GGGGGGGGGGGGGGGGGG

G, Max (Einar Gustavsson) 1918, Falkenberg, f.d. vattenfabrikschef, A, SMC 1946. Samlar på trollerieffekter men helst ska det vara cigarett-trick. Han har också en samling cigaretter - över 3.500 olika fabrikat och modeller!

Gajoni (Gay Lundin) 1950, Sundbyberg, skådespelare, clown, eldslukare, trollkarl m.m., P, SMC 1989. Började sin utbildning på Institutet för scenkonst 1972, arbetade i Cirkus Schreiber 1974-1977, bildade Gajonis teatersällskap 1984 - sen har det blivit TV, medeltidsgyckel, enmansshower, clownföreställningar, trolleriframträdanden, varieté, lärare på Cirkusgymnasiet, Gävle - för att bara nämna några få punkter i karriären.

Galactica även Star, Black (Christer Rosfjord) Tullinge, Lund, civilingenjör, A, SMC 1978. Enligt reklamen har han "flera års erfarenhet inom showbusiness, bl.a. framträdanden i USA , Canada och i de skandinaviska länderna".
 
Galenzie, Arci (Gösta Liljedahl) , Norrköping, köpman, A. Under åren 1957 och 1958 annonserade Galencie om att han trollade gratis för föreningar och sammanslutningar: "F.d. yrkesillusionist som tagit upp trollstaven erbjuder detta för att bli känd". Nu var det ju inte helt gratis, för Galenzie tog reseersättning och så fick arrangören förbinda sig att lotta ut en handmålad kudde, som Galenzie tillhandahöll. Behållningen av lotteriet skulle tillfalla trollkarlen...

Gallo, Jahn även Gallos, The (Jan och Gun Persson), 1940, Landskrona, artist, P, TIG. Jan Persson blev  intresserad av trolleri som 12-åring. Under yrkesutbildningen till typograf och några år framåt fick han emellertid andra intressen, men så en dag såg Jan Johnny Hart uppträda, och då tog trolleriintresset fart igen. 1974 kom det stora genombrottet för Jahn Gallo. En japansk agent hade uppmärksammat den svenske artisten och bokade honom till en halvårslång turné på fashionabla nattklubbar i Fjärrran Östern. Hustrun och assistenten Gun fick lämna kontorsstolen och åka med - för nu började det riktigt professionella artistlivet för paret. Efter denna upplevelse, som skilde sig ganska väsentligt från jobben hemma i Sverige, fortsatte den magiska karriären. Det blev framträdanden t.ex. på Liseberg, Skara Sommarland, Casino Marienlyst, Brazilia Club Oporto, Casino Estoril, Valencia i Köpenhamn, Casino Madeira, TV Stars of Magic i England, Blue Sky i Bangkok. För att inte tala om ett tre månaders engagemang i Jugoslavien, som blev till sju månader på grund av succén eller de 290 halvtimmesföreställningar paret gjorde i Gulliver´s Kingdom i Japan... Givetvis blev det också engagemang på legendariska varietén Hansa Theater i Hamburg, dit de reengagerades inte mindre än 6 gånger. Och det var här The Gallos´ akt med mystik, komik och publikmedverkan samt mångårig showerfarenhet i bakgrunden blev sedd av en person som ansvarar för kryssningarnas underhållningsprogram. 1993 kom parets första riktiga kryssningsjobb och det förde dem till Singapore, Malaysia, Indonesien, Thailand, Sri Lanka, Yemen, Egypten och slutligen Italien. Sedan dess blivit många härliga kryssningar till spännande och intressanta länder. I september 1999 var Jahn Gallo engagerad till trollerikongressen Magic Volongo i Portugal, där han bl.a.gav sin  lecture "Jazz Magic". Sedan dess har det blivit många lectures - 2003 blev det en skandinavisk seminarieturné som följdes av flera i utlandet. Se TOAU och MP.

Gama, Da se Andreo, El
 
Gasche, Sri. Ingick i Artist- och Musikförmedlingens katalog 1955. Bilden föreställde en herre i frack med dödskallar på trolleribordet.

