B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B

Backe, Julius, verksam på 1920-talet. Fick beröm för sin skicklighet i tankeöverföring och suggestion, och hade enligt pressen "en otroligt uppövad fingerfärdighet."

Backer, C., uppträdde 1948 med ett program som bestod av "konsten att göra guld, kulfångsten, komisk-pantomimisk tablå, vilket allt utfördes väl".

Baiets, El, illusionist i Markaryd på 1930-talet.

Balabrega, Jacob (1793-1859) Amsterdam, Kalmar. Han medföljde svågern mekanikus Meier Majus till Sverige omkring 1800 och av denne fick han lära sig till "taskspelare". Vid 24 års ålder var Balabrega färdig att på egen hand ge sig ut med förevisning av ett konstkabinett. Vad ett sådant omfattade framgår av den ofta använda benämningen "mekanisk, fysisk och optisk teater". Det var mer eller mindre invecklade mekaniska apparater och trollkonster, optiska synvillor, flammande eldsken och bilder, som projicerades mot en bakgrund. Tio års turnerande tog nu vid. Förutom i Sverige turnerade han till bl.a. Paris, Helsingfors, St. Petersburg, Kristiania, Köpenhamn. Från 1817 kallade sig Balabrega mekanikus. De svenska kraven för att få kalla sig detta var höga. Det visade programmet var uppdelat i tre akter och kunde innehålla följande: "För första gången visas ett mekaniskt skrivdon. Ett konststycke med 12 kort. Låter Konstnären wexa 2:ne Nötter, i storlek av äpplen. Wisas en figur, som föreställer en spåman; denne gör flera konster med klingande mynt." osv. 1827 förvärvar Balabrega egendomen Hälsobrunnen Hälsan utanför Helsingborg och konstkabinettsepoken var tills vidare slut. Nu var det lantbruk och driften av hälsobrunnen som gällde. 1839 och några år framåt behövdes tydligen tillskott i kassan på vintern, för nu började Balabrega ge "program med variationer". 1855 drog Balabrega sig tillbaka, och 1859 dog han i en rödsotsepedemi.

Balabrega (John M. Balabrega Miller) 1857-1900, Helsingborg, USA. Enligt vissa källor lärde hans pappa Thomas honom att trolla - enligt andra var det Le Tort som  inspirerade honom. Kom till USA 11 år gammal tillsammans med sin pappa och gjorde sin debut som trollkarl vid The Swedish Society i Brooklyn. 1878 framträdde han som "The Swedish Wonder - The Boy Magician" på Olympic Theatre, New York och i ett flertal andra städer med stor succé. Turnerade några år i Amerika och Europa med en tankeläsningsakt tillsammans med sin fru Emily Lindern. Mestadels arbetade Balabrega i Central- och Syd-Amerika. En gång förlorade han hela sin show, då fartyget Cotopaxi gick under. Balabrega dog då av skador han fått då gasflaskor till en illusion exploderade på Theatro Santa Roza i Joao Pessoa, Paraiba, när han höll på att sätta upp sin show.

Baltimo (J. B. Svensson) 1884 -1947, Kalmar, Stockholm. Tapetserare som gav sig in i cirkuslivet som lindansare, akrobat och trollkonstnär. De sista decennierna var han anställd i sitt ursprungliga yrke på Nöjesfältet i Stockholm.

Banini, Mr (Börje Strömberg) 1941, Vallvik, Vällingby, SMC 1961

Barani, Max, Karlstad. Påstår sig ha en "kolossal fingerfärdighet och berest hela Sverige". 1940-talet.

Barley, John, (John Holm) död omkring 1935, Stockholm. Kallade sig "Nutidens populäraste illusionist". Ur det fyra avdelning långa programmet kan nämnas: "Chicago-bollarna, Hatten som reskoffert, Kanonkulan från Balkan, Komisk äggkläckningsmaskin, Den magiska fotografiramen, Tankeläsning, Andeskrifter, Det japanska skrinet". I avdelning två framfördes "excentriska manipulationer med kulor, flaskar och knifvar." Avdelning tre bestod av "De komiska parodisterna herr och fru Barley". På vintrarna reste han Sverige runt, hyrde lokaler och gav trolleriföreställningar. På somrarna reste han med eget nöjesfält "John Holms Nöjesfält".

Barnay (John Holm) död omkring 1940. Började som trollkarl 1905 och fortsatte till omkring 1917, de senare åren assisterad av sin fru. Egna turnéer med stor rekvisita. Övergick så till tivolibranschen och ägde vid sin död ett av de största ambulerande tivolina i Sverige.

Barner, J.C.E. von, Professor. Turnerade i slutet på 1800-talet i bl.a. tält med "Föreställning i den högre Magien eller s.k. Trolleri hvaribland må nämnas den berömda Eldkungen, den starka Damen och den berömda Ormtjuserskan samt det franska Spinneriet och uppkastning av knappnålar."

Baron, The (Knut Körling) se Shalimar.

