Samlare

En gång samlare – alltid samlare… Även om en stor del av mina samlingar inte finns hemma hos mig numera utan i Sveriges Trollerimuseum, så finns det saker att samla på – t.ex. frimärken med trollerimotiv. Och äntligen har jag fått tag i den amerikanska serien The Art of Magic! Det amerikanska postverket säljer inte sina frimärken utanför USA, så man får gå andra vägar…

Trolleriskola

Magnus Vihagen har trolleriskola i Stadsvakten, där 8-12-åringar
får lära sig att trolla. Plats: Stadsvakten-Nyköpings kulturarvsmuseum,
Västra Kvarngatan 54, Nyköping, onsdagen den 10 juli kl. 13.00.

I stadsvakten finns Christer Nilssons trolleriutställning. Christer har trollat i
över 70 år och hela tiden samlat på allt som rör trolleri och trollkarlar. Här
ställs en liten del av hans samling ut. I många glasmontrar finns antika
och nyare trolleriapparater, som använts av kända trollkarlar. Vid alla finns
beskrivande texter. Affischer belyser de mest kända illusionerna i olika
versioner ”“ Itusågade damen, Svävande damen och Indiska reptricket.
Nyköpings trollkarlar under 100 år presenteras liksom den kände Brazil
Jack, Max Hofzinser som var Sveriges enda kunglige hovillusionist,
tankeläsarparet Truxa, de amerikanska giganterna Siegfried & Roy och
David Copperfield, prov på diverse trollerilådor ”“ bara för att nämna
något ur den stora utställningen.
Välkomna!

Sveriges Magi-Arkiv

Här kunde man ha tjänat några kronor (dollar), men vid närmare eftertanke fann jag att materialet nog borde stanna i Sverige. Och bättre plats för det än nuvarande Sveriges Trollerimuseum (www.sverigestrollerimuseum.se) kunde det inte ha fått! Samt i en mindre utställning i Kulturarvsmuseet Stadsvakten i Nyköping (www.stadsvakten.nu). Så jag är nöjd – och Copperfield har så det räcker till ändå!

Hindu Rope and Rising Card

På 1960-talet inköpte jag denna miniillusion på en av Svensk Magisk Cirkels auktioner. Jag fick då uppgiften att detta skulle vara en Thayer-tillverkning. Jag har sedan dess letat efter tricket för att få bekräftat detta samt namnet.

2012 lade jag in en efterlysning av tricket med bild på ”Thayer Magic”. Några svar kom in varje år, men ingen visste säkert tillverkaren eller namnet. För kort tid sedan svarade en Derek Kennedy att han i bl.a. Abbott´s katalog nr 9 hittat mini-illusionen under namnet Hindu Rope and Rising Card. Så äntligen är gåtan löst! Du kan se tricket i Sveriges Trollerimuseum.

TROLLERI – min hobby

Min hobby har gett mig så mycket! Jag är övertygad om att ingen annan hobby skulle ha kunnat ge mig alla de upplevelser, de vänner, den glädje, den uppmuntran m.m., som trolleriet har gett. Därför har jag här skrivit ner vad jag upplevt genom min hobby trolleri. 

Det hela började med att jag såg en trollerilåda i ett skyltfönster. Jag önskade mig den och fick den i julklapp. Det var Charles Hogans ask, som sedan försvann, men genom Tradera lyckades jag få tag i en komplett, oskadad ask, som jag bevarar idag. Tricken var inte så avancerade, men de gav mig den där känslan av att kunna visa något som andra inte förstod hur jag gjorde.

Min lekkamrat Jan var också lite intresserad av trolleri, så vi trollade för varandra. Genom att köpa trollerihäften och ”“böcker kom jag vidare. I Wämöparken i Karlskrona såg jag 1945 Hector El Neco trolla, och då blev jag övertygad om att trolleri var något att ägna sig åt.

Hector El Neco

Små föreställningar i familjekretsen gjorde att jag även fick ge föreställningar lite här och där. Mitt första offentliga framträdande skedde i Nyköpings Folkets Park 1949 tillsammans med min flickvän Gertrud. Tror inte det var någon större succ锦 Men jag trollade vidare.

Nyköping hade en ungdomscirkus ”Cirkus Oscars” i vars manege jag gärna ville framträda, så jag frågade cirkusdirektören om man inte skulle behöva en trollkarl. ”Vad kan du göra då?” Jag kan göra vad som helst blev svaret. ”Kan du göra Itusågade damen?” Javisst svarade jag, fast jag inte hade en aning om hur det skulle ske. ”Ok, då är du med 1951!” Det blev till att forska fram olika metoder och till slut fann jag en som kunde fungera. Gertrud ställde upp, och midsommaren 1951 sågade jag med hjälp av publiken itu henne vid åtskilliga föreställningar ”“ och allt gick bra! Än i dag minns folk detta inslag. Gertrud och jag medverkade flera år i Cirkus Oscars med olika program.