Gaston se Dahlström, Robert

Gaze, El se Kjell-Berger

Geer, Willem de, Stockholm, konstnär, A, SMC 1973. 1969 öppnades en utställning i Stockholm, där en serie målningar av de Geer utställdes, inpirerade av Svävande damen - en illusion som konstnären själv utförde i tonåren.

Geipe, Geo and Partner (George Hultgren samt hustru Ida) 1891-1946, Helsingborg, restaurangman, S. Reste under 1920- och 1930-talen i parkerna m.m. med ett illusionsprogram innehållande "Maharadjans underbara blomsterpantomim, Fenomenal vattenillusion, Silverregnet, Konstskyttens triumf m.m." Se TOAU.

Gerardo (Gerhard Fehrm) 1921-2004, Vansbro, Malung, Morgårdshammar, Falun, ingenjör, SMC 1947-1970, A. Har trollat sedan 18-årsåldern. Tyckte om att tillverka sin rekvisita själv. Besökte ofta trollerikongresser.

Gerdi, Senorita. Hustrun till jockeyryttaren och senare scenmästaren och konferecieren på Gröna Lund Herman Möller utförde ett illusionsnummer.

Gerhard, Karl  Utförde under mars månad 1949 i sin revy på China, Stockholm (tidigare även i Göteborg) trolleri under det att han sjöng en visa. Tricken var inlärda av Bertilo och var Käpp till duk, cirkel till kvadrat, dukfärgning, Drawer, förvandlingsplymerna.

George, Mr se Neij, George

Gernando, Mr (Anders Gernandt) 1916, Arboga, ingenjör, riksdagsman, A, SMC 1973. Gav en hel del välgörenhetsföreställningar på 1970-talet. Medverkade i non-stop-showen vid Magisk Weekend i Norrköping 1977.

Gerteress även Gertini (Gert Eriksson) 1960, Karlstad, A, SMC 1973. Var ordförande i Ken Hardys Trolleriklubb i slutet av 1970-talet.

Gertini se Gerteress

Gezon, Mr (Gösta Svensson) 1966, Kumla, A, SMC 1979. Intresset väcktes 1975 efter att han sett en trollkarl i aktion. El Jasnor Din blev hans lärare. 1978 vann Gezon riksfinalen i "Nya Ansikten", där hans snabba prat och elegant utförda trick imponerade på juryn. Ett TV-framträdande i "Nygammalt" följde - förutom många engagemang på hemmaplan. 1982 ställde Gezon upp i junior-SM i trolleri och här kom han på tredje plats i scenmagi.

Gieid, Mölndal, urmakare, A. Lärde sig trolla av L.Brinkfort. Arbetade semiprofessionellt en kort period, men sålde sedan all rekvisita billigt 1959.

Gill, Ted
(Ulf Petterssson) 1952, Norrköping, färghandlare, lärare, S, SMC 1977, MIC. Fick flesta poängen när första omgången av Talang 70 avverkades i Norrköping. Har sedan specialicerat sig på varuhustrolleri, där han arbetat in sig väl. Vid vanliga trolleriprogram består första avdelningen av apparattrolleri till tal medan sista avdelningen utförs till musik.

Gillberto, turnerade med trolleriföreställningar på 1950-talet.

Gimström, Harry se Harrison, Jim

Gits, Paul se Eklund, Per

Glandrion & Marica
se D. D. Legend

Glitter, Johnny
se Henry, John

Globo, El (Ulf Mörling) 1933, Ystad, Malmö, Naples, Florida, journalist, chefredaktör, S, SMC 1955, MCD, MS. Driven trollkarl, upplärd genom privatlektioner av bl.a. Hector El Neco. Trollade ihop till studiemedel och trollade sig sedan runt USA under tre år. Höll i trådarna, trollade och var konferencier i "Varieté Ystad" som sändes i TV i tre omgångar med fyra program i varje 1976-78, alltså 12 lördagar - för att bara nämna några av hans framträdanden. Hela källaren i villan i Malmö är fylld med illusioner och magisk rekvisita. Ulf har även skrivit trolleriböckerna "Lär dig trolla" och "Lätta trolleritrick som du kan göra själv". Specialiteten är mentala effekter.