Barry, Frank (Hans Tönnvall) 1953, Göteborg, officer, S, GMK, SMB (president). Intresset för trolleri väcktes då han som tioåring besökte Jonnie Casinos trolleributik i Göteborg. Intresset utvecklades då han i början på 1970-talet fick kontakt med Zarro-Zarro, Eve´n Alan och Johnny Lonn, magiker som genom åren präglat hans intresse för konstarten.  I slutet av 1970-talet blev han mycket god vän med den franske legendariske ficktjuven och magikern Dominique i samband med dennes Sverigeturné. Vänskapen resulterade i många besök hos Dominique i Frankrike i samband med dennes engagemang på Lido i Paris och Casino Loews i Monte Carlo. Hans upplevde många föreställningar, även backstage, och erbjöds 1979 arbete i Dominique´s team som assistent. Trots sin passion för magi har han dock bibehållit sin anställning som officer och informationssäkerhetschef.

Barry, Mac, även Labino (Björn Eriksson)1944, Nyköping, SMC 1971, MIC, NMB. Mycket intresserad av trolleri och reser på de flesta världskongresserna. Trollar offentligt då och då.

Barry, Mr (Ebbe Nilsson) Stockholm. Utförde bl.a Rakbladstricket .Verksam omkring 1950.

Barry, Tom. "Fenomenal kort- och förvandlingskonstnär" enligt annons 1941.

Bartholmi, Jean (Folke Rydberg) 1896-1975, Västanfors, Örebro, ingenjör. ÖMC (var med och bildade föreningen), T (hedersledamot). Både far och farfar hade trolleri som hobby, och som 12-åring gav Folke sin första föreställning. Reste med Malmstenstruppen, turnerade med svärdslukaren Sandell i Norrland, trollade för Gustaf V. Ur recension 1925: "...en av de mera sympatiska inom sitt fack och briljerade med en nästan otrolig fingerfärdighet. De muntliga inläggen voro trevliga och kvicka och rekvisitan särdeles riklig och elegant." Förutom att vara en duktig trollkarl, var han en skicklig apparatkonstuktör. Flera av hans originalidéer fann via Conradi-Horster vägen ut i världen. Rydberg gjorde nytillverkningar åt Solimann, Mac Urga och Hector EL Neco liksom reparationer av deras rekvisita. Efter en föreställning med ringspelet begärde en rektor i Karlstad vetenskaplig undersökning av ringarna - och Rydberg fick genom Statens Provningsanstalt intyg på att ringarna var solida...

Battistich, Guido, 1945, Tullinge, verkställande direktör, A, IBM, SMC 1987. Blev intresserad av trolleri i 14-årsåldern. Fick andra intressen men tog upp trollandet igen 1986.

BB se Bergstrand, Bröderna

Beck, Ville (Wilhelm Schönbeck) Avliden. Universalkomiker som också gjorde en avdelning med komiskt trolleri. Detta slog mycket bra då det var en verklig artist och humorist som trollade.

Beddino, Mr, var med som trollkarl i Artist- och Musikerförmedlingens katalog 1964.

Beije, Lennart, se Elbe

Beité, Iso - Sheik Izmir (Isac Beitler)1913-1970, Stockholm. Sångpedagog, SMC 1946. Kortvuxen, färgstark, ytterst elegant artist som trollade i såväl frack som indisk kostym och kallade sig "Den sjungande trollkarlen". Började trolla i 14-årsåldern och sedan dess var trolleriet hans levebröd vid sidan av verksamheten som sånglärare och kompositör. Fanns med i Folkparkerna redan 1930, och dess centralorganisation hade honom på 1960-talet med i artistutbyte till Ryssland och Polen. Reste med Brazil Jack (som gav Beité namnet Sidi Baitscher Singh), med olika tivolin och med Cirkus Scott och Baptista Schrieber.. Arbetat på Gröna Lund, Nöjesfältet, Liseberg, Chinas Non Stop Varieté, NK - för att bara nämna något. Beité drev "Continentala trolleriinstiutet" på 1940-talet, där han sålde originaltrick och lärde folk trolla. Redigerade häftet "Trolleri" 1944. Har även använt artistnamnen Trollkarlen från Nilen, Professor Abrakadabra, Iso Magico.

Beité, Isac (Isac Beitler) - se Beité, Iso

Belano, Mr (Bele Johnzon)1929, Skövde. Trollade första gången vid sju års ålder. Uppträder oftast gratis, då han "tycker det är så roligt att glädja människor", och publiken är mestadels pensionärer. 2001 startade han trolleriskola för barn i Södra Ryd.

Bellsano, Josef (Gustav Andersson) Ramnäs. VMK. På 1930-talet, då arbetslösheten var som värst, trollade Bellsano ofta hela dagarna på Folkets Hus-kaféet för sina arbetslösa kamrater. De första scenframträdandena gjordes i Ramnäsrevyerna.

Bema (Bengt Magnusson) 1924, Stjärnvik, Finspong, konsulent. S, SMC 1963. Började trolla på allvar 1960 och blev en flitig kund hos Harries. Mellan 1964-1994 uppträdde "Bema Combo Show" - tre man och en kvinna - med sång, musik och trolleri över halva Sverige - och i USA. Slutade trolla offentligt 1999.