Cirkus Oscars 1951

Jag har trollat semiprofessionellt 1949-1975 och 1995-2014. Anteckningar om mina utförda föreställningar har jag gjort. Arrangör, plats, gage, publikantal, program.  1974 var bästa året med 59 föreställningar.

De roligaste engagemangen har nog varit mina biblioteksturnéer samt de 10 åren som Hertig Karls Hofmechanicus vid Hertig Karls Marknad i Nyköping. I tidsenlig dräkt uppträdde jag på egen scen vid bestämda klockslag.

Hertig Karls Hofmechanicus

Ett annorlunda uppdrag var att i leksaksaffärer demonstrera Joe Laberos nyproducerade trollerilåda 1991.

Gertrud och jag åkte flitigt till Stockholm för att se och bli inspirerade av trollkarlar på China-Varietén. På Folkan-Varietén såg vi bl.a. ballongskulptören Senor Carlos. Han hade fått trollkarlen Roxy att ta upp ballonger i sitt program ”“ och jag var den andre svenske trollkarlen som började med ballongskulptering. Då fanns bara 350Q-ballonger, så det blev stora ballongfigurer!

1956 skulle ett gäng artister uppträda i Kungsträdgården som reklam för Nyköping och man arrangerade en uttagningstävling. Jag kom med och fick bland annat göra min ballongskulpteringsakt där inför 40.000 åskådare!

1951 blev jag invald i Svensk Magisk Cirkel, och vid föreningens 25-årsjubileum 1971 uttogs vi att representera Sverige i den internationella föreställningen på Konserthuset i Stockholm.

Jag började 1956 skriva lite i föreningens facktidskrift ”Trollkarlen”, och det resulterade i att jag 1966 blev redaktör för ”œTrollkarlen”, som jag skötte till 1989 ”“ i 23 år. God hjälp hade jag av Gertrud som renskrev manus på skrivmaskin, adresserade och kuverterade m.m. Tidningen trycktes i Nyköping och kom alltid ut regelbundet med fyra nummer per år. Jag var förståndig nog att skaffa mig många fasta, trogna medarbetare, så 48 sidor per nummer fylldes utan problem.

Mitt första nummer av Trollkarlen som redaktör

I Nyköping bildade vi 1961 Nyköpings Magiska Bröder. Vi var många trollkarlar på den tiden ”“ Mr Miller,  Carboni & Carbonita, Mr Zeth, El Watan,  Mr Corneli,  Feledi, Mac Barry, Cotelli,  Gertrud & Christer el Ricco  och Tim Star, som oftast kom åkande från Åby. Colland var också hos oss ofta. Vi hade regelbunda möten och då trollades det flitigt. Flera kongresser i Nyköping samarbetade vi med.

Ett möte med Nyköpings Magiska Bröder

Jag har varit medansvarig i flera trollerikongresser. Nyköpings Magiska Gästabud 1961, 1972 och 1984. De var alla annorlunda kongresser, som fick många lovord. Jag var även ansvarig för Magic Weekend i Norrköping 1977 och Nordisk Magi-Kongress i Nyköping 1989. Den var speciell i och med att en oväntad gäst dök upp vid galamiddagen i källarvalven under Nyköpings Hus ”“ David Copperfield!

Louise Drevenstam – Miss Sweden, David Copperfield, Iréne Lönnqvist dinerar i en fullsatt Gästabudssal

Från 1998 fanns min spalt ”œSett, hört & hänt” också på Internet ”“ sedan januari 2000 på min egen hemsida/blogg. Fast medarbetare har jag även varit i den skandinaviska trolleritidskriften Pegasus i många år. I november 1990 kom min bok ”œTrollare och andra underhållare” ut. 288 sidor, över 300 illustrationer. Strålande recensioner i såväl fack- som lekmannapress. Bokförlaget Spektra erhöll kulturbidrag för denna bok, som även getts ut som talbok. 2007 kom min bok ”œSveriges trollkarlar” ut. Den är på 328 sidor, innehåller 1.165 kortare eller längre biografier över svenska trollkarlar, är illustrerad med närmare 500 foton. Även denna bok har erhållit mycket smickrande recensioner. ”œEn kulturgärning” skrev t.ex. Bibliotekstjänsts lektör.

