Svenska trolleriföreningar

BERNANDOS MAGISKA VÄNNER: David och Marcus Persson, som innehar Bernandos Magic är initiativtagare till denna förening. Marcus skrev i ett brev år 2007: “För tillfället så är jag och min kusin David med i TIG (Trollkarlar I Gemenskap) och denna förening är nu på väg att tappa medlemmar drastiskt och medelåldern är relativt hög på dessa träffar. Ordföranden från TIG Sven-Göran Arnoldsson som är bosatt i Olofström kommer att vara med på vår första träff och där behöver vi ta ett beslut om vi skall fortsätta var för sig eller vi skall slå oss samman för att det ska bli så många som möjligt vid varje träff.

Problemet idag med TIG är att majoriteten av medlemmarna kommer från Skåne och alla möten läggs i Klippan och från Sölvesborg blir det 30 mil tur och retur. Tidigare när TIG var större till antalet och det fanns fler Blekingebor så körde man varannan gång i Helsingborg och varannan gång i Bromölla. Jag tror att om vi ska slå oss samman så vill nog TIG att vi skall köra varannan gång, vilket i sin tur kan bli problem för de möten som läggs i Klippan. Många av er som får detta mail kommer inte att ha möjlighet att ta er dit, då sträckan blir alldeles för lång. Det namn som vi hade tänkt på den nya föreningen blir nog Bernandos Magiska Vänner – BMV.”

Trolleriföreningen startades vid ett möte i Bromölla den 26 maj 2007. Föreningen som initierats av medlemmar i TIG (Trollkarlar i Gemenskap), som avvecklades i april detta år, bildades och till styrelse valdes: Ordförande: Marcus Persson, kassör: David Persson. sekreterare: Sven-Göran Arnoldsson.

Ett tjugotal intresserade hade mött upp på självaste pingstaftonen. Efter mötesförhandlingarna bjöd kortvirtuosen Lennart Green på ca tre timmars uppvisning och lecture inför en hänförd publik. Äldsta medlemmen i den nya klubben är Bernando (90 år i april 2008) still going strong. Han uppmärksammades med en gåva samtidigt som han tackades för att ha upplåtit sitt namn till den nya trolleriföreningen. Ordföranden Marcus Persson avtackade Evert Olofsson (Hardini) som var med och bildade TIG 1964 och Sven-Göran Arnoldsson såsom avgående TIG-president.

BORÅS MAGISKA CIRKELbildades den 30 mars 1948 på initiativ av Rune Johansson (Runini) och Bror Wallin (Max Waldino). Sammanträden hölls första tisdagen i månaden för de 8-9 medlemmarna. Fredrik Ölund (Mr X) som varit föreningens ordförande i många år var dess hedersmedlem. BMC firade sitt 25-årsjubileum 1973. På 1980-talet lades föreningen ner.

Nystart av föreningen 28 september 1997 av Jörgen, Clas, Reggie, Conny, Martin. Conny Skoog var ordförande, Jörgen Eriksson sekreterare. Föreningen existerar inte idag.

CARLSKRONA MAGISKA CIRKELstartades 2003. Föreningen existerar inte längre.

CIRKELN MAGI I MALMÖ. Lennart Niklassson/Maconise var med och startade denna 1949. Man hade cirka 20 medlemmar. Cirkeln blev bara ett år. Den 8 december 1949 hade man en offentlig föreställning varav tio medlemmar var med i en stor föreställning på Ungdomens Hus. Föreställningen fick mycket besk kritik av Wernini i tidningen Trollkarlen. 

DALARNAS MAGISKA CIRKELstartades hemma hos Hugoni den 5 oktober 1962. Man har sina möten varje månad i Säter-Borlänge-området. Jan Jansson/Wiberto var föreningens första ordförande. Hugoni var hedersmedlem. 1994 gav man en offentlig föreställning ” En annorlunda resa i Simsalabimlandet” i Säters Folkets Hus. Sex av medlemmarna medverkade.

ENKÖPINGSTROLLARNA. Okänt årtal. Curtelle var medlem. Föreningen existerar inte idag.

FUSK ”“ För Underhållare Som Kan startades 2008 och är en förening bildad av magiker för andra magiker och underhållare. Man värnar självklart om magins förtrollande värld, men sträcker sig lite längre och här finner du medlemmar som är allt från jonglörer till magiker och allt som ryms där emellan. Föreningens säte finns i Örnsköldsvik men medlemmar finns spridda över hela Norrland, därför kommer man att försöka hålla möten på olika orter i Norrland varje gång. Och varför en förening som fusk? En av de största anledningarna är att vi medlemmar skall ha möjlighet att träffa varandra utan att behöva åka genom halva Sverige för att träffas. Vi har också stadgar som alla andra föreningar men vi har också ett mål, och det är att vi skall ha trevligt tillsammans. Föreningen hade redan i början ett 15-tal medlemmar men ökade snabbt till ett 30-tal. Varje möte fungerar som ett seminarium, men man skall också försöka bjuda in kända gästföreläsare där man får chansen att lära dig nya trick och få nya ideer. OrdförandeHans-Ivar Gjersvold, Örnsköldsvik.

GÄVLE MAGISKA SÄLLSKAP grundades 1948. Ordförande då var Gösta Marmén. 5 medlemmar var man, som träffades varannan vecka. 1956 trollade några av medlemmarna i GMS på fängelset i Gävle och utnämdes därefter till kåkriddare. Sällskapet existerar inte idag.

GMK - Göteborgs Magiska Klubb. Grundad 1942.

GÖTEBORGS MAGISKA KLUBB. Två dagar före julaftonen 1942 träffades i Göteborg fem trollkarlar över en kopp kaffe, pratade trolleri och beslutade den 28 december 1942 att bilda Göteborgs Magiska Klubb. De som var med och grundade GMK var Egon Norström, Ernst Sandh, Alf Eriksson, Per Peterson, Olof Peterson. Därmed blev klubben en av de första magiska klubbarna i Sverige. I början var det ganska få medlemmar, och i de första stadgarna står att sökanden bör ha fyllt 18 år. Yngre sökande kunde i undantagsfall antas. Idag är klubben något mer generösa med att låta yngre trolleriintresserade få bli medlemmar. Antalet aktiva medlemmar har under åren varierat. I snitt har antalet legat på femtio medlemmar, varav en del från andra delar av landet.

1948 anordnade klubben den första offentliga föreställningen. Under åren har GMK genomfört många föreställningar. År 2009 höll GMK i Svenska Mästerskapen och fick mycket goda betyg. Vid två tillfällen har klubben varit värd för Nordisk Magi Kongress, 1969 och 1977. Vid andra tillfället samlades 326 trollkarlar från åtta länder. Hedersgäst var den från Magic Castle i Hollywood och över hela världen berömde magikern Dai Vernon, känd som Professorn.

