Magic Bar, Stockholm

Sofie på Magic Bar skriver ofta om vad som händer på Magic Bar. Här nedan är ett referat ”“ flera kan du läsa här http://www.magicbar.se/blogg

Vec­kan bör­jade med trol­le­ri­skola som SMC hål­ler hos oss, det var många anmälda och fler kom än de som anmält sig! Tänk att trol­leri väc­ker sådant intresse! Kul!! Här i Stock­holm är det Axel Adlercreautz som hål­ler i kur­sen och age­rar lärare.

Vec­kans troll­karl var Arka­dia som gjorde sin nya karak­tär som Magi­fi­skal på ett lite udda sätt gav han trol­le­riet ett nytt liv vid bor­den och i baren. Flera gäs­ter blev så hän­förda av Arka­dia att de stod upp och applå­de­rade!

På fre­da­gen och Lör­da­gen var det åter­i­gen full­bo­kat hos oss! Arka­dia och Pete Poski­parta körde på sce­nen. Det var egent­li­gen tänkt att Fred­rik Anders­son skulle köra sup­por­tak­ten denna helg, men så visade det sig att han var tvunget att vara på sitt andra gig tidi­gare än han trodde. Sådan tur vi hade att Arka­dia är all­de­les för snäll för att säga nej. Och så bra det blev med honom först ut på scen! 

Fred­rik läm­nade oss inte helt. Han kom och ming­el­trol­lade fre­da­gen och lör­da­gen innan han drog till Norra brunn. 

Arka­dia är gyck­lare för er som inte vet vem han är. Han blan­dar trol­leri och humor i sin show och han är myc­ket upp­skat­tad på vår scen! Det är fart och fläkt, skick­ligt trol­leri blan­dat med galna trix och utbry­tar­num­mer.

   

Arkadia, Pete Poski­parta

Pete Poski­parta är men­ta­list, och som nam­net kanske avslö­jar är han från Finland. Han bör­jar sin show med att berätta för gäs­terna att hans namn, Poski­parta bety­der Poli­song på svenska. Så hos oss är han Peter Polisong! Pete upp­trä­der över hela värl­den och vi är glada att han trivs och vill upp­träda hos oss. På dagen lör­dag hade Pete även ett semi­na­rium på Magic Bar för troll­kar­lar och många var där.

Det var en bra helg med många lovord och dem vär­mer oss när hyres­vär­den väg­rar höja vär­men på ele­men­ten. Många gäs­ter var för­und­rande och den såklart åter­kom­mande frå­gan var ”“ hur gör han? Och som all­tid ”“ kan ni trolla bort notan! 

Ses i Magins dimma!  Sofie

Christer Nilsson

Författare: Christer Nilsson

Grundare av Sveriges Magiarkiv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.