Beme (Sixten Beme) 1924- 2001. Sunne, Stockholm, redaktör, A, SMC 1949, MB 1985, IBM. Sixten trollade som mycket ung i Wictorinis Varieté, där han presenterades som Sveriges yngsta trollkarl. Det blev en kort karriär som scenartist, men trolleriet släppte aldrig Sixten. Lite barntrolleri någon gång men mycket close up och speciellt var det kortmagin som fascinerade honom. I mitten på 1970-talet började Sixten komma på en del kortidéer, som gjorde honom känd över hela den korttrollande världen. Det var efter att ha sett Paul Harris i USA, som Sixtens syn på kortmagi förändrades, och hans experimenterande resulterade i effekter som "Zig-Zag-Card", "Complete Card Link, "One Card Link". I MB:s "Tumtippen" nr 35 publicerades efter Sixtens bortgång nio av hans konstruerade trick. Sixtens testamenterade 100.000:- till den magiska konsten.

Ben, Big se Miller, Ken

Bengal Magic (Bachu Miah) Dacca - kom till Lidköping 1991, vaktmästare. Började framträda offentligt med trolleri 1995 och gör detta oftast gratis. Utför bl.a. Schützers svävande bord.

Bengaly, Roberto, Kristianstad. Omkring 1935 uppträdde Bengaly som trollkonstnär, akrobat, fakir. "En artist i stjärnklass, känd från Europas största städer" stod det på hans brevpapper.

Bengtlars, Gunnar, 22/12 1919, chefsåklagare, Falun, A, SMC 1947. Vid pensioneringen 1985 återupptog Bengtlars den gamla hobbyn trolleri.

Bengtsson, Andreas, 1981, Göteborg, studerande, A, GMK. När pappa Bengtsson 1991 plockade ner sin barndoms trollerilåda från vinden startade sonens trolleriintresse. Bordstrolleri är den gren som Andreas föredrar, och detta har han fått visa upp på några Göteborgsrestauranger. Andreas kompletterar trolleriet med jonglering. 

Bengtsson, Bengt-Åke, skådespelare. Hade på 1930-talet allvarliga planer på att bli trollkarl. När han letade efter rekvisita på olika håll kom han av en händelse över ett tibetanskt lamatempel. Intresset för masker väcktes - och detta blev istället det stora intresset.

Bengtsson, Birger, Garpensberg. Utförde trolleri och tankeöverföring på 1970-talet.

Berg, Carl Gust., Tännäs. Var verksam som trollkonstnär på 1930-talet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Hade rekvisita från Bartl och Harries.

Berg, Håkan, ståuppare, trollkarl, improvisatör. 18 år gammal åkte Håkan till Stockholm för att gå på teaterskola. Samtidigt började han arbeta som trollkarl och komiker på Wallmans Salonger - en sejour som varade mellan 1995 och 1997. "Galningen" Håkan Berg brukar beskrivas som Stefan & Krister i en person, en liten gnutta manisk Basil Fawlty och en mycket förvillad Mr Bean. Han turnerade med "Showduellen" 1998-2000. Förutom att trolla skriver han revymaterial till Skararevyn och arbetar med Stefan och Krister.

Bergendahl, Thure, 17/76 1900, avdelningschef, Stockholm, A, MS 1946.

Bergér se Kjell-Berger

Berger, Mr (Folke Högberg) 11/12 1951, Kungsäter, tekniker, P, SMC 1990. Folke började som dragspelare, övergick till trolleri 1990. Engagemangen blev fler och fler, och tre år senare gjorde hustrun Ann-Marie entré på scenen som Gycklaren Ann. År 2001 hade paret avverkat omkring 1000 föreställningar (188 föreställningar 2003). Efter 32 år vid Ringhals kärnkraftverk sade Folke upp sig och är numera professionell underhållare. Trolleriet kompletterar paret med åsneridning vid olika marknader etc. 

Bergkvist, Birger, se Mr Berka

<>Bergkvist, Ernst, Eskilstuna, kamrer. På 1900-talets början var Bergkvist en flitigt uppträdande trollkarl i hemstaden. Han hade en riklig utrustning, vari bl.a. bravurnumret "Det 5000-åriga huvudet från Sfinxpyramiden" ingick. På ett fristående bord låg ett huvud utan kropp, som hade förmågan att besvara publikens frågor - huvudet talade svenska.... När Bergkvist slutade uppträda i brist av tid, övertogs rekvisitan av Gunhard Flodkvist (se d.o.), som uppträdde som det talande huvudet.

Bergman, Filip - se Fritte, El

Bergman, Ingrid 1915-1982, filmskådespelerska. Framträdde som trollkonstnär vid en stor välgörenhetsgala i Cirque d´Hiver, Paris 1957 med bl.a. Multum in Reverse och Kortsvärdet. Föreställningen upprepades senare vid en fotoutställning i Paris.