Ganska tidigt startade klubben medlemsbladet Tricks för att öka sammanhållningen bland medlemmarna. Den utkom från 1946 till 1997 med några års uppehåll då och då. Idag kommer informationen till medlemmarna med hjälp av Internet via hemsidan och Facebook. GMK har även en aktiv Youtubekanal med många filmer.

Bland klubbens medlemmar finns många som haft stora framgångar både i Sverige och utanför landets gränser. Några av dessa är Lennart Green, Conny Ray, Gert Malmros, Max Milton, Dusenberg, Carl-Einar Häckner, Tom Stone, Stefan Odelberg, Peter Brynolf, Jonas Ljung och Gaston.

 

 

HALMSTADS MAGISKA CIRKEL. Föreningen startades hösten 1958 av fem trolleriintresserade. I interimstyrelsen ingick Mats Tropp och Hilding Zetterberg. Föreningen existerar inte idag.

IGELTORPS MAGISKA CIRKEL fanns 1979. En aktiv medlem var unge Pär Ljungqvist/Mandrake. Max Torello var invald medlem. Man höll möten en gång i månaden. Existerar inte idag. 

JUNIORERNAS MAGISKA CIRKEL se JUNIORERNAS MAGISKA KLUBB

JUNIORERNAS MAGISKA KLUBB UrJuniorernas Magiska Klubbs Magiska Kvartalsblad nr 1951: “Eftersom detta är första numret av vår tidning, skulle det kanske vara av ett visst intresse att få reda på något om klubbens bildande och den första tiden inom JMK.

Att JMK bildades den 3 mars 1948 och att vi är en sektion inom Matteus-Pojkarna, är väl känt för alla vid det här laget. MP är ju mest känd som en stor idrottsförening; den har bortåt 1200 medlemmar. Initiativtagarna, vi var till antalet tre, hade sett en del trolleri inom MP på dess möten och en trolleriklubb för enbart ungdom hägrade. Varför kunde inte MP stödja den? Och tanken rann då upp att bilda en trollerisektion. Dåvarande ordföranden pastor Herrlin var intresserad av det hela och vi har nog honom till stor del att tacka för tillkomsten av MP:s senaste sektion.

lllusionistema Mr O’Kay och Mac Urga besöktes i tur och ordning, men ingen av dem kunde åtaga sig ordförandeskapet. Så uppsöktes illusionisten Bertilo och han var villig att åtaga sig ledarskapet. Det gällde nu att värva medlemmar. Vi agiterade för klubben överallt och en maskinskriven affisch uppsattes i Swings trolleriaffär. Den slutade med: “… Inträdesprovet består i att kunna uppföra ett program under ungefär 10 minuter. Numren är valfria, men ett måste dock vara ett fingerfärdighetstrick.” Så småningom inkom 10 anmälningar och de inträdessökande kallades alltså till onsdagen den 3 mars. Som ren kuriositet kan jag nämna att Svensk Magisk Cirkel, Sveriges största magiska förening, bildades på samma datum två år tidigare. Till detta första sammanträde hade Bertilo inbjudit pressen och illusionisten Mills. Redan dagen innan var en notis införd i Aftonbladet om vårt förestående bildande. När alla hade anlänt vid 19-tiden, så välkomnade Bertilo samtliga närvarande och presenterade kvällens trollkarlar i tur och ordning”¦”

Utdrag från en artikel skriven av Bertilo i ett senare nummer av JMKMK: “Juniorernas Magiska Klubb fyller i dagarna 5 magiska år. En respektabel ålder för en juniorförening, där knappast en enda inskriven medlem avvikit under tiden.”

1 december 1959 hemställde JMK anhållan om stöd ”“ att bli en sektion i SMC. Så blev det och det var återigen Lennart Nilzén, Arne och Magnus Stiernborg som agerade. Bertilo var då inte längre ordförande. Man lyckades övertyga Howing om det lämpliga i att JMK blev en del av SMC. Han var inte överentusiastisk men vi hade starkt stöd från majoriteten av styrelsen. Den 29 april 1966 antogs förslaget att byta namn tillJuniorerna Magiska Cirkel.

JÄMTLANDS MAGISKA FÖRENING JMF bildades  i december 1996 och finns i Östersund. Föreningen har som uppgift att tillvarata magins intressen samt sammanföra såväl amatörer som professionella magiker. Föreningen har deltagit i arrangemang på Jamtli, Folkets Hus i Östersund m.m. År 1997 så visade medlemmarna upp sig på TV 4 Jämtland och 2005 trollade de i den lokala ByTV kanalen. Man hade då 10 medlemmar i åldrarna 19-70 år. Länstidningen uppmärksammade föreningen år 1999 med ett reportage på tre helsidor och 2005 så var det ett stort reportage i Östersunds Posten. 2003 genomförde föreningen sin första offentliga familjeföreställning. År 2006 firade föreningen sitt 10:års jubileum i Bräcke och SM i trolleri arrangerades tillsammans med Svensk Magisk Cirkel i Östersund 2008. Ungefär 9 ggr per år så har föreningen trolleriträffar där det trollas och diskuteras trolleri. 2012 hade föreningen ett 20-tal medlemmar. 

KARLSTADS MAGI-UNION. Var en fortsättning på Ken Hardys trolleriskola kan man säga. Det var några juniorer som 1987 gick ur trolleriskolan och bildade K M-U. Man anordnade Junior SM i trolleri 1980 (Magino/numera Joe Labero/ vann SM, Leif Olberius, 13 år, vann close up). 1982 höll man ett tvåstadsmöte Karlstad-Stockholm. 1984 arrangerade föreningen Öppna svenska mästerskapen i trolleri i samarbete med Ken Hardy.

MAGIC ACADEMY OF SWEDEN. 1962 sammankallade Nils Simonsson ett antal SMC-are som varit med vid SMCs bildande. Nils bjöd på maten mot att alla visade ett trolleritrick. Man beslöt bilda en förening ”“ The Magic Academy of Sweden ”“ kallad Magiska Akademien. Medlemsantalet maximerades till 18. 1967 lät Simonsson tillverka en medlemsnål i guld som han skänkte till alla medlemmar. Efter Simonssons bortgång 1968 beslöts att föreningen skulle fortsätta. Man hade alltid haft en president som satt ett år medan sekreteraren/hävdatecknaren satt betydligt längre. 1986 höll Akademien sitt sista protokollförda sammanträde. Försök att återuppta verksamheten har gjorts av Bruno Slettenmark och Bertil Fredström, men det har inte lyckats. Den sista medlemsförteckningen upptog följande namn: Sven Kindbom/Carboni, Topper Martyn, Bengt Nilsson/Lester, Bengt Bergöö. Christer Gustavsson/El Duco, Björn Lönnquist/Johnny Lonn, Ulf Mörling, Fredrik Schwarz, Rolf Carlsten, Carl-Evert Jansson/Colland, Holger Wästlund, Christer Nilsson, Kenneth Olofsson/Ken Hardy, Bertil Fredström/Black Bert, Ingemar Peterson/Inge Pedro, Bruno Slettenmark, Axel Tell.