Goldi (Ernst Lindström) 1901 - 1967, Stockholm, tandläkarassistent, S, SMC 1948. Var medlem i Stockholms Auktoriserade Yrkes-Trollkarlar. Hade som ung framträtt som professionell trollkarl, bl.a. i Tyskland. Tidigare artistnam Linn, Sir.

Goldin, Max (Gunnar Ludvigsson) 1926, Nyköping. Uppträdde på 1950-talet som trollkarl med Mr Wolbrook som assistent.

Goldin, Max von (Ingvar Ripegård) 1917 - 1997, Hälsingborg. Drev på 1940-talet Nordiska Trolleriapparat-fabriken, som även blev känd under namnet Goldinis Akademi för Magisk Konst. 1941 trycktes "Program för Max von Goldin i sin berömda magi-revy" tillika med stor affisch. Jag har dock aldrig sett eller hört att "världsattraktionen Max von Goldini" har uppträtt med denna föreställning. Se även Janos! Se TOAU.

Gombrii (Lennart Gombrii) 1933, Flen, Nynäshamn, Norrköping, Kullavik, ingenjör, A, SMC 1954, SMB. År 1949 vann Lennart en amatörtävling i Flen med trevligt framförda trollkonster - trots att han då var färsk inom konstarten. Men han sade sig träna trolleri 10-talet timmar i veckan - och i så fall blir man ju bra... 1955 reste Lennart till världskongressen i trolleri, som det året hölls i Amsterdam. Efter det har det blivit många världskongressbesök.

Goran (Göran Nordfeldt) 1970, Linköping, trollkarl, P, SMC 1997, MIC. Göran började trolla och då företrädesvis med kristen inriktning, s.k. Gospel Magic, när han utbildade sig inom teologi. Efter att ha blivit pastor övergick han helt till en professionell bana som underhållare.
Har tävlat i magi några år, och 2002 ställde han upp med en ny akt "Pierrot", där han kom på tredje plats i barntrolleriklassen. Goran trollar på alla möjliga och omöjliga ställen - i kyrkor (till 60-70 %), som tomte på torg, på barnkalas, företagsjobb - och han säljer även sina ballongfigurer på marknader. Uppträder även som buktalare och jonglör. 

Gordh, Torsten, Solna,  narkosöverläkare, A, MB, MS. Inspirerades att börja trolla som skolgrabb efter att ha sett Brazil Jack. Apparater försmår Torsten - fingerfärdighetstrick ska det vara. Men en äggpåse fanns faktiskt med i programmet - innan den skänktes till Sveriges Magi-Arkiv. Den hade han ärvt av gode vännen Hasse Z, som trollat med den i många år. Boken Greater Magic hör till favoritlitterturen - vid sidan av Kalle Anka...

Gordon, Kim (Kim Gordon) 1962, Norberg, Västerås, säljare, S, VMK. Är mest intresserad av close up och scenmagi. Trollar i Mälardalen, mest på privata fester, men även i en hel del i skolor i Västeråsområdet. Största jobbet var vid ABB:s kick off inför 900 personer. Moderator på magi.nu. Har gjort en mängd intervjuer med trollkarlar som publicerats  i nyhetsbrevet Magic Scandinavia. Utsågs till "Bästa enskilda akt" vid Stadsmästerskapstävlingarna i Västerås 2005, då han framförde en ring- och reprutin till sång.

Gordinex, Max Clevert (Carl Evert Sandvall), Örebro. Trollade på 1960-talet.

Gorman. Trollade och turnerade tillsammans med Dalu Axella på 1940-talet.