Bergstrand, Bröderna (Martin & Anders Bergstrand) 1965, Karlstad. De var medlemmar i Ken Hardys trolleriskola i slutet av 1970-talet och början på 80. Tävlade inom komisk magi i både svenska och nordiska mästerskap med 2:a plats som bästa placering. Eftersom Martin och Anders är tvillingar, så passade de på att utnyttja detta i några av sina nummer. Trollerirekvisitan finns kvar och det händer att de visar några trick då och då för barnen. Uppträdde även under namnet BB på 1980-talet.

Bergström, C.J. Stockholm. Sålde 1942 ett stor antal Conradi-Horster-apparater (Uhren Exelsior Trick, Billiard Ball Illusion, Försvinnande lampan m.m), som Bergström uppträtt som artist med.

Bergöö, Bengt 1927-2004, Täby, representant, S, SMC 1947, MSK, MS, MB (Hedersledamot), MAS. Bengt började på 1940-talet med mikromagi, några år senare kom scenmagin, som dominerade fram till 1970-talet, varpå mikromagin återkom. Här var Matrix med fyra mynt hans favoritnummer. Bengt gjorde succé i "Vi som vill opp" på Oscars i Stockholm 1952. "Enbart det numret är värt entrén" skrev pressen. Cigarett- och biljardbollsmanipulationer, en fantastisk Zombie m.m. stod då på programmet. Sen följde "Odéons sommarshow" 1953, flera TV-program, Chinavarietén 1960, FN:s underhållningsgrupp i Ghasa 1959 samt givetvis massor med andra engagemang landet runt. Bengt var också en mycket skicklig kort- och close up-trollare, som ofta var först med nyheterna i branschen. Bengt tävlade mycket och det resulterade i många förnämliga placeringar både inom SMC och MCD. I många år på 1950-talet arbetade Bergöö i Swings trolleriaffär i Stockholm, där han på ett övertygande sätt kunde visa kunderna hur effekterna var. Har sammanställt "Magiska Boken" (1954).

Berka, Mr, Abdullah, Mr (Birger Bergkvist) 4/10 1918 - 11/10 1990, Eskilstuna, Härnösand, Västerås, speditör, S. SMC 1947, VMK. Debuterade 1946 under Abdullah-namnet, bytte på 1950-talet till Berka. Att Mr Berka varit flitigt anlitad vitttnar hans tjocka urklippsböcker. Uppträdde mest med Harries-tillverkad rekvisita.

Berlin, Robert, 28/3 1972, Göteborg, artist, GMK 1993, Uppträder som professionell sedan ett antal år tillbaka. Undervisar i scenteknik på företag m.m. Har varit lärare på Fridhems Folkhögskolas trollerikurser.

Berlino, Adéle, Frkn. Uppträdde som trollkonstnärinna varje dag på Hamngatan 38, Stockholm, hösten 1895.

<>Berlino, David (David Beck)1886-1972, Brevik, Stockholm. Uppträdde som brottare, stark man, jonglör, eld- och svärdslukare och trollkarl. Han var gift med Olga Louise Amanda Hansen, 1884-1921, konstberiderska och lindanserska som uppträdde under namnet Salvandos. De var verksamma cirka 1900 - 1920 i bl.a. i Blekinge, Närke, Sörmland och Stockholm. Efter makans död blev David Beck kemist.

Bernando (Bernhard Svensson) 17/4 1918, Bromölla, förman, S. SMC 1951, GMK 1962, TIG 1964, IBM. Såg Hector El Neco trolla 1935 och blev ögonblickligen intresserad. Började uppträda tillsammans med komikern Agrell i slutet av 1940-talet. Under senare år har Bernando blandat sitt komiska trolleriprogram med bygdemålshistorier, paschaser och tosafora. Sedan 1971 uppträder han oftast i hembygdsdräkt från Willands härad. 1961 startades trollerifirman Bernando & El Bertho Magic, som Bernando tog över ensam 1964. Firman utvecklades bra och är en av de populäraste i Sverige, tack vare en utmärkt service. Sedan 1972 drivs firman i en källarlokal i villan. Bernando anordnade 1978-1982 fyra magiska mässor. Sedan starten av Scandinavian Magic Dealers Ass. 1986 har Bernando varit med här och visat upp sitt sortiment vid de årliga kongresserna samt deltagit i dealershowen. Sommaren 2005 övertog kusinerna Marcus och David Persson Bernandos Magic då Bernhard tyckte han hade gjort sitt i trolleribranschen.

Bernhard, Gösta (Gösta Nilsson/Byhmar) 1910-1986, skådespelare, revyförfattare m.m., Västervik, Stockholm. SMC 1946. Bernhard var mycket road av trolleri och bl.a. god vän med paret Truxa. Det var också Truxa som var magisk medhjälpare, när Casinogänget satte upp den magiska crazyrevyn "Bluffmakarna". Gösta Bernhard bjöd Svensk Magisk Cirkel att se föreställningen en kväll.

Bernholtz, Max (Valdemar Lundberg) 1926, musiker, Karlskoga, Motala. S. Började trolla som pojke och spela dragspel som 11-åring. Har rest med varietéer. Favorittrick Kinesiska ringspelet.

