Bibliografi över svensk trollerilitteratur

© Christer Nilsson/Sveriges Magi-Arkiv 

1963 utgavs på Svensk Magisk Cirkels Förlag “Svensk Bibliografi för Trollkarlar” – ett resultat av många års forskningsarbete, utfört med kärlek till uppgiften av Jonnie Åkerlind-Casino (1923-1995). I den bibliografin har förtecknats allt som innefattas av begreppet magi i dess vidaste trollerimässiga bemärkelse: tankeläsning, mnemoteknik, hypnos och spiritism (i den mån syftet varit magisk underhållning), buktaleri, verk av magiskt-historiskt intresse, romaner, teaterstycken, biografiska och bibliografiska verk, reklam med magisk anknytning, juridiska aktstycken etc. Jonnie Casino noterade förutom sedvanliga bokuppgifter även en kort sammanfattning av innehållet. Den äldsta svenskspråkiga bok, som innehåller trolleritrick befanns vara Trenchier-Bok från år 1696.

Sedan detta imponerande verk utgavs har många nya trolleriböcker utkommit och många äldre har upptäckts, varför jag funnit det vara dags med en uppdatering. Jonnie Casinos bibliografi upptog 353 alster – nu har vi med över 900 (år 2019)! Antalet ökar hela tiden, då bibliografin uppdateras så snart en ny bok utkommit eller en äldre upptäckts. Jag har dock inte medtagit så många uppgifter, som Jonnie Casinos bibliografi har, men jag hoppas att denna nya förteckning ändå ska vara till nytta för trolleriintresserade, bibliofiler och andra. Materialet är uppdelat i fyra delar:

  1. Böcker och häften av angivna författare eller pseudonymer
  2. Anonymt utgivna böcker och häften
  3. Tidskrifter
  4. Instruktioner till trollerilådor

År 2001 utgav Anderz Unger häftet “Bibliografisk vägledning i svensk trollerilitteratur”. Denna upptar 742 titlar med angivna författare plus 263 titlar med anonyma författare. (Tidskrifter och instruktioner är ej medtagna.) Anderz Unger går efter regeln att medtaga häri även “litteratur som berör Sverige och svenska förhållanden”, vilket gör att många böcker, som varken Casino eller jag har tagit med, finns med där. Vi ansåg/anser att endast svenskspråkiga trolleriböcker ska vara med.

Skrivet av: Christer Nilsson