MAGICIANS WITH BALLS. Bakom denna sammanslutning, som bildades i december 2011, står trollkarlarna Simon Almers, Andreas Anterot, Elias Bjärgvide, Jonas Lindblad, Johan Myrsmeden och Daniel Samuelsson, tillsammans med deras kreativa bollplank Ida Bjessmo.

MAGIC REVIVALTROUPE bildades i Göteborg 1968 av Rolf Wollert/Zarro-Zarro. Han fick med sig sju andra trollkarlar. De var Casino, Max Milton, Eldino, Arne Ljung (buktalare), Larino, Dusenberg samt Ray Robinson. Man ville slå ett slag för skådenummer som underhållning. Och samtliga medverkade redan den 16 och 17 mars vid offentliga galor på Stenhammarsalen i Göteborg. Arrangemanget upprepades 1969, och detta år gjorde man även en föreställning på Åmåls Bio den 10 november. Föreställningarna hade succé och fick mycken stöd i pressen. MRT upphörde strax härefter.

MAGIENS VÄNNER, ENKÖPING. MV startade 1949. Iniativtagare var T Fridell och H Peiper. Sex medlemmar första året. I maj året därpå hade de sin första halvofficiella sammankomst med en tävling, då fem av medlemmarna ställde upp. Föreningen gav ut tidningen Magiens Vänner, som utkom 1949-1954.

MAGISKA BRÖDERNA. I april 1941 träffades redaktör Sixten Ahrenberg, överstelöjtnant Carl-Evert Ewert, banktjänsteman Torbjörn Mabius och direktör Karl Sandles för att göra ett reportage om trolleri för Stockholmstidningens söndagsbilaga. Då föddes idén till vad som skulle bli Magiska Bröderna. Efter ett omfattande förarbete träffades man igen den 9 oktober för att bilda föreningen Magiska Bröderna. Det var 15 personer som var närvarande när den första trolleriföreningen i Norden föddes. Man beslutade om att ha två föreningsträffar varje år i form av årsmöte och höstmöte. Varje gång stod några av medlemmarna för ett trolleriprogram. Därefter följde alltid det man kallade ”allmänt trolleri” vad som senare under 1970-talet kallades ”trolleri vid borden”. Föreningens ettårsdag firades med en middag med damer och så har det förblivit, men nu också med trolleriintresserade vänner. Trolleriet stod på höjdpunkten. 1946 samlades man för att bilda Svensk Magisk Cirkel. Några av de tongivande från ”Bröderna” däribland Nils Simonsson fanns bland stiftarna.

Carl-Evert Ewert blev en av dem som inte blev inbjuden. Det här blev den största historiska striden i ”Bröderna”. ”Förrädarna” skulle uteslutas. På styrelsemötet försonades man dock, men det blev aldrig detsamma. På den tiden var det svårare att bli medlem i ”Bröderna”. Förutom att den nya medlemmen skulle trolla in vid ett års- eller höstmöte, så skulle det ske en sluten omröstning. Man la en kula i en ask och om en kula hade avvikande färg blev den sökande inte invald.

Under 1940-talet bildades Magiska Sällskapet där medlemmarna främst kom från Stockholm. Det var ingen rivalitet mellan ”Sällskapet” och ”Bröderna”. Det blev alltmer dubbla medlemskap och början av 1970-talet fanns bara ”Bröderna” kvar som förening. Magiska Sällskapet hade den finaste klubbnålen. Det är den som MB har idag, med skillnaden att under handen med biljardbollarna, står det inte MS utan MB. Damerna stödde de trollande herrarna, men trollade inte själva. Den första kvinnliga medlemmen i ”Bröderna” var nuvarande sekreterare Johanna Adsjö. Ulrika Ziverts trollade in som andra kvinnliga medlem. I skrivande stund finns det 9 kvinnliga medlemmar.

”Bröderna” var en slumrande förening när några stridbara trollare lämnade SMC i början av 1980-talet. Det var bland annat Torsten ”Florentin” Engström, Michael Hillenius, Bengt Bergöö och Sixten Beme. Bråket gällde vad man inte fick avslöja om trolleriet. Florentin blev ordförande i ”Bröderna” och med honom fick föreningen ett nytt ansikte. Det blev nu en trollande förening – igen. Det blev tävlingar. Den första tävlingen, Guldhatten. vanns av Hasse Åhrberg 1982. Det blev sedan en ”ett-tricks-tävling” per år 1984 till dags dato. Flera första pris har vunnits av Florentin, Mr Dannyman, Johnny Lonn, Sixten Beme, Johnny McI och Crillo. Sen kom Ålandskryssningarna med start 1985. Med åren har de blivit allt mer ambitiösa, med seminarier och ibland gästartister. Jubileerna har varit många. Bäst minns vi 50-årsjubileumet som föreningen firade på Dramaten med 90 personer närvarande.

Vi fick två fonder Terje Nordnes fond och Sixten Bemes fond. Vi fick en föreningstidning som kom till som ett enkelt föreningsblad 1982 med Florentin som redaktör. De första numren var enkla, trevande försök, men den lilla tidningen utvecklades snabbt till en annorlunda magipublikation med inte bara föreningsnytt utan med värdefulla allmänna bidrag om magi ”“och inte minst intressanta tricksidor. Florentin gjorde 25 nummer av tidningen, fram till 1996 när han dog. Redaktörskapet övertogs av Sixten Beme och Christer ”Crillo” Lindgren. Tidningen fick, mycket genom Sixten, en modern utformning där hans breda samhällskunnande och journalistiska öga avspeglade sig i artiklarna. Sixten gick bort 2001. Redaktörsskapet sköts idag av Crillo och Ismo Nurmilehto. Föreningen har två hedersmedlemmar ”“ Charlie Stone och Christer Nilsson. (Ovanstående klippt från föreningen hemsida)

MAGISKA BRÖDERS ORDEN, Göteborg stiftades av Ingvar Busck, Gunnar Oldsberg, Eric Höljer och Göran Swedenberg den 31 mars 1964. Man hade noggranna ceremonier och ritualer vid installationer av ”Högt lysande riddare”. De vilka funnits värdiga att i Ordern inträda var medlemmar i Sällskapet Magiska Bröderna. 1976 var dessa 53 stycken. De upptogs i 1:a, 2:a och 3:e graden. MBO var verksam fram till 1978.

MAGISKA CIRKELN KVADRATEN, KARLSKRONA bildades 7 oktober 1953 på initiativ av Zykyma. Ordförande var i många år Mr Chicho ”“ Oscar Johansson. Efter ett par års uppehåll upptogs verksamheten 1970. Föreningen existerar inte längre.