Bernes, Wåage, Stockholm, S

Beroni, T (Thorbjörn Mebius) 1891 - 1955, banktjänsteman, Stockholm. MB, MS (hedersledamot), MCD, A. Blev intresserad av trolleri då han såg en trollkarl trolla bort en fågelbur. Ägnade sig mest åt fingerfärdighetstricks och var ofta efterfrågad vid välgörenhetstillställningar. Bl.a trollade han för döva. Den 4 januari 1951 trollade Beroni inför Gustaf VI Adolf med sällskap på Slottet. 1954 fick han återkomma, då i sällskap med magiska brodern Folke Hesselblad. Beroni var även amatörmålare och har målat flera tavlor med magiskt motiv.

Berseus, Karl, 1979, Malmö, London, artist, MC, SMC 2001. Karl växte upp i Malmö, bor numera i London, och har arbeta professionellt i England, Skottland, Irland, Belgien, Holland, Danmark, Singapore, Hong Kong, Japan, Australien, Nya Zeeland, USA, Portugal. Började med trolleri i nioårsåldern, gjorde sitt första betalda jobb vid 14 och har sedan tonåren även arbetat som eldslukare och jonglör. Efter universitetsstudier och arbete som programmerare förstod Karl att trolleri var hans stora passion, slutade jobbet och ägnade sig åt sina drömmar. Hans charm, espri och tio skickliga fingrar har tagit honom jorden runt. Från Kallang Theatre i Singapore till The Dorchester i London, till The Comic's Lounge i Melbourne, från Straatspiegel i Antwerpen till Teater 23 i Sverige via Japan Cup i Tokyo till The Magic Circle in London. Karl var där och lämnade skrattande, förvånad publik efter sig. Karl Berseus arbetar även under namnen Charlie Catch och Charlie Caper.

Bert, Black (Bertil Fredström) 1956, civilekonom, Stockholm, Karlstad, Stockholm, USA, S. SMC 1971 (president 1982-83, 1988-89, förtjänsttecken), IBM (Territorial Vice President  for Sweden sedan 2003), MB 1980, MCN, The Academy of Magical Arts, The Invisible Lodge (International Vice President for Scandinavia sedan 2001), VMK. Började trolla 1966 efter att ha sett Marillo, och grunderna lärde han i Ken Hardys trolleriskola. Några år senare höll han egna trolleriskolor i Karlstad och även i Skövde Nyheter. Blev Nordisk Juniormästare i close up 1974. Ken Hardy är skicklig utövare av alla grenar av magin.

Bertilsson, Marcus se Mac, Mr

Bertho, El (Kjell Feltström) verksam som trollkarl på 1960-talet. Se Feltström, Kjell

Bertho, Rey (Eric Furuhag) Upsala, Stockholm.

Berthos, The 2, gav heltimmestrolleriföreställningar på 1940-talet.

Bertilo (Bertil Olsén) 1916-1985, guillochör, S, SMC 1946. Började trolla offentligt på 1940-talet och blev så småningom den mest engagerade barntrollaren i Stockholmsområdet och med engagemang även över hela Sverige. Oftast uppträdde han i frack med slängkappa och hade alltid en - eller två - kvinnliga assistenter. Ibland assisterade också sonen Sune. 1949 vann Bertilo första pris vid SMC-tävlingarna. När Juniorernas Magiska Klubb bildades 1948 så åtog Bertilo sig ledarskapet. Bertilo har hjälpt flera med trolleritrick i deras program - Karl Gerhard, Povel Ramel, Janne Loffe Carlsson, han har hållit trolleriskolor i TV (Trolleriverkstaden m.fl.) och i tidningar, och han har skrivit trolleriböcker ( Här får du veta något om trolleri, Hokus-Pokus med TV-trollaren Bertilo, Lär dig trolla med Öbergs spelkort). Bertilo var alltid på allerten, skaffade nyheter, ändrade sina akter och kombinerade med karusellprogram, lek- och tävlingsprogram, Drutten och Krodilen-program.

Bertilsson, Marcus,1988, Norrköping, studerande, A, MIC. Började trolla sju år gammal, och tänker satsa på sin hobby, när han blir vuxen. Arbetar mest med close up. Vid scentrolleri arbetar han helst utan prat och allvarlig.

Berto, Mr (Berto Lundqvist) Karlstad, Örebro, skribent. Verksam på 1930-talet då han trollade tillsammans med Miss Inga (Inga Jonasson). Kort ur luften, Uppstigande kortet, Äggpåsen, Ringspelet, Myntfångsten. Sönderrivet kort sköts mot Duvkastrullen, varur en duva med kortet bundet vid foten framkom. Cirka en timmes program. Duvan hämtade Berto i Slottsparken i Örebro, dit den fick komma efter utfört uppdrag! Efter Bertos död köptes rekvisitan av Mr Walldo.

Besi, Sam (Stig Jacobsson) 1945, fil. kand., Sala, Skärblacka, A. SMC 1961. Inspirationskällan var Jack Lowely. Utför bl.a den försvinnande radioapparaten, som han tillverkat själv.