Gottschalk, mekanikus. Gav den 18/5 1813 i Göteborg "i komedihuset en undervisningsrepresentation, hvarvid de mesta af dess trollkonster förklarades". Under vintern och våren samma år hade Gottschalk uppträtt i "Söderlings salong på gästgifvaregården". Gottschalk anklagade sin medhjälpare Johan Jacobi "för det denne låtit eftergöra ett par av hans apparater, äfvensom för det han skulle utspridt hemligheten med andra konsters utförande". Denne Gottschalk var troligen Philip Gottschalks far (och morfars far till Oscar Reuterswärd, se d.o.).

Gottschalk, Philip. Drev "Fabrik och lager af mekaniska, elektriska och magnetiska trollapparater för konstnärer, dilettanter och barn" i Stockholm. Firman startades troligen 1875 och övertogs på 1890-talet av Max Alexander. Se TOAU.

Gozini se Adams, Clay
Gradell, Clas f.d. Chorro, El och Sev & Mia, 1950, Norrköping, Umeå, Norrköping, Kolmården, close up-entertainer, P, SMC 1975, MIC, IBM. Började trolla vid sju års ålder, och så småningom kom han med i Moderna Illusionisters Cirkel, där han prövade många olika akter. Trolleriet fick så några års vila under en psykologutbildning, men 1985 återupptogs intresset. Det blev då close up som Clas satsade på, och det verkade vara rätt satsning, för 1990 kunde han börja helt livnära sig på trolleri. Mässtrolleri blev nischen för Clas - och han blev "Sveriges meste mässtrollare" enligt honom själv. Barntrolleri ägnar Clas sig också åt, och från och med 2002 är han "hustrollkarl" på  Vildmarkshotellet, Kolmården.

Grando se Master, Ted

Granlund, Katarina, 1952, Motala. Fick sin första trollerilåda åtta år gammal och fortsatte att trolla för släkt, vänner, i skolan och på ungdomsgårdar minst till hon var elva år.

Greblon, Max (Åke Nohlberg), 1915-1984, Skara, Malmö, S, SMC 1977. Började trolla som barn och uppträdde första gången 1938. I slutet av 1940-talet fick han sin buktalardocka Jacky. Med denna - och trolleriet - gjorde han succé. Efter att ha flyttat till Malmö fortsatte han att trolla och buktala såväl i folkparker som  privatfester. I programmet ingick bl.a. biljardbollarna, kortfångst, parasollillusionen, mångfaldigande flaskorna, Substitution Trunk. Artistnamnet fick han genom att vända på efternamnet. Se TOAU.

Green, Lennart, 1941, Västervik, Göteborg, läkare, P, SMC 1987, GMK. Efter 1960 började Lennarts riktiga trolleriintresse, och det var kortleken, som blev redskapet nummer ett. Kontakten med göteborgstrollarna var värdefull. 1974 vann Lennart grenen kortmagi vid Nordisk Mästerskapet i Örebro. 1984 gav han sitt första seminarium vid Nyköpings Magiska Gästabud och ett häfte "Röda och svarta kort" såldes. 1985 vann Lennart The International Close Up Competition i London, 1988 gjorde han om prestationen. Han började nu bli efterfrågad både som artist och som seminariehållare. 1990 skrevs häftet "The Green Angle Separation" till Gene Munari´s Close Up Conjuring-kongress i Las Vegas. Vid FISM-kongressen i Haag 1988 ställde Lennart upp i kortmagi, och han gjorde en fantastisk succé. Men han fick inget pris på grund av att några i juryn trodde att åskådarna som blandade Lennarts kort var medhjälpare! Men i Lausanne 1991 blev han i alla fall världsmästare! Och efter 15 år som jourläkare och t.f. distriktsläkare sade han upp sig och blev professionell kortentertainer. För när Lennart trollar med kort så är det inte bara otroliga tekniska färdigheter som visas - det är underhållning av hög klass. Lennart håller även föredrag, och detta tycker han faktiskt är roligare än att bara trolla. "Vilseledande kommunikation" och "Att vidga vyerna" är två av föredragstitlarna.