MAGISKA KLUBBEN, ESKILSTUNA bildades på initiativ av Erik Flodin den 24 januari 1944 och fick vid starten 13 medlemmar. 1948 var man 35 och medlemmar fanns i Oslo, Stockholm, Göteborg, Arboga, Västerås, Katrineholm m.fl. platser. Ordnade 3-4 sammankomster årligen därav en i Kvicksund tillsammans med Västerås´ Magiska Klubb samt en träff i november tillsammans med damer. Restaurant Gästis var det vanligaste tillhållet. Man har vid flera tillfällen trollat in pengar till välgörande ändamål.Två föreställningar på Eskilstuna Teater 9 februari 1950. Magiska klubben i Västerås framträdde första gången offentligt den 19 o 20 november 1948 med offentliga föreställningar på Västerås Teater för välgörande ändamål. Även 1949 gav man offentliga föreställningar.

MAGISKA SÄLLSKAPET. En konflikt inom Magiska Bröderna i samband med Svensk Magisk Cirkels startande 1946 ledde till att ett 15-tal bröder gick ur MB och bildade MS. Stiftare och förste ordförande 1946-49 var C.A. Ewert. Man hade som mest ett 50-tal aktiva medlemmar samt ett 50-tal passiva. Den 19 februari 1971 höll man ett sista sammanträde med anledning av att Magiska Sällskapet gick upp i Magiska Bröderna.

MAGISKA SYSTRARNA bildades 1951. Föreningen var aktiv med regelbundna träffar en gång i månaden. Det var ett tiotal trollkarlsfruar som har trevligt tillsammans medan männen är ute och trollar. Sedan starten har Märta Mac Urga, Ulla Bertilo, Nona Zandor, Brita Mac Ray, Sussie O´Kay, Irma Clark, Eva Calostro varit med och sedan invaldes också Maj-Britt Florentin. Magiska Systrarnas hederspris var ett alltid välkommet tillskott till Svensk Magisk Cirkels prisbord. Föreningen existerar inte idag.

MAGISKA TRIANGELN, ASKERSUND. Fanns 1986 och 1987 då man anordnade magiträffar i Askersund. Joe Lee, Stefan Schützer och Magnus Valter arrangerade. Föreningen existerar ej idag.

MALMÖGRUPPEN AV MAGISKE CIRKEL var den första magiska sammanslutningen i Malmö (en underavdelning av Magiske Cirkel i Oslo). Hector El Neco och Wernini var initiativtagarnaoch medlemsantalet fem. Gruppen upphörde efter ett och ett halvtår.

MALMÖ MAGISKA KLUBB bestod av bl.a. Jolly, Hector El Neco, Wernini, Shalimar. Årtal okänt. Föreningen existerar ej idag. 

MODERNA ILLUSIONISTERS CIRKEL förkortat MIC, bildades år 1968 i Norrköping. Klubben hade då endast sju medlemmar, och hade som syfte att främja magins intressen samt under trevliga former sammanföra trolleriintresserade. Idag har den över 100 medlemmar spridda runt om i Sverige. De sju första medlemmarna var Ulf Kjell-Berger, Ulf Pettersson, Jan Johansson, Gösta Liljedahl, Elof Malmström, Bo Svensson och Benny Sjöö.

Den 24 september 1988 firade MIC sitt 20-årsjubileum med magiutställning på stadsbiblioteket, supé och festföreställning på Grand Hotel. Dagen efter var det seminarium, ett-trickstävling och auktion. I samband med MIC:s 25-årsjubieum anordnades ett Close up magic symposium i Linköping 26-27 mars 1994, som blev en stor succé med 17 tävlande akter och med seminarium med Tom Stone m.m. Den 4 februari 1996 åkte MIC till Nyköping för att bese Sveriges Magi-Arkivs utställning på Nyköpings Museum, äta smörgåstårta och ge en föreställning för besökarna. Close up magic symposiet upprepades den 22-23 mars 1997, åter i Linköping. 1997 gjorde man en gemensam bussresa för att se David Copperfield på Globen i Stockholm. 30-årsjubileet firades med gemensam bussresa till Joe Labero på Rondo i Göteborg den 28 november 1998. Detta är bara ett lite axplock ur MIC digra program. Auktioner är populärt och anordnas flera gånger per år, den traditionelle försommarfesten och Lill-jul lockar många medlemmar, föreställningarna på Stadsmuseet under kulturnatten i Norrköping är en tradition osv. Förutom detta har MIC regelbundna månadsmöten med gedigna program. Nämnas bör också att föreningen stått som arrangör för SMC:s årsmöte i Norrköping 18-20 mars 1977 ”“ ”Magisk Weekend” samt Nordisk Magi-Kongress den 12-14 mars 2004 i Linköping tillsammans med Svensk Magisk Cirkel. Idag anses föreningen av många vara Sveriges mest aktiva trolleriförening.

M.S.I.F.N.T. (Magiker Som Inte Får Några Tjejer) bestod vid bildandet 2011 av följande juniortrollare: Alexander Arcari, Noel Jishan Heath, Simon Torell, Isidor Emanuel, Carl Stanley, Gustav Örtenberg, Daniel Samuelsson och Tim Erlandsson. Man kan se en del av gruppen i aktion på www.youtube.com/user/MSIFNT

NORRBOTTENS MAGISKA SÄLLSKAP fanns 1946 med ordförande Artur Fors som ersattes 1948 av O.Törnqvist.

NYA MAGIKER. 1998 startade denna förening. Man hade ett 15-tal medlemmar i åldrarna 12-45 år. Måns Areskoug/Magiske Måns var kontaktperson. Medlemstidningen hette Nya Magiker och utkom med 6 nummer 1998 och 3 nummer 1999 var på den och föreningen lades ner.

NYKÖPINGS MAGISKA BRÖDER. Nyköpings trollkarlar har alltid hållit kontakt och träffats då och då. Men det var först när Sven Kindbom/Carboni och Folke Bäckwall/El Watan kommit till Nyköping ifrån Motala resp. Stockholm, som vi började träffas regelbundet. 1962 började vi kalla oss Nyköpings Magiska Bröder. Mest aktiv var föreningen under de år som Tim Star hade möjlighet att vara med i Nyköping. Som mest hade NMB ett 10-tal medlemmar. 2012 är vi tre. NMB har arrangerat trollerikongresserna Nyköpings Magiska Gästabud 1961,1972, 1984. 1989 svarade NMB tillsammans med Svensk Magisk Cirkel för Nordisk Magi-Kongress i Nyköping. Vid Stadsmästerskapen i Västerås segrade NMB 2004, 2005 och 2006 och tog hem vandringspriset. 2001 och 2002 tog NMB-medlemmar hem segern som bästa individuella akt (Christer el Ricco resp.Mr Zeth).