Besvéno (Bengt Svensson) 1939, teleingenjör, Skärholmen, A. SMC 1960. Startade trollandet i Juniorernas Magiska Klubb och har sedan dess varit en flitig besökare på alla magiska kongresser både inom och utom landet. Vid sidan av trolleri är Bengt "radio historian" och ägare av "Stockholm wireless museum".

Billjano (Jan Billvik) 1934, Stockholm, Solna, brandkapten, SMC 1957

Birger, Max (Birger Jonsson)1928, Östersund, A, JMF, SMC. En man som läst Sibyllan och kunde några trick lärde upp Birger, som sedan fick sin debut på ett logemöte 1945. Han turnerade i många år med "Excellent Cabaret". Birger spelade bas och var föreställningens trollkarl. Han gjorde tre nummer varje gång - under säkerligen 700 spelningar. Hansbästa trick är när han trollar vatten från ett glas till ett annat - en egen innovation.

Björk, Gunnar, se Poldo, Le

Björkman, Bo, reklamtecknare, Enköping, medlem i Magiens Vänner, Enköping. Aktiv på 1940-50-talen. Skicklig mynttrollare.

Björnberg, Karl-Axel, 1932, Halmstad, Värnamo, gymnasielärare, P. Inleder sitt program med skämtsamt trolleri varpå han börjar buktala med sin apa Jocko.

Blade, Nic se Trixy

Blickby, Sebastian, 1978, Halmstad, studerande, S. Har trollat sedan han gick i grundskolan. Mentor har Gay Ljungberg varit. Hjälper trollerifirman Gycklaren Magic Marketing att demonstrera på olika kongresser och vid seminarier på firmans Magic Center. Har även utformat en del DVD-filmer tillsammans med Gay Ljungberg.

Blom, Molly (Eva Carlsson) Norrköping. Framträder tillsammans med Marcho Marchev med olika shower som "Molly Blom Show", Molly Blom möter Willy", "SOS rädda Molly" i vilka en del trolleri förekommer. Rekvisitan kommer från firma Harries.

Blomberg, Tomas, 1972, Linköping, A, MIC. Började med en trollerilåda, fortsatte med Magic Master-serien och Tenyo´s trick - och de senare intresserar honom fortfarande. Efter att ha läst alla svenska trolleriböcker, började han undra om detta var allt vad man kunde göra med en kortlek, och trolleriintresset svalnade. Men en dag beställde han boken "Las Vegas Karma" av Allan Ackerman och denna öppnade Tomas´ ögon för vad man kan göra med kort. Och sedan dess är kortmagin Tomas´ stora intresse, och han är en av Sveriges bästa kortmagiker. Han har varit på flera "The Second Deal-kongresser" i USA. 

Blomqvist, Per, 1940, Lidingö, Stockholm, lärare, S, UVMK, SMC 1991 (bibliotikarie). En gäst i hemmet, som klippte av strykjärnssladden och gjorde den hel, fascinerade tioårige Per. Åtskilliga år senare fick dottern Anna en trollerilåda. Sex år senare började Per och Anna ge trolleriföreställningar under namnet Magic Rabbits, och sedan dess har det blivit en 200 stycken. Kaninen Stampe var med i parets föreställningar. Numera har Anna slutat trolla. När Per själv ska titta på trolleri så föredrar han kortkonster före Laberos rekvisitarika uppsättningar. Per har sedan år 2004 lett trollerikurser i Vuxenskolans regi

Bloodh, Kapten (Gösta Blomqvist), Bratteberg, varietéartist, marknadsknalle. Framträdde på 1940-talet som "Universalartisten Bloodh med partnern Fritziana". I ett helaftonsprogram presenterade de "mentalmagi, telepatiska experiment, djur- och förvandlingsillusioner och trolleri". Dessutom var Bloodh balansakrobat och ormmänniskofenomen.

Blåbär (Folke Blomberg) 1922-2005, försäljare, Härnösand. Mr Berka lärde Folke några trick, för att denne skulle kunna hoppa in, när Berka inte hann med alla engagemang. Debuterade i en revy på 1950-talet. Han var en mångsidig artist med sådana talanger som skådespelare, playback-artist, lekledare och trollerikonstnär. Blåbär handlade enbart från Harries. På hans repertoar stod Ljusetuiet,  Tärningslådan, Magiska Ruterkortet, reptricket Blått-Vitt-Rött, Sågspånstricket, Vandrande flaskan, Sönderfallande trollstaven. Han ändrade aldrig på programmet.

Boelke, Wilhelm, Härnösand, Göteborg, intresserad amatörtrollare, verksam cirka 1930-1960, vars rekvisita kom från Conradi-Horster och Harries.

Bohlini, även Hörninini (Jörgen Bohlin) 1/5 1954, Nyköping, Stockholm, skådespelare, lärare, A. SMC 1980. Utsågs 1981 till Nordisk Mästare i komisk magi vid kedjekongressen i Södertälje. Jörgen assisterades här av Miss Lola (Maria Pihl), och deras akt kom från den nyårskabaré Nyköpings teatergrupp framfört. Denna mycket komiska akt försvann tyvärr efter bara något år.