 

Jag tilldelades Svensk Magisk Cirkels förtjänstmedalj 1971, blev hedersledamot 1981, och 1989 fick jag cirkelns förtjänstmedalj med blå-gult band ”“ den förste som erhållit denna den högsta utmärkelse Svensk Magisk Cirkel delar ut. 2009 erhöll jag som en av de första Svensk Magisk Cirkels styrelses erkännandemedalj. Min hustru Gertrud blev Svensk Magisk Cirkels hedersledamot 1989.

Hedersledamot har vi båda blivit i Moderna Illusionisters Cirkel och jag även i Göteborgs Magiska Klubb och i Magiska Bröderna. 1977 tilldelades jag hederstiteln ”Magins Trofaste Riddare” av Nordisk Magi-Union och 2009 den aktade utmärkelsen The El Duco Award, som tilldelas en person som gjort betydelsefulla insatser för trollerikonsten.

Gay Ljungberg utdelar The El Duco Award

Jag har hedrats med Nyköpings Kommuns Kulturstipendium och med Landstinget Sörmlands honnörsstipendium.

Jag har aldrig tävlat förutom i Moderna Illusionisters Cirkel och vid Stadsmästerskapen i Västerås. Där ställde Nyköpings lag upp 2004, 2005 och 2006 och vann varje år. 2004 utsågs min akt till den bästa individuella.

Nyköpings Magiska Bröders lag 2005

Som trollkarl har jag medverkat i TV vid följande tillfällen: Café Norrköping 1986, Öst-Nytt 1990, Aktuellt 1990, N-Vision 1994, TV-Nyköping (13 olika program, bl.a. med trolleriskola) 1995-1996, Öst-Nytt 1995, TV-Ost 1995.  Mitt trollerimuseum visades och jag trollade i ”Antikrundan” 2010. Jag har även medverkat i åtskilliga radioprogram.

 

I samspråk med Bengt Nordlund i Café Norrköping 1986. Trollar för Anne Lundberg i Antikrundan 2010.

Jag blev medlem i den världsomfattande trolleriföreningen The International Brotherhood of Magicians 1952, var dess Territorial Vice President 1969-1972 och International Vice President 1973-1996. Jag fick Order of Merlin-diplomet 1976, och 2002 tilldelades jag The Order of Merlin ”“ Excalibur som tack för 50 års oavbrutet arbete för konstarten trolleri ”“ och 2012 The Order of Merlin Excelsior.  Jag var också en av de 18 medlemmarna i Nils Simonssons The Magic Academy. 2002 invaldes jag också i Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige.

Jag började samla allt som rörde trolleri 1946. Detta blev med tiden Skandinaviens största samling med namnet Sveriges Magi-Arkiv. ”Hjärnan i arkivet” ”“ de otaliga pärmarna med tidningsurklipp om trolleri och trollkarlar, reklam, brev, foton m.m ”“ har alltid funnits och finns i mitt arbetsrum. Rekvisitor, affischer etc. har funnits i en källarlokal i centrala Nyköping, dit många intresserade funnit vägen.

Sveriges Magi-Arkivs källarlokal i dess första år

16 december 1996 invigde Joe Labero min och Södermanlands Museums stora trolleriutställning ”Simsalabim” som fyllde åtskilliga rum i Nyköpings Konsthall. Den blev en stor succé och var museets mest besökta utställning dittills. Det var den första stora trolleriutställningen i Sverige.

Trollerirekvisita framför Harries fantastiska fond – utställningen Simsalabim

Efter detta har delar av mitt material utställts lite här och där, t.ex. på flera bibliotek, vid olika trollerikongresser, Norrköpings Stadsmuseum, NK-villan i Nyköping och i Stadsvakten, Nyköping finns för närvarande en stor utställning.

I Nyköpings kulturarvsmuseum Stadsvakten

Våren 2016 flyttades det allra mesta av trollerirekvisitan i samlingen till Sveriges Trollerimuseum, Sandviken, Kolmården, där det smakfullt ställdes ut och arrangerades av Tim Star, och där det numera kan studeras. I min egen källare har jag kvar över 1000 olika trolleriaffischer från hela världen ”“ men mestadels skandinaviska.

Jag invigningstalar 2016 utanför museet

Trollerikongresser och trollerimöten har jag alltid gillat att besöka. Man träffar likasinnade, får se olika trolleriformer och program och mestadels också lär sig saker av skickliga seminariehållare. Under min aktiva tid så besökte vi så gott som alla arrangemang som Svensk Magisk Cirkel arrangerade, många av de närmaste lokalföreningarnas möten plus de flesta av de Nordiska Magi-Kongresserna, som hölls i tur och ordning av de nordiska trolleriföreningarna. Givetvis var vi också med på de flesta av Magic Weekend-kongresserna i Lund!