SCANDINAVIAN MAGIC DEALERS ASSOCIATION, SMDA. Sammanslutningen av skandinaviska dealers stiftades i november 1985. Föreningens första trollerikongress hölls på Hotel Horisont, Helsingborg, den 1 och 2 november 1986. SMDA-medlemmar var då Harries, Egelo, David Katz, Bernando, El Duco. I Hälsingborg hölls kongressen även 1987, 1988, 1989, 1990 och 1991. Därefter flyttade den till Star Hotel i Lund och där hålls den fortfarande, nu på Scandic Star Hotell.

– SMDA samarbejder med arrangører af tryllekongresser inden for Skandinavien, om at skabe de bedste rammer for kunder og forhandlere.

– Et medlemskab af SMDA kræver, at firmaet er indregistreret og veletableret, og at man overholder købeloven i sit hjemland.

– SMDA har gennem 25 år arrangeret sin egen årlige kongres “Magic Weekend” i Lund, der gennem tiden har udviklet sig til at være den største i Skandinavien og en af de mest veletablerede i Europa.

– SMDA etablerede i 2011 ”SMDA Stipendiefond” hvorfra der hvert år uddeles SEK 5000,- til formål der kan fremme magiens udvikling i Norden. Stipendiet utdelades för första gången vid Magic Weekend 2011. Mottagare var Isidor Olsbjörk.

SKÅNES ILLUSIONIST CLUB. Föreningen grundades den 18 juni 1971 och är till för alla sorters trollkonstnärer; från professionella utövare till amatör- eller hobby-trollare.Den första medlemsnålen, som Magini hade designat såg ut så här:

221621300_4534b1c1-e85c-4e40-837f-4533f93654ce

Medlemmarna kommer från alla delar av Skåne och en gång i månaden träffas man och pratar, dricker kaffe, trollar, diskuterar och utbyter erfarenheter med varandra. Vid starten var det 26 SMC-are som var medlemmar. Magini var ordförande. Efter att föreningen legat ner en tid gjorde man en omstart den 15 november 1976 med 17 medlemmar. Vid 10-årsjubileet 1981gav man en trolleriföreställning på Landskrona teater. 1994 gav man ut det första numret av sin tidning Magikern, som bestod av ett blad. Peder Andersson var redaktör. Bladet fortsatte att ges ut i alla fall t.o.m. 1999. SIC firade 40-årsjubileumi Landskrona fredagen den 27 januari 2012.

SKÅNEKRETSEN AV SMC sammanträdde första gången den 9 november 1952 i Malmö. Man beslöt hålla sammanträden varje månad och på olika platser i Skåne. Alltid en söndag och inledas med skånsk lunch. Följande fasta punkter ska förekomma: byteshalvtimme, trickanalys, apparatkritik, månadens trolleri, dagens ämne. Sommartid ska en gemensam utomlandsresa i magiens tecken äga rum. Axel Tell var sammankallande. Föreningen existerar ej idag.

SKÅNE MAGIC ACADEMY startades av Douglas Nordenbelt i februari 2016. Så här skrev Douglas på Facebook: ”Jag och Micke Holmgren har haft en del planer på att skapa en magisk förening för trollkarlar i södra Sverige. Vi tycker att mycket magirelaterat händer i Stockholm och Göteborgsområdet. Vi vill därför skapa en liknande förening här nere och styra olika sorters event, så som seminarium, olika möten och träffar. Ett sätt att lära känna varandra och skapa kontakter oss i mellan och allmänt tjata trolleri med varandra. Vi tänker oss 6 träffar om året, en varannan månad, med olika sorters teman på träffarna eller seminarium. Träffarna är tänkt att vara på olika ställen i Skåne så att alla ska ha möjlighet att medverka, inga bestämda ställen i nuläget men det lutar åt i alla fall tre olika ställen.
Föreningen/gruppen riktar sig åt personer i skåneområdet, men personer från anslutande landskap och orter är också hjärtligt välkomna.Vi har inte bestämt någon medlemsavgift eller om det ens kommer att bli en officiell föreningen, allt beroende på hur stort intresset är. Men tanken är en medlemsavgift på 150-200:- där pengarna går till seminarium eller eventuell fest/julbord.Oavsett om det blir en förening eller ej, så kommer denna grupp att finnas kvar som ett forum för trollkarlar i Skåneområdet för att skapa kontakt och styra upp olika trolleriträffar. Douglas och Micke.” En första träff var bestämd till Hässleholm den 13 mars.

SMÅLANDSKRETSEN AV SMC hade sitt första möte den 8 mars 1953 i Eksjö. Axel Tell valdes till ledare. Styrelse skulle väljas senare. Kretsen var verksam in på 1960-talet.

SÄLLSKAPET SMÅLANDSTROLLARNA bildades den 6 maj 1979 av 7 trollkarlar i smålandstrakten med proffstrollaren Mr Vallentin och Magino – blivande Joe Labero – i spetsen. Â Föreningen var aktiv till början på 1980-talet. 

STOCKHOLMS AUKTORISERADE YRKE-TROLLKARLAR. Initiativet togs av Roxy och Elbe, som sammankallade de professionella och semiprofessionella trollkarlarna i Svensk Magisk Cirkel den 16 oktober 1950 ”“ 18 kom av 25. Man sammanslöt sig till en ekonomisk grupp som beslöt att mintariffen för ett framträdande skulle vara 100:- Man skulle ge ut gemensam reklam. Till gruppens hedersordförande valdes Nils Simonsson. Medlemmar vore Bertilo, Chang Calima, Elbe, Frank Cody, Hugo Trolle, Max Ray, Mills, Mr Harald, Mr O´Kay, Mr Manelo, Mr Smart, Nordini, Roggentino, Roxy, Sir Linn, Torello, Tornedo, Zandor. Man gav föreställningar på Medborgarhuset i Stockholm 1951och 1955, SAYT skänkte Farbror Sven en trollstav som han använde i sina radioprogram. Föreningen existerar ej idag.

STOCKHOLMS UNGA MAGIKER (STUM), före detta Stockholms Magiska Juniorers Club, hade 1986 26 medlemmar. Erik Lundevall var ordförande, Magnus Bodin sekreterare och John Lindqvist klubbmästare.

SVENSK MAGISK CIRKEL är skapad för att främja trollerikonsten i svenskt kulturliv, att förhindra att trollerikonstens hemligheter avslöjas, att stödja artister i deras utveckling och att sammanföra cirkelns medlemmar under trevliga former. Föreningen bildades den 3 mars 1946 på Carlton Hotell i Stockholm. Bland cirkelns medlemmar finns en bred kompetens kring den magiska konstarten. Här finns såväl professionella artister som amatörtrollare, samlare av trollerirekvisita m.m,,dealers, innovatörer av trolleritrick och författare som skriver om trolleri som konstart. Svensk Magisk Cirkel har sedan 1946 en egen facktidskrift, Trollkarlen. Föreningens arkiv, som syftar till att bevara och dokumentera trollerikonsten och föreningens verksamhet, finns i Stockholm. Där finns också föreningens bibliotek och filmsamling tillgänglig för dess medlemmar. Nationellt samarbetar Svensk Magisk Cirkel med andra företag, intresseorganisationer och lokala klubbar inom trolleribranschen, men har också ett antal egna ambassadörer som på en rad orter runt om i landet fungerar som kontaktpersoner.