Bolinder, Jean, 1935, Skåne. I två av Bolinders böcker förekommer trolleri och trollkarlar, och det skiner igenom att han har ett visst intresse för magi. I "Peppar, Peppar!" heter trollkarlen Dimensioni och han trollar bort en tvilling och trollar fram den andra. I "Vilddjuret" är miljön en cirkus i vilken en trollkarl medverkar.

Boogh, Folke, Aspås, flottiljpolis. Trollkarl och "revykung" på 1970-talet.

Borelli, Oblins, se Ridell, Ebbe

Boström, Åke, 1902-1990, Kalmar, tandläkare, A, MAS, SMC 1946. Började trolla som ung och var mest intresserad av close up-trolleri. Många av dåtidens stora namn var Åkes vänner. Han hade flitig kontakt med A.C. Wilsman, Tyskland, och Hector El Neco besökte alltid Åke vid sina Kalmarbesök och då trollades det dag och natt. Vid möten med The Magic Academy of Sweden visade Åke fina korttrick och sin Bägarspelsrutin

Brady, Mr (Frans Österlund) cirka 1915, Frånö, Göteborg, affärsman. Aktiv turnerande trollkarl på slutet 1930- talet till 1950 cirka. Tricknamn i programmen som "Metamorfos, Charivari, Spiritisticusa, Futur, Simbaso" skulle väl få publiken nyfiken... Duktig med biljardbollar. 

Brahma, Ruxo. I "Lyckoslanten" nr 3 1976 lärde Brahma ut Den itusågade pojken och i nr 4 Svävande damen. "Vi har fått lära oss knepen av en gammal magiker på ett ålderdomshem nära Trollhättan. Han har inga släktingar utan lär ut sina trick till vem som helst" stod det i tidningen.

Braziejack, Meo, son till Brazil Jack i första giftet, turnerade som illusionist 1910-1925. Senare verksam som konstnär.

Bricko (Otto Brinck) Enköping. Turnerade mycket för nykterhetsrörelsen i Sverige men gjorde även gästbesök i de nordiska grannländerna. Han trollade samt framförde sitt underhållningsprogram "Slänggungan" även på många ålderdomshem. Han var en mycket rutinerad och uppskattad trollkarl under åren 1950- 1970.

Bridge, Mr. Trollade i Norrland 1951 i "Den magiska varietén Trolla och sjung".

Bronett, Henry, 1961, skådespelare, Stockholm, cirkusdirektör m.m. Har länge haft ett trolleriintresse, vilket troligen ökades under den turné 1987 med Cirkus Scott vari trollkarlen Johnny Hart medverkade. Henry hade studerat Bobo´s Coin Magic och Hart hjälpte honom med några av greppen samt lärde ut en del kortkonster. Henry har även själv trollat i manegen och bland annat utfört Itusågade damen.

Brothers, The Goodlooking se Krepper, Magnus

Brunk-Holmqvist, Karin, Tomelilla. Lärde sig trolla av sin far och framträdde 1970-1980 i svart kostym med hög hatt med bl.a. sedel i apelsin, försvinnande trollstaven. Sång till eget gitarrackompanjemang stod också på programmet.

Bruno (Bruno Slettenmark) 15/7 1943, Järfälla, teknologie doktor, A. SMC 1961, MAS, MB 1963. Som junior tävlade Bruno framgångsrikt - han tog t.ex. vid SM i Stockholm 1961 hem fyra av de sex titlarna. Han har också på senare år överraskat med fyndiga och originella insatser på scenen, men annars är Brunos stora intresse kort och close up, där han besitter djupa kunskaper. Besöker alla världskongresser.

Bruno, Mr (Bruno Ekberg) 17/5 1932, Luleå, marknadschef, S. SMC 1954. Inspirerades av Max Hofzinser och började trolla 1945. Mycket känd som trollkarl, programledare, orkesterledare och har setts och applåderats på så gott som alla orter i Dalarna, Häsingland, Gästrikland och givetvis i sina hemtrakter. Fick guldplakett av Luleå kommun 1989 för 20 års arbete som underhållare.

Brynolf, Peter, 1976, Sölvesborg, Göteborg, magiker, S, GMK (ordförande), SMC 2002. Följde med sin bror till Bernandos Magic men började egentligen inte trolla förrän då han låg i lumpen. Började dansa och fortsatte med musikalutbildning på Performing Art School. Tillämpade lärdomarna, byggde egna trick och illusioner och skaffade sig en egen profil. Satte upp showen "A Magic Magical Night" på Björkgården i november 2004. Arbetar oftast med mingeltrolleri och close up vid varmrätten för så ge en halvtimmes show från scenen.

Brålis, El. Fanns med i Artist- och Musikerförmedlingens katalog 1955. "Trollkarl och telepatist. Helaftonsprogram med tankeläsningsseansen Radarhjärnan. Enda existerade akt i sitt slag i Skandinavien."

Bröns, Martin, Göteborg, har arbetat med Teater Kolibri sedan 1988. Martin har en magisk enmansshow kallad "Bröderna Bröns", vari Martin spelar både trollkarlen och assistenten, som har svårt att hålla fingarna i styr. Barnen deltar aktivt och fantastiska tricks blandas med slapsticks.