Gregory, Mr (Curt Olsson) 1937-1976, Malmö, Göteborg, kontorist, artistchef, S. Trollkarl, ballongskulptör, conferencier, lekfarbror. Debuterade under namnet Joker på Lisebergs Lilla varieté 1952. Uppträdde i "De okändas revy" 1955.  Gjorde två TV-program "Simsalabim" för hörselskadade barn 1965, där han trollade och lärde ut några effekter.

Grendel, Karl (Fredrik Vallbo) Göteborg, S, GMK. "Utbrytning innan en bomb exploderar, stillsam humor från en man i knipa, ockulta mysterier, eld, tankeläsning och skapande liv, äkta magi med spänning och glimten i ögat" enligt hans egen reklam från 1994.

Grigore (Grigore Gherman) 1975, Transylvanien, Helsingborg, elevassistent, S. "Grigore kan presentera över etthundra olika trollerinummer som kan kombineras allt efter hur publiken är sammansatt" står det i reklamen.Han arbetar som varietéartist, trollkarl och illusionist.

Grundström, Helmer. Har skrivit en "novell" i Lektyr nr 28 1957, som vittnar om en hel del kunskaper om trolleri.

Grundström, Stig, Malmö. Var med i De Okändas Revy 1959. På den tiden en mycket aktiv trollare.

Gråberg, Bertil, 1912 - 2003, Bankeryd, länsarbetsdirektör, A, SMC 1948. Hade en stor trolleriattiralj och däri ingick bl.a. biljardbollstricket.

Gröning, Peter, se Capp, Peter

Gubbis turnerade på 1950-talet med sin "trollerirevy".

Guld, Emil (Kullander, Emil Alexander) 1869 - 1924, Malmö, Bjärnum, artist. "Den riksbekante Virtous-Buktalaren och Trollkonstnären Professor Emil Guld" står det på de vykort, som han sålde vid sina föreställningar cirka 1900. Han uppträde i knäbyxor och jacka med vackra broderier och assisterades av sin fru (Amanda Matilda Kullander, född Löf  1873-1936). På programmet stod: "Ny Äggvärpningskonst, Det senaste vidundret, Penningsmaskinen i verksamhet, Det omöjliga möjligt. Obs! Buktaleri. Obs! Guld har förmågan att göra all tillstädsekomna glada, gör ett besök, Ni får full valuta. Mitt arbete är utan konkurrens. Svenska folkets gunstling E. Guld"

Gullberg, Carl. Aktiv som trollkarl 1935-1950. Sålde en del av sin rekvisita till Hans Erik Altenburg (se d.o.) 1993.

Gullert, Rapp (Holger Guldbrand) 1918 - 2002, Kvarnamåla, Gävle, S. Som femåring gav Holger sin första trolleriföreställning inför gubbar och gummor i norrlandsbyn. Efter dennna blev det senare många - "jag har säkert gjort 5-6000 framträdanden" under åren 1940-1980, säger han själv. Och dessa avverkades för det mesta i samband med länkarnas ungdomsverksamhet och inom IOGT-rörelsen landet runt. Ett 20-tal nummer ingick i programmet och slagnumret som alltid följde Rapp Gullert var rakbladsmysteriet. Ofta assisterades han av sin hustru Kerstin.

Gummesson, Gösta
, 1928, Kvicksund, serietecknare, A, VMK. Gösta tecknar serien Åsa-Nisse, och denne har trollat några gånger i serien och Åsa-Nisse har även hållit trolleriskola i seriehäftet. Själv trollar Gösta givetvis också.

Gunardo (Gunnar Nordh) 1918, Kristianstad, P. Efter slutad skolgång blev Gunnar officer i Frälsningsarmén. Men han kom in på artistbanan och började turnera som varieteartist. Han var rekommendör hos Mills och skaffade sig senare på 1950-talet en egen varieté. Alltid elegant och välvårdad i blå frack och med ett bra program. Bland annat ingick Damen på svärden och Spiritistiska kabinettet. Han började så resa Sverige runt för IOGT med sitt trolleriprogram. Ofta var hans fru Irmgard von Gedz med som svävande dam och utbrytardrottning. 1950 omskolade han sig till fritidsledare och som medlemsvårdare för Länkarna, men även efter detta uppträdde han som trollkarl.