Internationellt samarbetar Svensk Magisk Cirkel med motsvarande föreningar i Norden i organisationen Nordisk Magiunion. Svensk Magisk Cirkel är även medlem av den internationella magifederationen FISM, Federation Internationale des Societes Magique, som vart tredje år tillsammans med en nationell förening arrangerar världsmästerskapen i trolleri. År 2006 var det Svensk Magisk Cirkels uppgift att vara värd för FISM´s världskongress. Över 2 800 trollerikonstnärer från hela världen besökte då Stockholm för att träffas, umgås, lära sig nya trolleritrick samt tävla om världsmästartitlarna i trolleri. Då FISM´s världskongress hölls i Beijing 2009 erövrade Sverige och Svensk Magisk Cirkel två silvermedaljer i kategorierna salongsmagi och komisk magi, samt en bronsmedalj i kategorin close-up magi.

Hela SMC:s historia finns nedskriven i TROLLKARLEN nr 207 på sidorna 5-39.

SÄLLSKAPET MAGISKA BRÖDERNA, Göteborg, träffades c:a tre gånger per år på Royal Bachelors Club för sammankomsterna  som alltid går i vänskapens och magins tecken. Föreningens gästbok vittnar om flera prominenta magiker som gästat mötena och som gett mången magisk vitamininjektion. “Vi var några stycken som träffades då och då och trollade för varandra. Så föll det sig så att Ingvar Busck och Gunnar Oldsberg kallade till ett möte den 16 juni 1959, där bildandet av ett magiskt sällskap skulle diskuteras. På den tiden hade Cabarethallen på Liseberg uppträdande av förnäma artister bl.a. världsberömda trollkarlar, där startade vi och fortsatte sedan till värdshuset för en angenäm måltid. Entusiasmen var stor för bildandet av ett sällskap som skulle tillvarataga och främja magiska intressen genom att sammanföra och förbrödra magiker under gemytliga och trevliga former.” Bakgrunden till att SMB bildades var en konflikt inom GMK-styrelsen. Tidningen  Hofnarren kom ut strax efter föreningens bildande och utkom till på 1980-talet. Föreningen upplöstes den 25 februari 2016. Dokumentation från föreningen finns sparat i Regionsarkivet i Göteborg och Sveriges Trollerimuseum.

TROLLKARLAR I GÖINGE, TIG. Den 15 april 1964 var föreningen under bildande på initiativ av Hardini. Då hade föreningen varken namn eller styrelse, men några eldsjälar som Bernando, Arne Asp, Anders Lysander träffades en gång i månaden. Föreningsnamnet Nordöstra Skånes Magiker Klubb kom upp, men snart valdes TIG. Den 27 april 1969 firade man sitt 5- årsjubileum med en träff i Degeberga med smörgåsbord och trolleri. Man bytte namnet, då man inte alltid samlades i Göinge, till Trollkarlar I Gemenskap. Föreningen var verksam till april 2007, då den lades ner till förmån för föreningen Bernandos Magiska Vänner.

TROLLERI FÖRENING VÄST. TFV har sitt säte i Lysekil. Föreningen syftar till att utveckla och bevara trollerikonsten och att utbilda nya trollkonstnärer. TFV startades år 2000 av Mr Suné och Trollando. Vid första mötet dök det upp 15 intresserade personer. Varje medlem har fått en T-shirt med texten Trolleri Föreningen Väst. Man träffas en lördag i månaden 10.00-15.00. Livlig ungdomsverksamhet förekommer. Man har även ordnat möten med andra trolleriföreningar, bland annat har MIC varit på ett veckoslutsbesök. 

TROLLERISÄLLSKAPET POLHEM, VISBY bildades den 11 april 1947. Fred Henningson, Visby, var en av initiativtagarna. Till 5-årsjubiléet  hade ett 50-tal hörsammat kallelsen. Den traditionella tävlingen ”Årets mest mystiska trick” avhölls och sen blev det ”“ förutom mat ”“ fritt trollande. Föreningen hade då 13 medlemmar. Föreningen existerar ej längre.

TÄLJE TOKIGA TROLLKARLAR bildades den 11 november 1980 i Södertälje. Föreningen tog sitt namn efter legenden Tälje Tokar. Don Carlas, Bob Starland, Haiken, Linardo och Helmer Ray samlades i Haikens fantastiska trollerikällare och beslöt att träffas första tisdagen i varje månad. Föreningen existerar ej längre.

TÄRNINGEN. I februari 1974 bröts sig en grupp ur Örebro Magiska Cirkel och den 3 mars 1975 bildades Trolleriföreningen Den Magiska Tärningen ”“ och Örebro hade nu två trolleriföreningar. Man beslutade maximera medlemsantalet till 21 ”“ en tärnings prickantal. En lagerlokal fixades av Clemed Månsson till en trivsam klubblokal med fyllda bokhyllor, tärningar i mängd, affischer m.m. Ute vid Wimans Sommarro firades både jul, påsk och midsommar m.m. och hit kom trollkarlar från alla håll. I flera år arrangerade man även Tärningens Påsksmäll med rikhaltig trolleriunderhållning. 1979 inbjöd Tärningen och Svensk Magisk Cirkel till Öppna Juniormästerskap i Örebro den 2-4 juni. Inte mindre än 25 juniorer tävlade i scenmagi och i close up! På Hagagården gavs flera år stora trolleriföreställningar för både trollkarlar och vanlig publik. Man gjorde även utfärder till trollkarlar i Askersund, Nyköping, Norrköping, Västerås, Töreboda m.m. Tärningen gav ut en årlig tidning kallad Tärningsträffar. Först numret utkom 1988 och fortsatte till 2002. Tärningen har även gett trolleriskolor för ungdomar.

Tärningen var verksam till den 11 februari 2005 då man slog sig ihop med ÖMC ”“ och namnet blev Örebro Magisk Cirkel. ÖMC övertog också Tärningen klubblokal.

UPSALA MAGISKA BRÖDER. Den 9 december 1946 bildas Upsala Magiska Bröder (UMB) vid ett möte på Gunnars konditori vid Stora torget i Uppsala. Initiativet till mötet på ”Gunnars” tas av Åke Welander (Mr Welo) från Stockholm och Bengt Keyser (Mr Zacey) från Uppsala. Namnet Upsala Magiska Bröder antas genom omröstning. Klubbmärket ritas av Harry Lindström och en ordförandeklubba i metall i form av en tärning som klubbhuvud doneras till klubben av Bengt Keyser.

