Detta är en förteckning över

SVENSKA TROLLKARLAR.

En förteckning som är långt ifrån färdig - om den någonsin blir det? Hittills har jag bara klarat av A t.o.m. P. Uppgifter kommer att läggas till och ändras när så behövs. Jag hoppas t.ex. att få hjälp av läsarna och av de trollkarlar som är förtecknade! Om du ser att någon trollkarl fattas eller har uppgifter att lägga till, ändra eller ta bort - HÖR AV DIG! sv.magi-arkiv@telia.com

Här har jag bara möjlighet att ta med de trollkarlar, som jag känner till och som finns representerade i någon form av material i Sveriges Magi-Arkiv eller liknande källor. Det är omöjligt att skriva om någon, som man inte vet något om...

Jag är mycket tacksam för synpunkter på denna förteckning - t.ex. hur den ska kunna förbättras, förenklas, utökas etc. Fortsätta med den kommer jag att göra - då tiden tillåter - eftersom jag själv kommer att ha nytta av den... och det är ganska intressant att jobba med!

Hur man hittar i listorna:
T.ex. Eve´n Alan finns under Alan, Eve´n
Artist som även är välkänd under sitt privata namn finns också under detta, t.ex. Beije, Lennart
se Elbe

Artistnamn, (privatnamn) född - avliden, födelseort och/eller nuvarande bostadsort/er, yrke, P/S/A, är eller har varit medlem i magiska föreningar.

<>ANVÄNDA FÖRKORTNINGAR: P= professionell, S=semiprofessionell, A=amatör. <>TOAU =Boken "Trollare och andra underhållare" (Spektra 1990). MP= "Magiska personligheter" på www.magiarkivet.se

 DMK=Dalarnas Magiska Klubb, IBM=International Brotherhood of Magicians, JMK=Juniorernas Magiska Klubb, JäMK=Jämtlands Magiska Klubb, MAS=The Magic Academy of Sweden, 
MCD=Magisk Cirkel Danmark, MCN=Magiske Cirkel Norge, MIC=Moderna Illusionisters Cirkel, MKE=Magiska Klubben Eskilstuna, MRO= Den Magiske Ring Oslo, MS=Magiska Sällskapet, MSK=Magic Society, Köpenhamn, MS=Magiska Sällskapet, MV=Magiens Vänner, Enköping, NMB=Nyköpings Magiska Bröder, SAM= Society of American Magicians, SIC=Skånes Illusionist Club, SMB=Sällskapet Magiska Bröderna, SMC= Svensk Magisk Cirkel, T=Tärningen, TFV=Trolleri Förening Väst, TMC= The Magic Circle, TIG=Trollkarlar i Göinge, TP=Trollerisällskapet Polhem, TTT= Tälje Tokiga Trollkarlar, TV=Trolleriföreningen Väst, UMB=Upsala Magiska Bröder, UVMK=(Upplands-)Väsby Magiska Klubb, VMK=Västerås Magiska Klubb, WNCMC=Western North Carolina Magic Club, ÖMC=Örebro Magiska Cirkel 


Svenska trollkarlar A

Svenska trollkarlar B

Svenska trollkarlar C

Svenska trollkarlar D

Svenska trollkarlar E

Svenska trollkarlar F

Svenska trollkarlar G

Svenska trollkarlar H

Svenska trollkarlar I

Svenska trollkarlar J

Svenska trollkarlar K

Svenska trollkarlar L

Svenska trollkarlar M

Svenska trollkarlar N

Svenska trollkarlar 0

Svenska trollkarlar P