Gertrud och jag åkte också gärna till utländska trollerikongresser och den första var Weymouth 1968, sen Monte Carlo 1974, Baden-Baden 1983, Bregenz 2001, Blackpool 2008. Vi övervar också SAM-kongressen i Las Vegas 1996 när vi var med Egelos gruppresa 14 dagar i USA.

Hela Egelos grupp framför Siegfried & Roy-monumentet

Av de stora FISM-världskongresserna var Sven Jernström och jag i Paris 1973. De övriga var Gertrud och jag med på ”“ Wien 1976, Bryssel 1979, Haag 1988, Dresden 1997, Haag 2003 och Stockholm 2006. I Stockholm arbetade Gertrud i informationsdisken, och jag ingick i redaktionen för den dagligen utkommande tidningen The FISM Daily och hade en utställning av 100 skandinaviska trolleriaffischer.

Om du har orkat läsa ända hit, så undrar du kanske hur jag hann med allt detta. Jo, då det gick bra ”“ givetvis med hjälp av Gertrud som hela tiden delat mina intressen. Och jag hann faktiskt med att ägna mig åt barn och barnbarn, vår frisörfirma, radhus, resor i bil, husvagn och husbil m.m. Och jag ångrar inte en dag. Tyvärr kan jag inte längre åka runt till alla lockande trollerimöten, nu när jag är 87 år, men jag har minnen så det heter duga!

Alexx Alexxanders julekalender 2018

Foto Tönsbergs Blad

För 5.e året skickar Alexx Alexxander sin julekalender till mig och Sveriges Magi-Arkiv som en julklapp. Kalendrar från tidigare år finns att se i Sveriges Trollerimuseum, Kolmårdens Hantverksby och i min trolleriutställning i Stadsvakten, Nyköping.

Detta är ju inte en vanlig trollerilåda utan en kalender, så man öppnar en lucka varje dag i december och där finner man ett trolleritrick. Det finns ett häfte med beskrivningar men Alexx visar också själv hur tricket verkar och hur man utför det på video.

Det är med stor spänning man öppnar kalendern och ser vilka nya trick Alexx valt att ha med! I år finns bl.a. följande trick i kalendern: Uppstigande trollstav, Stor och liten, Myntboxen, Nyckel genom mynt, Tumspets för dukborttrollning, Bollvasen, Två kaniner blir fem, Bägarspel, Färgboxen, Sedel till kreditkort, Sedelpressen. Många av tricken blir en bra början för små – eller stora – blivande trollkarlar!

Alexx Alexxanders Julekalender kan beställas här: http://www.alexx.no

Trolleriutställning

Uppsalamuseets utställning ”œSimsalabim” är avslutad, och man håller på att plocka ner den. Men den kommer att återuppstå i Kristianstads Museum. Här kommer utställningen att öppnas under 2019. Men Kristianstads Museum kommer givetvis att sätta sin egen prägel på utställningen, och för den delen har man  t.ex. tagit kontakt med Marcus Persson. Bland annat kommer Marcus att dela med sig av material och fakta om Bernhard Svensson och Bernandos Magic, då museet kommer göra en egen utställning och hyllning till honom. Marcus kommer även att låna ut och låta dem kopiera svenska trollerirelaterade tidningsurklipp, som sträcker sig mellan 1940-2000-talet. Och så Kommer Marcus givetvis att hålla trolleriskolor och uppträda.

Detta kommer att bli den tredje större trolleriutställningen i Sverige. Den första var Södermanlands Museums ”Simsalabim” 1995-1996, som byggde på material från Sveriges Magi-Arkiv, som fyllde 5 stora rum i Konsthallen i Nyköping.

Willardo i Stadsvakten i Nyköping

Lördagen den 27 oktober höll Willardo föredrag om ”Trollerikonstens och buktaleriets historia” samt buktalade och trollade i Nyköpings kulturarvsmuseum Slottsvakten. Den intresserade publiken, som innehöll flera trollkarlar, fick höra ett mycket bra framfört intressant föredrag, samt se trick som bägarspelet, trollstav till orm, svärdslukning, självtändande ljuset, Indiska reptricket m.m.

Detta föredrag borde alla trolleriföreningar ha på sitt program, så att inte alla tr0r att svenskt trolleri började med Joe Labero…

Ett besök i trolleriutställningen hanns med

Föredrag om Trollerikonstens historia

  

Buktaleri, Indiska reptricket

Svärdslukning