Den 4 april 1948 ger UMB en offentlig föreställning till förmån för Europahjälpen i Nannaskolans aula. Konferensier är Max Torello från Stockholm. På nästföljande möte beslutar föreningen att Max Torello som tack ska få ett klubbmärke samt överskottet från föreställningen. Klubben översänder därmed 3 SEK. I mars 1950 hålls den första offentliga UMB-föreställningen men redan året därpå är man tillbaka med en ny föreställning. Folkets hus är en annan scen där föreningens medlemmar uppträder tillsammans. Denna föreställning blir så populär att bröderna gör en kort turné till Sveasalen i Tierp.

Med anledning av klubbens tioårsjubileum hålls en offentlig föreställning på Folkets hus. UMB:s tioårsjubileum firades den 16 december å restaurang Gästis festvåning med en lyckad tillställning. Gunnars konditori är fortfarande den givna mötesplatsen. Vid slutet av 1959 har klubben 11 medlemmar ”varav tre bosatta utanför Uppsalaområdet”. På 60-talet rivs Gunnars konditori och bröderna håller nu sina möten hemma hos varandra. 1961 firar klubben sitt 15-årsjubileum och har två föreställningar i Försvarets läroverks aula i Uppsala. A Engberg frågade om Viktor Martyn önskade bli medlem i U.M.B. Martyn önskade detsamma varefter han blev enhälligt invald och hälsades välkommen av ordf. Artistnamn Topper Martyn. Den 28 oktober har bröderna en jubileumsföreställning i Nannaskolans aula.

I december 1969 arrangerar UMB en föreställning i Nannaskolans aula. Vid denna föreställning står militärmusikkåren för ingångsmusiken. Trollar gör Arthur Engberg (Carl Arthy), Sune Nyberg (Marco) och Bengt Keyser (Mr Zacey). Medverkar gör också buktalaren Helge Terve (Mac Eddie) med sin buktalardocka Charlie Nic. Bröderna börjar nu hålla sina möten på Fyrishallen i Uppsala. Klubben firar sitt 25-årsjubileum i oktober 1971. 1973 börjar trollerikonstnären Sten Bylin (Bylini) att delge läsarna av Upsala Nya Tidning trolleritrick under rubriken ”Trolleriskolan”. UMB:s protokoll från den 27 februari samma år berättar att ”Med anledning av Bylinis trolleriavslöjanden i svensk press beslutades att U.M.B. skall tillsända S.M.C. en skrivelse angående detta”.

1975 väljs den första kvinnan, Marianne Westerdahl, in i föreningen. ”Hon invaldes enhälligt enligt sedvanligt inträdesprov”. Klubben börjar planera för sitt 30-årsjubileum och den nytillkomne medlemmen Per Thiman föreslår att föreställningen ska avslutas med ett större nummer. Topper hade ett förslag till slutnummer. Föreställningen hålls på Stadsteatern i Uppsala. Föreningen har på sin 30-årsdag elva medlemmar. I slutet av 70-talet kommer en ny generation medlemmar in i klubben. A. Engberg håller lektioner för några skolpojkar i Österby för att intressera dessa i trolleriets ädla konst och mysterier. Denna trolleriskola resulterar i inval av tre unga medlemmar. 1982 har klubben 21 medlemmar. 1985 arrangerar klubben SMC:s årsmöte under rubriken ”SIM upp-SALA BIM”. Mark Leveridge, Terry Seabrooke, Joachim Solberg och Conny Ray håller seminarium. Vid galashowen medverkar Terry Seabrooke, Topper Martyn, Two Lerys, Carl Arthy, John Houdi samt Roberto.1986 arrangerar bröderna en magisk minikongress där Christer El Duco och Lars-Peter Loeld håller seminarium. I samband med kongressen utkommer det första numret av klubbens nya tidning, Upsala Magiska Rader (UMR). På en båttur längs Fyrisån bordstrollas det.

Med anledning av brödernas 40-årsjubileum hålls en jubileumsföreställning den 16 november 1986 på Göteborgs Nation i Uppsala. 1987 väljs Johnny Hart, som detta år turnerar med Cirkus Scott, in som hedersmedlem i klubben. UMB deltar också med material vid en utställning om cirkus på Upplandsmuseet. Klubben har i december 1989 30 medlemmar. 1990 dokumenterar klubben sin verksamhet på en video som kallas ”Upsala Magiska Bilder”. 1992 firar UMB något sent sitt 45-årjubileum genom att hålla en föreställning på Göteborgs Nation. Föreningen håller 1994 två offentliga föreställningar. Bröderna förlorar sin lokal i Gamla Gillet och är åter ”hemlösa”. Klubben håller nu istället sina möten på Disponentvillan i Ekeby bruk. Under titeln ”Musikmagi” hålls åter igen en föreställning tillsammans med orkestern Uppblåset 1995. 1996 firar UMB sitt 50-årsjubileum med en endagskongress med seminarium av Tom Stone och Thorsten Andreasen (Crazy Torax). Göran Strandberg håller en workshop. 1998 utkommer Upsala Magiska Rader med sitt sista nummer. En minikongress med Aldo Colombini och Topper Martyn arrangeras 2000. Föreningen deltar aktivt i Stadsmästerskapen i trolleri i Västerås.

Till stöd för katastrofoffren i den tsunami som drabbat Sydostasien den 26 december 2004 håller föreningen två barn- och familjeföreställningar i Katedralskolans aula den 6 januari 2005. Hösten 2005 arrangerar föreningen SMC:s höstmöte. Upsala Magiska Bröder firar 2006 sitt 60-årsjubileum. Klubben står då återigen som värdar för SMC:s höstmöte.

En betydligt längre och utförlighare historisk tillbakablick över UMB skrevs av Per Eklund med anledning av föreningens 60-årsjubileum och finns att läsa på föreningens hemsida varur ovanstående tagits. http://www.uppsalamagi.se/historia

VÄSBY MAGISKA KLUBB. I oktober 1982 tog Arne Carpelan initiativet till föreningen. 7-8 medlemmar var då med vilket så småningom ökade till ett 25-tal. Man träffades en gång i månaden. Ordförande var Carpelan, sekreterare Fredrik Gustavsson, kassör och klubbmästare Timo Erling, juniorrepresentant Roger Tjärnström.Timo Ehrling fick ta över föreningen efter Arne Carpelans bortgång. VMK får nog ses som “vilande” sedan 2002. Det har inte tagits något formellt beslut om klubben ska läggas ner eller inte. Man antar att det fortfarande finns chans att blåsa liv i den, om det skulle dyka upp en “eldsjäl” i Upplands Väsby-området som vill hålla i den.