Gunelli (Gunnar Söderberg) 1913, Lidingö, Ingarö, källarmästare, A, SMC 1948, MB. Uppträdde med "Många muntra mirakulösa magiska mysterier."

Gunnhallsson, Jonas, 1973, A. Trollade med bl.a. duvor säsongen 1987 på Lillebil Rhodins cirkus, assisterad av sin syster Gudrun.

Gunhards, Mr (Gunhard Flodkvist) 1880, Eskiltuna, Göteborg, Eskilstuna, målarmästare, S, MKE. Fick övertaga kamrer Ernst Bergkvists (se d.o.) trollerirekvisita ("Olympiska" ringarna, kortsvärdet, myntstaven m.m.) med vilken han uppträdde i hemstaden och sedan även i Göteborg. Här bl.a.under en säsong på Amatörsalongen, där han kallades Göteborgs Dante. Annars använde Mr Gunhards ofta titeln "Then ståre trolleripråfessåren".

Gunold (Gunnar Oldsberg) 1912, Mölnlycke, ingenjör, A, GMK (ordförande), SMC 1960, SMB (president). Började trolla av en slump - han skulle ha fest och ville ha lite underhållning. "Gå och köp en trolleribok" sa en vän. Sagt och gjort, köpte "Trollkonsternas bok", lärde sig några trick och framträdde och det fungerade och festen blev lyckad. Blev biten och fortsatte. Reptrick hör till favoriterna, liksom Johnny Lonn och Viggo Jahn.

Gurdi (Gunnar Söderling) 1913-1987, Gnesta, Stockholm, artist, P. Som tolvåring förvånade han sina tre syskon med trolleri. Efter att ha arbetat som cykelbud i Stockholm lockades han till artistlivet och tog engagemang som "Jackie Ray - den yngste trollkarlen i världen". 1933 bytte han artistnamnet till Gurdi och började med egna turnéer. 1934 såg över 60.000 personer Gurdi utföra "Den på längden genomsågade damen" på Gröna Lunds Tivoli i Stockholm. "Damen fängslas till axlar, händer och fötter med starka järnkättingar i en låda så stor att den endast rymmer henne själv, varefter lådan genomstinges med en mängd vassa järnpilar samt sågas itu med en stocksåg." Under många år turnerade Gurdi med tivolin på somrarna och hyrde lokaler och gav egna föreställningar på vintern. Senare gjorde han sig känd som rekommendadör hos Maria Adolfi på inomhusvarietén på Gröna Lund. På 1960-talet arrenderade Gurdi själv varietén, som nu kallades Pigalle. Där framförde han i elegant frack trick som tumbindningen, Itusågade damen, Spiritistiska kabinettet mellan flickornas strip-tease. Under ett antal år hade Gurdi trollerifirman "Institutet för magisk konst". Som pensionär slutade Gurdi trolla och ägnade sig istället åt sitt "Astrologiska Institut". Gurdi lät 1961 trycka ett häfte "Gurdis Mysterier" som han sålde vid sina föreställningar. Se TOAU

Göran se Strandberg, Göran

Göransson, Emil, 1991,  Mölndal, Linköping, studerande, A. Redan som fyraåring började Emil trolla för sina kompisar på eftermiddagshemmet Duvan. Han hade små ”trolleriföreställningar” och han visade många olika teaterstycken. Vid nio års ålder började han i en teaterskola. Emil började  trolla mer på allvar, uppträdde på barnkalas osv.

Göransson, Rune, 1917- 1998, Härnösand, revyproducent. Sedan 1936 satte Göransson upp revyer i hemstaden. Omkring 1945 debuterade han som buktalare med dockan Nicke. 1972 medverkade Rune och hans son Thomas i Folkparksforumet i Borås under artistnamnet Göransson & Son. De hade då ett "spexprogram" i vilket både trolleri och buktaleri ingick. Se TOAU.