ”Svävande och itusågade damer” på NK-villan i Nyköping (15/2-7/3 2012)
Film Håkan Romlin. Mantorp