VÄSTERBOTTENS MAGISKA SÄLLSKAP existerade i Umeå på slutet av 1940-talet. Eldsjälen var handelsresande Forss. Källarmästaren på Statt invaldes som hedersmedlem och mötena hölls sedan på Statt.

VÄSTERÅS MAGISKA KLUBB bildades den 17 januari 1946 med uppgift att att samla trollkarlar av den rätta sorten i Västerås med omnejd till givande utbyte inom den magiska konsten. Antalet medlemmar var då 20. Styrelsen bestod av ordf. Erik Berggren, v.ordf. Erik Kjörning, kassör och sekreterare Ernst Törnquist, suppl. L. Flood. Hedersledamöter var Harries och S. Drakenberg (chef för Radiotjänst i Västerås). Årligen hölls 4 sammanträden. Efter förhandlingar intas en bit mat varefter trollandet börjar. Utbytet med klubben i Eskilstuna kulminerade i augusti då årligen en gemensam träff i kräftans tecken anordnades i Kvicksund.

Västerås Magiska Klubb startade som den tredje lokala föreningen utanför Stockholm. Klubben levde sedan fram till 1950 då verksamheten lades ner. Hösten 1971 samlade Hasse Silver alla de gamla trollkarlarna från forna Västerås Magiska Klubb till en träff på konditori Princess i Västerås. Meningen var då att vi skulle dra igång klubben igen, men det blev inget mer av saken då.

Lagom till 50-årsjubileet 1996 återstartade Erik Luttropp och Robert Leonardi föreningen, som idag har sin hemvist i Café Globen i IOGT/NTO’s lokaler. Man håller möten första onsdagen i månaden då det visas nya och gamla trick och man planerar verksamheten. I flera år gav man offentliga föreställningar i Vallby Friluftsmuseum, då medlemmarna stod för trolleriprogrammet. Den 13 februari 1999 började VMK anordna Stadsmästerskap i trolleri i Västerås. Ett populärt arrangemang som fortfarande pågår årligen.

WEXIÖ MAGISKA SÄLLSKAP Styrelsen består av: President: Ray Matson, sekreterare: Malin Matson, kassaförvaltare och medlemsansvarig: Per Klasson. Föreningen hade hand om SM-arrangemanget 2013 i Växjö.

ÖBACKA MAGISKA TROLLERI-SÄLLSKAP Grundades den 1 februari 1997 med en medlem ”“ George Kidd. Anledningen var att George ville registrera de i Härnösand som är seriöst intresserade av trolleri. Föreningen kom snart upp i åtta medlemmar, varav tre blivit hedersmedlemmar. Föreningen har en egen tidning Magicus.

ÖREBRO MAGISKA CIRKEL 1948 samlades 8 trollkarlar i Örebro för att på initiativ av Gösta Ådin bilda en trolleriförening och den 2 september grundades Örebro Magiska Cirkel. Första ordförande resp. sekreterare var Elias Nordin och Gösta Ådin. Faust skissade ett medlemsmärke, flera medlemmar tillkom och redan den 28 november gavs den första offentliga föreställningen, vilken kom att följas av flera både 1949, 1950 och 1951. I slutet av 1950 började verksamheten mattas men 1963 tog intresset för föreningen ny fart. 1966 hyrde man en egen lokal, som vid 20-årsjubileet byttes mot en lagerlokal fyra trappor upp. Det blev en tjusig klubblokal med scen, kök, sittgrupper och t.o.m. dansgolv. Väggarna var dekorerade med massor av trolleriaffischer. 1968 svarade ÖMC också för Svensk Magisk Cirkels årsmöte med den äran. 1969 startade den första trolleriskolan, som följdes av flera. Klubbtidningen Ömsesidan börjas ges ut tillika med en artistkatalog. Man anordnade stora vår- och höstfestligheter där allmänheten hade tillträde, där det bjöds på mat, trolleriuppträdanden och dans. 100-tals besökare var inte ovanligt. 25-årsjubileet firades i Medborgarhuset i Örebro den 1 september 1973. Ett 80-tal personer åt, underhölls med trolleri och dansade till sent på natten. Den 27-29 september 1974 stod ÖMC som värd för Nordisk Magi-Kongress med 200 gäster från hela Norden. 1998 firade ÖMC sitt 50-årsjubileum tillsammans med 200 gäster, som avnjöt mat och trolleri av bl.a. Ken Hardy (hans sista framträdande som trollkar), Two Lerys styltakt m.fl. 60-årsjubileet firades på Svampen i Örebro. ÖMC har vunnit flera segrar i Stadsmästerskapen i trolleri och efter segrar 2009, 2010 och 2011 tog man hem vandringspriset.

I februari 1974 bröts sig en grupp ur ÖMC och den 3 mars 1975 bildades Trolleriföreningen Den Magiska Tärningen ”“ och Örebro hade nu två trolleriföreningar. Tärningen var verksam till den 11 februari 2005 då man slog sig ihop med ÖMC ”“ och namnet blev Örebro Magisk Cirkel.

6 reaktioner till “Svenska trolleriföreningar”

 1. Tack för denna intressanta informationen. Bra initiativ och sammanställning för den svenska trollerihistorien.

 2. Intressant läsning — sträckläste alltsammans.
  Inte visste jag att det tidigare funnits så många lokala trolleriföreningar och dessutom med egna tävlingar, seminarier och tidningar. Att vi i Göteborg har haft många “trollerikändisar” bland våra medlemmar kände jag till, och nu tycker jag att också TOM STONE platsar i den gruppen. — Tack för intressant information.

 3. Tack Christer, vilket remarkabelt jobb du gjort och speciellt för oss som är historiskt intresserade ger sammanställningen ett stort läsnöje. Trevligt med trollkarlar som kan trolla fram annat än trolleritrick.

 4. Tack för intressant sammanställning skrivet med som alltid en trevlig text och språkbehandling.

 5. Hej Christer. Jag har någon gång hört talas om en tollerikonstnär från Motala. Han levde i början på 1900-talet och hette ntg som” Maxilmillian de la carta.” Har du stött på honom, jag tror han har givit ut en bok om trollkonster med kort.
  Tacksam om du hör av dig om du vet något.
  Mvh
  Ulla Yngwe

 6. Hej san !
  Bromölla fanns en trolleri butik, Eller nån som sålde trolleri saker. Finns den kvar?
  Har varit trollkar själv på 80 & 90 talet. Men diverse sjukdomar och annat har bidragit till att jag kom bort helt. Nu på gamla dar försöker jag ta upp det igen för skojs skull! Har Varit medlem i föreningen i Gamla stan Stockholm. All info motas med tacksamhet!

  Vill bli medlem!
  Mvh
  Ioannis Ganidis: 0729: 33 91 81
  Stockholm den 6 november 2013

Kommentarer är stängda.