Trolleri- och cirkus-litteratur

SVERIGES MAGI-ARKIV SÄLJER DUBBLETTER UR SAMLINGARNA! Kända köpare får räkning med sändningen, andra betalar i förskott och ev. överskott returneras. Alla inkomster från denna försäljning används till inköp av nya (gamla!) föremål, som alltså kommer Sveriges Magi-Arkivs besökare till godo. Om Du har något, som jag saknar i Magi-Arkivet, så byter/köper jag gärna! Tveksam? Skriv och fråga! Christer Nilsson, Skogsvägen 18 A, 611 56 Nyköping, tel. 0155-215367. Postgiro 417 38 89-9, e-post: christer@magiarkivet.se

BÖCKER, HÄFTEN

SVENSKA: Christer Nilsson: Sveriges trollkarlar. 328 sidor, innehåller 1.165 kortare eller längre biografier över svenska trollkarlar, är illustrerad med närmare 500 foton. Utgiven 2007. 240:-

Länk till böcker till salu: https://magiarkivet.se/?page_id=14950

CIRKUS etc

I livets manesje, 1998, 144 sid. Om trollkarlen och cirkusdir. Arnardo, 150:-
Enevig: Cirkus og gögl 1875-1940 (en hel del om trolleri också), 250.-

Strandner, Lennart, Lorensbergs cirkus 1884-1969, 60 sidor, 2008, 90;.

Berthelsen: Apelsin-Herman. 2005, 138 sid, 125:-

Cirkus i stan, Liljevalch´s 1981, 96 sid 50:-

Cirkulära Notiser nr 75, 83, feb -84 per st 15:-

Cirkusforum nr 4 (1999), 40 sidor om cirkus, 30:-