Bubi se Niklas, Mr

Budini, Mr, Domsjö. 1975 var Budini 13 år och hade trolleri som hobby. Vid en Nolaskogskväll framträdde han med att äta rakblad och dra ut dem uppträdda på en tråd.

Burdin, Gylfe (10/1 1905 - 15/8 1978) Stockholm, direktör, MB 1942 (klubbmästare, ordförande), SMC 1946. Började trolla vid 14 år, samlade på sig en massa apparater men fördrog att förbluffa med fingerfärdighet. Som verkställande direktör i herrmodehuset Carl Axel lät han kända trollkonstnärer trolla i firmans butiker vid julskyltningarna på 1960-talet.

Busch även Mr Buusch (Edvard Alfred Bäckman) 9/5 1873 - 19/4 1956, Norra Vi. Började som cirkusartist vid 16 år, uppträdde som Eskamotören Edouardo samt som magiker under många år. Sommartid hade han egen tältteater "Edenteatern", vintertid hyrde han butikslokaler i de större städerna. Gav två-tre föreställningar dagligen och förfogade över en stor repertoar, bl.a. illusioner. Han presenterade sitt program med en fenomenal jargong. Slutade uppträda omkring 1925.

Busch, A. 1885 annonserade denne "trollkonstnär, illusionist och spiritist" ett framträdande och följande framhölls: "Müchausens Trollsvärd a la Cagliostro, Näsduken och omeletten, Den märkvärdiga ampeln, Amerikanska tvättinrättningen, Resan genom luften, Andetaflan, Den egyptiska spegeln, Resan till Kina, Flyttfoglarne, Indiska duken m.fl. briljanta nummer ur den högre salongsmagiken."

Busch, Paul (Paul Michael Busch) 1937, Staffanstorp, Ystad, artist. Bor i Rydsgård utanför Ystad mellan utlandsengagemangen. Paul är den sista ättlingen från den anrika cirkusdynastin Busch. Driver "världens minsta cirkus" Paul Busch Magic Circus, där han utför alla nummer. Cirkusen gästspelade i Fröslunda Kulturhus 1989. Paul arbetar med stora illusioner och rovdjur och som utbrytarkung hängande i i tvångströja upp och ner. Arbetade på 1970-talet under artistnamnet Paul Busch & Barbara (dottern Tina), därefter som Paul & Paula Busch (sambon Karin). Har skrivit och utgett sina memoarer (Mein Leben - ein Zirkus, år 2001)

Bylini (Sten Erik Bylin) 1951, Domsjö, Örnsköldsvik, Upsala, Husum, Grundsunda, kyrkoherde, A. SMC 1977, MCN. Sten började trolla på 1960-talet. Redan då visste han om knep att bli känd - t.ex. körde han blindkörning på moped. När han började studera till präst i Upsala 1970 tog trollandet verklig fart. Genom att Sten förstod sig på att göra reklam - inte minst gratis sådan i tidningar genom att ha trolleriskolor i dem - så kunde han leva på trolleriinkomsterna och behövde inte ta något studielån. Och jag vågar påstå att Bylini var den trollkarl som på 1970-talet hade de flesta engagemangen! Under åren 1975-1977, då han var som mest i farten, hann han med 300-350 engagemang per år! Hela sommaren 1976 trollade Bylini på Gröna Lund i Stockholm. Han var engagerad av "Håll Sverige Rent" och trollade bort allt utom skräp - det måste slängas i papperskorgen. Och det finns nog inget bibliotek i Sverige som Bylini inte trollat på... Numera trollar Sten mest bara för husbehov och på församlingsaftnar.

Bylund, Roy,1929, Partille, representant, S. SMC 1964. Framträdde som manipulator, jonglör och skuggbildskonstnär aktivt på 1950- och 60-talen. Gjorde en turné på Island.

Bäckmark, George, 1911-1986) Linköping, Göteborg, bondkomiker, impressario m.m. Var inte trollkarl men turnerade med och för många sådana (t.ex. Gentleman Jack, Mills, Ariman) och var impressario för några, så han kände till alla konster. En gång på Skellefteå marknad kom han och Swallinger dit utan ett öre. Men två dagars snabba framträdanden gick så bra att de lämnade marknaden i egen bil! Bäckmark framträdde under namnet Östgöta-Lasse.

Bäckström, Per, Norrköping. Uppträdde som trollkarl med försvinnande trollstav, svävande glas och andra trick i slutet på 1960-talet. Per var då 10-11 år.

Börtner, Peter, 1974, trollkarl, Sköndahl, SMC 1993. Den f.d. plåtslagaren startade 1995 firman Cool Magic Stockholm och blev professionell. Arbetar med vardagliga föremål som mynt, pennor, gummisnoddar och kort. Peter har trollat så länge han minns och hans mentor var i 17-årsåldern Olle Kvick. Har setts bl.a på Wallmans Salonger 1998-1999, "Stand up" på Norra Brunn, TV.